План

1. Методика організації спостережень

2. Класифікація спостережень

3. Методика керівництва спостереженням

4. Схема спостереження

5. Активізація пізнавальної діяльності дітей у процесі спостереження

1. Методика організації спостережень

Спостереження є активною формою пізнання дошкільниками навколишнього світу. За допомогою спостережень не тільки нагромаджуються початкові уявлення про предмети і явища природи, але і відбувається їхнє осмислення та інтерпретація.

У результаті розвитку спостережень формується спостережливість ( сукупність особистих якостей і здібностей людини, яка передбачає вміння підмічати суттєве у навколишньому світі, правильно виділяти суттєві ознаки, аналізувати, порівнювати, узагальнювати, орієнтуватися в навколишньому світі). Метод спостереження має велике значення пізнанні дітьми природи, оскільки воно ґрунтується на чуттєвому сприйнятті, забезпечує безпосередній контакт дітей з реальними предметами природи, внаслідок чого у дітей формуються правильні уявлення про природу і взаємозв’язки у ній. В результаті спостережень активізуються аналізатори, засвоюються сенсорні еталони, розвивається мовлення, конкретно - образне та логічне мислення.

К.Д.Ушинський зазначав, що основа розуміння суто людської мови полягає у правильному логічному мисленні, а правильна логіка виникає з правильних і точних спостережень.

Важливу роль у процесі зародження спостережливості відіграє практична діяльність дітей у природі, робота з природним матеріалом. Це допомагає дитині набути первинного досвіду,зосередити увагу привчити думати.

Під час організації спостережень важлива роль належить слову вихователя. За допомогою слова повідомляється мета спостереження, здійснюється керування сприйняттям об’єктів природи, уточнюються окремі елементи та етапи спостереження, фіксуються результати, підводяться підсумки.

У процесі спостереження провідна роль належить керівництву з боку вихователя, який навчає прийомам порівняння, виявлення істотних ознак, узагальнення, формує ставлення до природи.


2. Класифікація спостережень

Спостереження, які проводять з дітьми дошкільного віку класифікують залежно від тривалості ( короткочасні і тривалі); дидактичної мети (первинні, повторні,заключні, порівняльні); способу організації діяльності ( колективні, групові, в парах, індивідуальні).

Короткочасні спостереження – це спостереження за явищами і об’єктами, які тривають недовго( веселка, дощ, град, снігопад, розгляд тварин, рослин та ін.)

Тривалі спостереження у дитячому садку проводять частіше, діти стежать за фазами розвитку рослин, впливом сезонних змін на живу природу).

Первинні спостереження створюють перше уявлення про найістотніші ознаки об’єкта, створюють цілісне враження. Спостереження поступово розширюються доповнюються, уточнюються та закріплюється.

Повторні спостереження – це спостереження які можуть проводитися за одними і тими ж об’єктами і повторюватися в різний час дня, різні пори року ( спостереження за рослиною мати-й-мачуха). Повторні спостереження дають можливість дітям закріпити вже отримані знання та отримати нову інформацію про зміни в об’єктах які відбулися у процесі їхнього розвитку.

Заключні спостереження – дають цілісне уявлення про зміни в природі за певний період часу. Такі спостереження проводять під час екскурсій. На них фіксують характерні зміни, які вже настали для певної пори року, встановлюють причини, які привели даних змін. Мета заключних спостережень – сформувати у дитини відносно завершені знання про явища, які відбуваються у природі і встановити їхні причини та закономірності.

Порівняльні спостереження допомагають активізувати розумову діяльність дітей засобами порівняння, спрямувати їх на виділення суттєвих ознак, узагальнення,класифікацію об’єктів природи. Дані спостереження найчастіше проводять із старшими дошкільниками.

Спостереження можуть бути колективними (фронтальними) – об’єднувати всіх дітей, які виконують однакові завдання – в групах( робота за диференційованими завданнями ) та індивідуальними – виконання індивідуальних завдань. Індивідуальні спостереження мають важливе значення як у вирівнюванні знань відстаючих дітей так і у задоволенні потреб дітей високого рівня розвитку.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 9

Безкоштовна робота

Закрити

Наочні методи навчання

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.