План

1. План-сітка зміни ЛОТ.

2. Модель дитячого самоврядування «Флот»

3. Модель дитячого самоврядування «Сонячна галактика», у якій діти і дорослі живуть за законами Сонця.

4. Типологія ігор, рекомендованих для використання в літніх оздоровчих таборах

5. Поняття технологія виховання.

6. Сутнісні характеристика гуманно-особистісних технологій (Ш.Амонашвілі, І.Бех, І.Якиманська).

7. Технологія комплексного підходу у вих.

8. Технологія побудови особистісно орієнтованої ситуації.

7. Технологія комплексного підходу у вих.

У практичній технології ідея цілісності виховного процесу реалізується шляхом комплексного підходу. Комплексність — це єдність цілей, завдань, змісту, методів і форм виховного впливу і взаємодії. Комплексний підхід до виховання виконує одночасно декілька функцій:

1) орієнтує побудову системи виховання на цілісну особистість, а не на окремі її якості;

2) сприяє всебічному розвитку особистості, який є результатом комплексного вирішення виховних завдань;

3) сприяє гармонійному розвиткові особистості шляхом здійснення єдності і взаємозв'язку всіх напрямів сучасного виховання, їх певного співвідношення і супідрядності;

4) сприяє ефективності виховання: одночасне вирішення не однієї, а декількох виховних завдань, природно, піднімає його результативність.

Між виховними впливами існують десятки, сотні, тисячі залежностей і обумовленостей. Ефективність виховання врешті-решт визначається тим, що ці залежності й обумовленості враховуються, точніше, здійснюються на практиці.


8. Технологія побудови особистісно орієнтованої ситуації.

В основі виховної діяльності лежить специфічна технологія побудови особистісно орієнтованої ситуації. В узагальненому вигляді вона передбачає таку структуру:

1. Постановка завдання виховання. Завдання розробляється з урахуванням замовлення суспільства і запитів самого вихованця. Представлення педагогічного завдання здійснюється у вигляді очікуваних варіантів поведінки і особистісних проявів вихованця.

Ціль може бути загальною (виховання готовності до праці) і конкретною (виховання підприємливості), життєво програмуючою (формування культури самовизначення) іситуаційною (формування правила внутрішкільного розпорядку) тощо. Які б за своїм статусом ціль і завдання не були, у їх формуванні обов'язково повинні бути враховані інтереси суспільства і вихованця.

2. Вивчення мотиваційно-особистісних регуляторів поведінки і діяльності, що розвивають особистість з найістотнішої сторони - її самості: причину тих чи інших рішень, секретів вибору і переваг ціннісних орієнтацій, визначення життєвих перспектив. Особлива увага приділяється діагностиці:

а) природних потенціалів розвитку дитини:

б) матеріальних та соціальних умов індивідуального розвитку:

3. Визначення життєвих перепон (проблем вихованців). Вони можуть бути:

4. Створення у співробітництві з вихованцями культуродоцільного середовища їх життєдіяльності. Організація різнопланових видів діяльності: дозвільно-ігрової, навчально-пізнавальної, фізично-оздоровчої, трудової, соціально-спрямованої, художньої тощо. Різні види діяльності повинні стати ареною колективної та індивідуальної життєтворчості вихованців, засобом вивчення технології життя, окультурювання їх суб'єктного досвіду.

5. Розробка змісту діяльності вихованців передбачає створення умов для:

6. Визначення ділових і міжособистісних зв'язків, їх корекція у процесі розгортання основних видів діяльності, поступове збагачення; виявлення проблем у полі особистісного досвіду, які ще не усвідомлені, але особистісно значущі для становлення вихованця як суб'єкта власної діяльності і життя.

7. Побудова діалогу між вихованцем і вихователем. У діалозі реалізуються:

Отже, в особистісно стверджувальних ситуаціях перед вихованцем розкривається спектр різних життєвих виборів, можливостей самостійно будувати вчинки, поведінку, діяльність, життя згідно з власними уявленнями про щастя. Водночас в них створюються педагогічні умови для розуміння відповідальності за власну долю; кращого осмислення співвідношення між внутрішньою свободою вибору і соціальними цінностями, особистісними якостями, набутими на їх основі. Вихованець розвивається у гармонії із собою і суспільств.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 10

Безкоштовна робота

Закрити

Методика виховання 15

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.