План

1. Принципи та засоби національного виховання.

2. Мета і завдання виховної роботи школи з використанням народних традицій.

3. Роль традицій,звичаїв,обрядів,символі у вихованні учнів

4. Методика роботи школи з використанням народних традицій

5. Індивідуальні та групові форми роботи

6. Етапи проведення українських вечорниць.

7. Завдання виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу.

5. Індивідуальні та групові форми роботи

Активно впроваджуються індивідуальні та групові форми роботи, такі як пошук та збір фольклору, матеріалу, свідчень, узагальнення та творча інтерпретація набутого, підготовка та участь у фестивалях, конкурсах. Застосовуються і масові форми, особливо ті, що передбачають різновіковий склад учасників. Наприклад, фестивалі народного фольклору, колективно-творчі справи “Традиції мого народу”, “Бабусина скринька”, Свято родини і ін.

Учням можна запропонувати усні журнали (“Чарівний світ народних традицій”, “Народні прикмети”), “кругли столи”, інформаційні повідомлення (прес-дайджести) (звідки пішло..., а що наші предки робили коли...). Матеріалом слугують різноманітні легенди, казки, звичаї, обряди, що підбираються з урахуванням теми та мети. Специфічними формами виховної роботи з використанням національних традицій виступають вечори українського фольклору “Радуйся земле від віку до віку”, “Ой у лузі калина”, літературні вітальні “Народ скаже, як зав’яже”, “Великий Кобзар”, “ЇЇ вірші – то мова солов’їна”, конкурси козаків “Козацькому роду нема переводу”, вечорниці, свята (“Різдво”, “Святий Миколай”, “День Землі”) тощо.

Досвід вчителів-практиків свідчить, що ефективними методами роботи є: бесіда, інформування, дослідження, розповідь, робота з першоджерелами, запис та вивчення фольклору, складання літопису сім'ї (родоводу, села, міста, краю, держави).Таким чином, використання національних традицій у виховній роботі звільняють від абстрактності і надуманості у виборі форм та змісту роботи, дозволяють створити природне виховне середовище, дають змогу глибше усвідомити зв'язки з історією своєї місцевості, нерозривну єдність з попередніми поколіннями, їх духовним світом, глибше пізнати свій народ, його традиції, вірування в самого себе, як часточку великого народу.


6. Етапи проведення українських вечорниць.

Методика проведення “українських вечорниць”

Українські вечорниці виникли як форма організації дозвілля сільської молоді зимовими вечорами. У наші дні українські вечорниці використовуються як форма організації позакласної роботи з учнями в школі та позашкільних закладах. 

Мета проведення українських вечорниць: ознайомлення молоді з історією виникнення традиції та її сутністю; формування почуття національної гідності, самосвідомості; розвиток пізнавальних інтересів до вивчення українських традицій, історії України; формування естетичних смаків учнів та розвиток їх творчих здібностей.

Етапи проведення вечорниць:

І. Підготовчий етап: планування, вибори оргкомітету, розподіл обов'язків (організатори, ведучі, художники-декоратори, музичний редактор), ролей (історик, господар, господарка, гості та ін.), добір літератури, музичне і художнє оформлення приміщення тощо.

ІІ. Проведення вечорниць. Вступне слово ведучого про історію виникнення традиції проведення “українських вечорниць”. Хід вечорниць залежить від того, що саме намагаються показати організатори, адже вечорниці проводилися як напередодні народних свят, так і задля дозвілля молоді у вільний час. Отже й порядок проведення буде різнитися. У будь-якому разі на заході повинне знайтися місце інсценуванням, рольовим іграм, жартам, національному фольклору. Можуть бути використані страви української кухні, народні ремесла, національні ігри та забави, обрядові дії (гадання, колядування, сватання тощо).

ІІІ. Підведення підсумків.


7. Завдання виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу.

Сучасна українська школа цілеспрямовано виконує соціальне замовлення суспільства – формує громадянина-патріота, здатного розбудовувати суверенну Україну, плекає творчу особистість з високим рівнем інтелектуального і духовного розвитку.

Весь виховний процес в школі здійснюється, спираючись на державну політику в галузі освіти і виховання, ідейному багатстві українського народу, його моральних, національний цінностях, досягненнях вітчизняної і світової педагогіки. Він передбачає посилення духовно-практичної діяльності школярів, спрямованої на програмування і творче здійснення ними свого індивідуального життя, посилення особистісно-гуманного підходу, спрямованого на розвиток інтелектуальної, духовно-моральної, емоційно-вольової, сенсорно-моторної і психічної сфери особистості.

Виходячи з цього, головними завданнями виховного процесу є: створення виховного середовища на основі демократизації і гуманізації шкільного життя, переорієнтація внутрішнього світу дитини, підлітка, юнака, дівчини н6а збагачення індивідуального досвіду самопізнання, самооцінки, саморозвитку. Самовираження, самореалізації; перетворення навчально-виховного процесу в соціальний простір самовдосконалення особистості, створення умов для набуття нею індивідуального досвіду самотворчості і посильної участі у творенні світу свого життя;побудова системи виховання, яка відповідає загальнолюдським цінностям та інтересам особистості, суспільства, держави, є саморозвиваючою і сприяє підвищенню рівня громадянської вихованості; допомога учням у соціально-політичному і громадянському їх змужнінню; розвиток інтелектуальної емоційно-почуттєвої особистості; впровадження активних форм і видів її діяльності; використання інтелектуально-естетичних засобів дозвіллєвої діяльності учнів, гармонізація сімейно-шкільного виховання; науково-методичне забезпечення виховного процесу.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 10

Безкоштовна робота

Закрити

Методика виховання 10

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.