План

1. Організаційні елементи системи підвищення педагогічної культури батьків.

2. Педагогічний всеобуч батьків.

3. Напрямки роботи з батьками в школі

4. Форми роботи з батьками по формуванню їх педагогічної культури: масові, групові, індивідуальні; індивідуальна робота, педагогічне спілкування, консультування, семінари, практичні заняття, обговорення педагогічних ситуацій, рольові ігри.

5. Мета і завдання національного вихованя.

Відвідування батьків вдома. Це сприяє налагодженню контактів із сім'єю, з'ясуванню її загальної та педагогічної культури, умов життя учня, консультуванню щодо єдиних вимог до дитини, обговоренню відхилень в її поведінці, вжиттю необхідних заходів щодо їх запобігання, залученню батьків до участі в роботі школи тощо. Відвідувати батьків учнів можна, маючи запрошення від них або домовившись заздалегідь. Несподіваний прихід вчителя викликає ніяковість, збентеження батьків. Під час зустрічі педагог має підкреслити позитивне в дитині, тактовно звернути увагу на недоліки, разом поміркувати над тим, як усунути їх. Дуже важливо створити атмосферу довіри і доброзичливості.

Листування. Передбачає періодичне надсилання батькам листів про успіхи учня в навчанні, старанність, уважність та відповідальність за доручення. Можна повідомити про певні його труднощі, попросити про зустріч. Варто висловити щиру подяку за хороше виховання дитини. Лист передають батькам через їх дитину, попередньо ознайомивши її із змістом. Найчастіше листування використовують, коли класний керівник не може зустрітися з батьками вдома або запросити їх до школи.

Консультації батькам. Передбачають надання конкретних рекомендацій, порад з актуальних для батьків питань.

Запрошення батьків до школи. Найчастіше це роблять для конфіденційної розмови про шкільні проблеми дитини (погана поведінка, неуспішність тощо). Під час бесіди важливо дотримуватися педагогічного такту, створити атмосферу довіри. Педагог висловлює свої міркування, відповідає на запитання батьків, надає корисні поради. Необхідно пам'ятати, що надмірне звертання уваги на недоліки учня викликає в батьків неприязнь, насторогу, навіть якщо учитель має рацію.

Для профілактики небажаних явищ у сім”ї, налагодження контакту з батьками тощо застосовується така форма просвіти, як педагогічний десант – виступи педагогів на підприємствах і установах, де працюють батьки, на літніх майданчиках – з проблем, які хвилюють батьків. Педагогічний десант може відбутися також за результатами якоїсь небажаної події. Десант – це відповіді на запитання, групові та індивідуальні консультації, пересувні виставки педагогічної літератури, тематичні стіннівки, анкетування батьків.

Аукціон ідей родинної педагогіки –це демонстрація досвіду родинної педагогіки (закони, правила, традиції, методи виховання), яка здійснюється на зборах групи батьків і дітей. Така форма роботи має лише просвітницький і коригувальний характер.

Орієнтовна тематика форм роботи з батьками: батьківські збори, бесіди (колективні, групові, індивідуальні, прес-конференції з проблем сімейного виховання, усні журнали, диспути, дискусії, зустрічі за "круглим столом", конференції з досвіду сімейного виховання, перегляд фільмів на педагогічні теми, дні відкритих дверей, відкриті уроки для батьків, презентація матеріалів з журналів, газет про родинне виховання, створення рукописних книг "Дерево мого роду",клуби для батьків "Ми і наші діти", "Психологія спілкування з ді­тьми".консультпункти "Постало питання", семінари-практикуми, оформлення куточків для батьків, турнір з актуальних проблем сімейного виховання, консультації-практикуми, батьківські "посиденьки", підготовка тематичних папок з конкретної проблеми для батьків, конкурси: "А нумо, мамо", "А нумо, тато", "Тато, мама і я — спортивна сім'я", "Тато, мама і я — читаюча сім'я", "Що? Де? Коли?", "Доньки-матері", "Щасливий випадок", практикуми — ділові ігри, телефон довіри, виставки: "Світ захоплень сім'ї", вироби сімейних кулінарів, родинні ремесла, сімейні колекції, випуск тематичних газет: "Дозвілля сім'ї", "Професії батьків", Моя сім'я", "Спорт у сім'ї", художні конкурси: "Сім'я очима дітей", написання творів-мініатюр на тему: "Мої діти", "Яка моя донька (син)", "Захоплення моєї доньки (сина)", проведення соціологічних досліджень:

Усе це дає можливість педагогічному колективу разом з батьками виховувати свідому, високоморальну особистість, яка стане носієм, загальнолюдських цінностей і національної культури свого народу.


5. Мета і завдання національного вихованя.

Національне виховання – це система поглядів, переконань, ідеалів, традицій, звичаїв, створена впродовж віків українським народом і покликана формувати світоглядні позиції та ціннісні орієнтири молоді, яка реалізується через комплекс відповідних заходів.

Головною метою національного виховання є формування свідомого громадянина – патріота Української держави, активного провідника національної ідеї, представника української національної еліти через набуття молодим поколінням національної свідомості, активної громадянської позиції, високих моральних якостей та духовних запитів.

Завданнями національного виховання є:

-формування національної свідомості, гідності громадянина, виховання поваги й любові до рідної землі й українських традицій;

-підготовка свідомої інтелігенції України, збереження інтелектуального генофонду нації;

-вироблення чіткої громадянської позиції, прищеплення молодим людям віри у верховенство закону, який є єдиною гарантією свободи;

-підняття престижу української мови в академічному середовищі, забезпечення і розвиток україномовного освітнього простору;

-формування у суспільній свідомості переваг здорового способу життя, культу соціально активної, фізично здорової та духовно багатої особистості;

-створення необхідних умов для ефективного розвитку студентського самоврядування, виявлення його потенційних лідерів та організаторів;

-забезпечення високого рівня професійності та вихованості молодої людини, сприяння розвитку індивідуальних здібностей, таланту та самореалізації;

-плекання поваги до своєї alma mater, дотримання і розвиток демократичних та академічних традицій вищого навчального закладу.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 10

Безкоштовна робота

Закрити

Методика виховання 9

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.