План

1. Організаційні елементи системи підвищення педагогічної культури батьків.

2. Педагогічний всеобуч батьків.

3. Напрямки роботи з батьками в школі

4. Форми роботи з батьками по формуванню їх педагогічної культури: масові, групові, індивідуальні; індивідуальна робота, педагогічне спілкування, консультування, семінари, практичні заняття, обговорення педагогічних ситуацій, рольові ігри.

5. Мета і завдання національного вихованя.

3. Напрямки роботи з батьками в школі

1. Ознайомлення з умовами життя сім'ї, її психологічним кліматом, особливостями поведінки дитини в сім'ї.

2. Визначення рівня педагогічної культури батьків.

3. Виявлення труднощів, які відчувають батьки.

4. Виявлення позитивного досвіду сімейного виховання з метою його поширення.

5. Здійснення колективного, диференційованого та індивідуального педагогічного впливу на батьків на основі ретельного аналізу.

6. Допомога батькам у підвищенні їхньої педагогічної культури, організації родинного життя як джерела самовиховання дитини.

7. Залучення батьків до організації позашкільної виховної роботи.

8. Поширення досвіду роботи з батьками, підготовка передач, інтерв'ю, бесід з питань сімейного виховання під рубрикою "Сім'я: тра­диції, проблеми".

9. Проведення "круглих столів", конференцій та семінарів за темою "Виховна функція сім'ї в умовах соціально-економічної розбудови України".

10. Створення банків науково-методичної інформації з проблем сім'ї, роботи з батьками та сімейного виховання.

Серед колективних форм важливе місце посідають лекції, бесіди, семінарські заняття, педагогічні практикуми, рольові ігри, диспути, конференції, дні відкритих дверей, загальношкільні батьківські збори тощо: Педагогічний лекторій. Передбачає надання батькам систематизованих знань з теорії виховання, привернення їх уваги до актуальних проблем виховання з допомогою лекцій, бесід. Наприклад: "Батьки — головні вихова­телі", "Відповідальність батьків за^виховання дітей", "Дитячі громадські організації і сім'я", "Акселерація та її наслідки" тощо. Позакласний педагогічний всеобуч. Спрямований на ознайомлення батьків з проблемами виховання дітей різних вікових груп, починаючи роботу з першого класу. Заняття проводять керівники школи.Університет педагогічних знань. Передбачає більш серйозну підготовку з теорії виховання. Заняття відбуваються у формі лекцій та семінарів. Батьки беруть участь в обговоренні проблем.Тематичні вечори запитань і відповідей. Сприяють глибокому пізнанню методики сімейного виховання. На них запрошують працівників правоохоронних органів, лікарів, психологів, соціальних працівників, фахівці, які опікуються проблемами виховання молоді.Ознайомлення батьків з психолого-педагогічною літературою передбачає відбір і надання рекомендацій щодо психолого-педагогічної, науково-популярної літератури для батьків відповідно до проблем, які є в учнів певного класу, чи в окремої дитини.


4. Форми роботи з батьками по формуванню їх педагогічної культури: масові, групові, індивідуальні; індивідуальна робота, педагогічне спілкування, консультування, семінари, практичні заняття, обговорення педагогічних ситуацій, рольові ігри.

1. Індивідуальні: індивідуальні бесіди, консультації, діалог, самоосвіта; робота в бібліотеці, перегляд художніх та документальних фільмів; допомога у підготовці санітарно-гігієнічних бюлетенів; допомога у зборі матеріалів з правових, медичних та ін. норм; відвідування сім’ї; наставництво над дітьми із відхиленнями у поведінці; діяльність у складі громадських комісій, служб у справах дітей, рад профілактики, рад батьківських комітетів; участь у комісіях з медичного обслуговування неповнолітніх тощо.

2. Групові: групові бесіди чи дискусії; диспути з проблем правового, морального виховання, здорового способу життя; групові консультації; групові зустрічі з учителями; тематичні лекції; методичні заняття; обмін досвідом з питань виховання дітей з використанням активних форм роботи; рольових і ділових ігор тощо; зустрічі із спеціалістами різних напрямів; колективна підготовка класних годин, виставок, вікторин тощо; усні журнали, робота за інтересами; надання допомоги неблагополучним сім’ям тощо.

3. Масові: батьківський педагогічний всеобуч; батьківські збори; лекторії педагогічних, медичних, правових знань; семінари, загальношкільні змагання; зустрічі з лікарями-наркологами, психіатрами, юристами, психологами та ін.; кінолекторій, конференції, тематичні вечори; педагогічні консиліуми екскурсії, походи, ігри тощо.

Метод спостереження і прямого вивчення сім'ї має на меті кон­кретне вивчення сімейного оточення дитини, взаємостосунків між бать­ками і дітьми, сімейної атмосфери з метою визначення засобів, форм і методів педагогічного впливу на батьків, виявлення "слабких" місць і можливостей їх усунення з допомогою раніше описаних методів.

У сучасній шкільній практиці склалися досить різноманітні організаційні форми проведення занять з батьками з метою формування їх педагогічної культури: лекції, бесіди, семінари, педагогічні практикуми, рольові ігри, диспути, науково-практичні конференції, консультації для батьків тощо.

Помічено, що інтерес у батьків до занять на психолого-педагогічні теми виявляється тоді, коли вивчення теорії супроводжується конкретним аналізом виховної роботи в сім'ї, коли батьки обмінюються досвідом сімейного виховання, спільно займаються пошуком шляхів поліпшення цього процесу. Віддаючи належне лекціям і бесідам, учителі, формуючи педагогічну культуру родини, повинні ширше застосовувати в роботі з батьками активні та практичні форми проведення занять. Перш, ніж розглянути кожну форму окремо, зауважимо, що підготовка вчителя до проведення занять з батьками може відбуватись приблизно за таким планом: мета заняття; 2) форма організації батьків; 3 ) місце і час проведення, 4) які питання необхідно з'ясувати; 5) основні й допоміжні засоби; 6) можливі труднощі; 7) бажаний результат.

День відчинених дверей. Головна мета — показати роботу школи, привернути увагу батьків до проблем виховання. Вимагає серйозної підготовки: оформлення школи, організації програми свята (концерту, зустрічей у класах, відвідання виставок, спортивних змагань тощо).

Класні батьківські збори. Традиційна форма роботи. Один з варіантів — формування проблемної тематики (“Чи можна спізнитися з вихованням у дитини доброти, чуйності?” тощо). Проведенню зборів допомагає заздалегідь складений питальник (“Пригадайте, які життєві труднощі загартовували Ваш характер, зміцнювали волю”, “Охарактеризуйте стан Вашої дитини (мовлення, вчинки, почуття, настрій, результати дій), коли вона зустрілася зі справжньою трудністю”, “Чи часто Ви спостерігаєте за дитиною під час подолання нею труднощів?”, “Які труднощі найчастіше вдається подолати дитині, а які їй не під силу?” та ін.).

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 10

Безкоштовна робота

Закрити

Методика виховання 9

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.