План

1. Нетрадиційні методи виховання.

2. Взаємозв'язок форм і методів виховного процесу.

3. Загальне поняття про форми і засоби виховання.

4. Класифікація форм виховання

5. Проектна діяльність як ефективний засіб виховання.

6. Взаємозв'язок форм, методів і засобів виховного процесу.

1. Нетрадиційні методи виховання.

Нетрадиційними (нестандартними) методами виховання називаються ті виховні методи, що побудовані на засадах народної педагогіки й базуються на віковічних традиціях народу й використання скарбниці народної мудрості.

До традицій належить те, що склалося історично й передається з покоління в покоління. Назва «нетрадиційним» у даному випадку чисто умовна, бо виховні засоби народної педагогіки в самому народі є таки традиційними. Не випадково в самому визначенні назви «нетрадиційні методи виховання» вжито слово «традиція».

Скарбниця нетрадиційних методів виховання дітей молодшого шкільного віку велика й різноманітна. Для якісного аналізу й практичного використання цих методів у виховній роботі вчителя їх можна умовно поділити на 4 групи:

1) народно-педагогічні методи виховання словом рідної мови. Вдавшись до народно-педагогічних методів виховання словом рідної мови у всіх його жанрових різновидах, початкова школа відродить престиж словесного виховання у всій його можливості могутнього впливу на розум, душу й почуття дітей молодшого шкільного віку. Адже і поведінка, і взаємини, і праця їх — все це залежить від складних процесів, що відбуваються в душі, найважливішим засобом впливу на яку є слово. Без хвилюючого, правдивого слова не може бути ні школи, ні педагогіки.

2) народно-педагогічні методи формування суспільної поведінки дитини (нагромадження життєвого досвіду). Серед народно-педагогічних методів стимулювання позитивної поведінки неабиякою популярністю користується навіювання (сугестія), основне призначення якого викликати в когось певний настрій, стан, переживання. Вираження цього методу в народній педагогіці досить своєрідне й оригінальне, наділене рисами народної кмітливості й винахідливості. Не обходиться тут без різних здогадок, фантазій і гумористичних моментів. Чимало й елементів казковості, вигадки, які дуже полюбляють діти.

3) народно-ігрові методи виховання об'єднує в собі методи формування суспільної поведінки дитини: уклад життя та діяльності дітей, вправи і привчання, режим праці, виконання різних доручень й обов'язків, спілкування, народні звичаї то традиції.

4) народно-педагогічні методи стимулювання, заохочення і спонукання дітей. Серед основних народно-педагогічних методів значне місце належить народно - ігровому методові, що репрезентує наступну, третю групу в системі їх класифікації. Дитяча гра — один з провідних видів діяльності дітей, спрямованої на практичне пізнання навколишніх предметів і явищ через відтворення дій та взаємин дорослих. Це відтворення ситуацій, наближених до реальних, у цікавій формі.


2. Взаємозв'язок форм і методів виховного процесу.

Засіб виховання – сукупність предметів матеріальної і духовної культури, які використовують у педагогічній роботі, а також види діяльності, які можуть впливати на особистість у певному напрямі.

Методи виховання реалізуються через діяльність вихователя і вихованців, засіб може діяти поза ними. Методи навмисно створюються з метою виховання, в той час як засоби існують незалежно від виховної системи. Поняття засіб ширше, ніж метод. Засоби виявляють свою активність у процесі виховання. Певному засобу відповідає певна система методів. Засоби використовуються з метою реалізації методу виховання.

Форми організації виховної роботи – зовнішній вигляд, загальна організація виховного процесу. Загальне поняття порівняно з методом і прийомом виховання. Виступає як засіб виховання і може включати засоби виховання. Приклад: ранок, трудовий десант.

Поняття «форма» означає «спосіб організації і спосіб існування предмету, процесу, явища». Форма в педагогічній науці визначається як спосіб організації виховного процесу, що відображує внутрішній зв'язок його елементів і характеризує взаємини вихователів і вихованців. Форма виховання є спосіб організації його змісту, який забезпечує систему виховного впливу, характеризуючи суб’єкт-суб'єктний взаємозв’язок. Тісно пов’язана зі змістом явища, предмета, процесу творення. Розглядаємо і як засіб виховання.

Ефективність організаційних форм залежить від умілого використання методів досягнення відповідних цілей (інструментування).

Форми організації виховного процесу мають бути оригінальними, творчими, науково обґрунтованими, майстерно сконструйованими (педагогічна технологія), тобто гармонійно поєднувати довершеність, оригінальність і красу. Забезпечують певне забарвлення, тон, відтінки (емоційне забарвлення, інтонаційні відтінки, тональність голосу), оригінальність побудови, змісту виховних впливів, естетизацію виховного процесу.

Функції форм виховної роботи: організаторська, регулювальна, інформативна.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 10

Безкоштовна робота

Закрити

Методика виховання 4

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.