План

1. Поняття «виховання», «процес виховання». Мета виховання.

2. Законодавчі документи, що визначають сутність виховання в Україні.

3. Специфіка, структурні компоненти процесу виховання, його рушійні сили.

4. Етапи процесу виховання. Структура виховного процесу.

5. Самовиховання. Суть, умови, етапи, прийоми.

6. Критерії та рівні вихованості

7. Чинники сучасного виховання.

8. Шляхи підвищення ефективності процесу виховання.

3. Специфіка, структурні компоненти процесу виховання, його рушійні сили.

Процес виховання — система виховних заходів, спрямованих на формування всебічно і гармонійно розвиненої особистості.

Специфічним для процесу виховання є:

- двосторонній характер;

- багатогранність завдань і змісту;

- залежність від різноманітних суб’єктивних і об’єктивних факторів;

- трудність розкриття внутрішнього світу вихованців;

- багатство форм, методів, прийомів;

- неперервність – у вихованні канікул бути не може;

- тривалість у часі – людина виховується все життя;

- поступове виявлення результатів виховних впливів.

Структурними елементами процесу виховання є: мета, зміст, завдання, форми, методи і засоби виховання, його результати, корегування результатів виховання, компонентами процесу вихованняє: свідомість особистості, її емоційно-почуттєва сфера, навички і звички поведінки.

Рушійною силою процесу виховання є результат протиріч між потребами і наявним рівнем вихованості особистості.

Дія рушійної сили у виховному процесі дещо прихована, не завжди усвідомлюється вихованцем, оскільки він не має достатнього соціального досвіду. Щоб рушійна сила справді виступала дієвим фактором, вихователь має створювати специфічні ситуації, залучаючи вихованців до сфери їх впливу. Та при цьому педагог має займати позицію лише обережного помічника вихованця у процесі подолання певних труднощів і ні в якому разі не робити це за нього.


4. Етапи процесу виховання. Структура виховного процесу.

Етапи процесу виховання:

Перший етап. Визначають сукупність рис і властивостей особистості, які слід сформувати у вихованця, тобто формують ідеал. Коли йдеться про виховання класу, то мають на увазі формування такого колективу, який би за своїми якостями відповідав еталону, виробленому на основі мети виховання, поставленої суспільством перед школою.

Другий етап. Вивчають індивідуальні особливості вихованця (або колективу), його позитивні риси, недоліки в характері й поведінці, визначають, які риси не сформовано, а які перебувають у стадії зародження. Знання особистості вихованця (колективу), порівняння її з наміченим ідеалом дає змогу спрогнозувати її розвиток. Виходячи з цих даних, можна планувати виховну роботу з вихованцем (колективом). Тому важливо, щоб учень (колектив) знав, що пропонує йому вихователь, приймав цей взірець для наслідування і докладав зусиль для досягнення поставленої мети.

Третій етап. Реалізовується програма виховання, тобто заплановані виховні заходи, що передбачає залучення вихованців до різних видів діяльності, участь в яких сприяє формуванню в них досвіду поведінки відповідно до ідеалу.

Четвертий етап. Спонукання учнів до самостійної роботи з розвитку особистості. Коли учень починає займатися самоосвітою і самовихованням, можна вважати, що у вихованні досягнуто четвертого етапу.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 11

Безкоштовна робота

Закрити

Методика виховання 1

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.