План

1. Поняття «виховання», «процес виховання». Мета виховання.

2. Законодавчі документи, що визначають сутність виховання в Україні.

3. Специфіка, структурні компоненти процесу виховання, його рушійні сили.

4. Етапи процесу виховання. Структура виховного процесу.

5. Самовиховання. Суть, умови, етапи, прийоми.

6. Критерії та рівні вихованості

7. Чинники сучасного виховання.

8. Шляхи підвищення ефективності процесу виховання.

1. Поняття «виховання», «процес виховання». Мета виховання.

Виховання - процес цілеспрямованого систематичного формування особистості, зумовленого законами суспільного розвитку, дією об'єктивних і суб'єктивних чинників. Поняття виховання, як базову категорію педагогіки, нині вживають у широкому і вузькому соціальному значенні слова, а також у широкому і вузькому педагогічному розумінні. У широкому соціальному значенні виховання - передавання соціального досвіду, накопиченого людством упродовж усієї історії, від старших поколінь молодшим. У вузькому соціальному значенні виховання — спрямований вплив на людину суспільних інститутів з метою передати їй певні знання, сформувати необхідні навички і вміння, гідну поведінку, наукові переконання, суспільні цінності, моральні та політичні орієнтири, життєві настанови і перспективи.

Процес виховання єдвостороннім(обов'язкова взаємодія (вихователя і вихованця),цілеспрямованим (наявність конкретної мети),багатогранним за завданнями і змістом, складним щодо формування і розкриття внутрішнього світу вихованця, різноманітним за формами, методами і прийомами,неперервним(у вихованні канікул бути не може), тривалим у часі (людина виховується все життя). Ефективність його залежить від рівня сформованості мотиваційної бази.

Мета виховання - сукупність властивостей особистості, до виховання яких прагне суспільство. Мета виховання має об'єктивний характер і узагальнено виражає ідеал людини. Вона об'єктивно відображає вимоги конкретного суспільства. З розвитком суспільства змінюється і мета виховання. Загальною метою виховання є всебічний і гармонійний розвиток дитини. Такий ідеал цивілізованого суспільства діє впродовж століть, починаючи з а фінської системи виховання, де й народилося розуміння гармонійності людини.


2. Законодавчі документи, що визначають сутність виховання в Україні.

Педагогічна освіта і виховання повинні органічно поєднувати програмові вимоги, сформульовані в документах міжнародних організацій, зокрема, положення про пріоритетність прав і свобод людини (Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй, Декларація прав людини та інші), з положеннями, що визначають сутність гуманітарної і освітньої політики в Україні на сучасному етапі, які містяться в державних законодавчих документах, зокрема Конституції України, Державній національній програмі "Освіта" (Україна XXI століття), Національній доктрині розвитку освіти, Законі України "Про освіту", Законі України "Про загальну середню освіту", Законі України "Про мови в Україні" та ряді інших.

ПЕРЕЛІК ЗАКОНОДАВЧИХ ДОКУМЕНТІВ З ПИТАНЬ ОСВІТИ

1.Закон України Про освіту

2.Закон України Про загальну середню освіту

3.Закон України Про дошкільну освіту

4.Закон України Про позашкільну освіту

5.ЗАКОН УКРАЇНИ N2442-VІ Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу

6.Національна доктрина розвитку освіти

7.Державна програма "Вчитель"

8.Конвенція про права дитини

9.Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа)

10.Державний стандарт базової і повної середньої освіти

11.Державний стандарт початкової загальної освіти

12.Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти

13.Регіональні програми поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин

14.Програми поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин на 2008-2011 роки

15.Заходи щодо розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти на період до 2012 р. (наказ МОН від 20.01.2010 р. N20 Про затвердження заходів на виконання розпорядження КМУ від 5 жовтня 2009 р. N1622-р Про затвердження плану заходів щодо розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти на період до 2012 року)

16.Наказ МОН від 26.01.2011 р. № 58 "Про затвердження Концепції літературної освіти"

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 11

Безкоштовна робота

Закрити

Методика виховання 1

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.