План

1. Словесні методи навчання мовлення дітей дошкільного віку

2. Методика проведення бесіди з дітьми дошкільного віку

3. Методика навчання дітей розповіді з власного досвіду

4. Передумови виховання звукової культури мовлення

1. Словесні методи навчання мовлення дітей дошкільного віку

Методи навчання – це способи спільної діяльності вихователя і дітей, спрямовані на розв’язання завдань розвитку мовлення.

Основними словесними методами, які використовують у навчанні дошкільників, є розповідання, читання (слухання дітьми) творів художньої літератури, заучування віршів, бесіди, розповіді дітей, переказ.

Розповідь вихователя збагачує дитину різноманітними враженнями, впливає на її розум, почуття, уяву. Розповіддю є живий, образний, емоційний, логічно структурований виклад подій, заснований на фактичному матеріалі. Розповідь вихователя повинна мати чітко визначену тему, художню форму, бути динамічною, засновуватися на близьких і цікавих для дітей фактах. Вони можуть бути присвячені поточним подіям, праці дорослих, явищам природи, святам та ін.

Найпоширенішими видами дитячих розповідей, які використовують у навчальному процесі, є перекази літературних творів, розповіді за картинами, про предмети та іграшки, про події з власного досвіду, складання казок, закінчення початку розповіді вихователя та ін.

Читання (слухання дітьми) творів художньої літератури сприяє розширенню знань дошкільників про предмети і явища, формуванню художніх смаків, умінь сприймати й аналізувати художні твори, відтворювати словесні образи, простежувати і розуміти зв'язки у творі, виникненню співпереживання.

Одним зі словесних методів є бесіда. Її використовують для узагальнення і систематизації знань. Беручи участь у бесіді, дитина повинна знати, про що йдеться, уміти включатися в діалог, підтримувати і розвивати його, слухати і розуміти співбесідника, керувати своєю увагою та ін. Одним зі словесних методів є бесіда. За Є. Фльориною, за­лежно від дидактичної мети, бесіди поділяють на вступні, суп­роводжувальні та підсумкові. Вступні бесіди вихователь прово­дить тоді, коли знайомить дітей з новими явищами, формує нові навички, способи дії. Під час вступної бесіди він виявляє знан­ня, досвід дітей з певної теми, уточнює їх, активізує і на основі цього ставить перед дітьми пізнавальні й практичні завдання, викликає до них інтерес. Супроводжувальна бесіда використо­вується під час спостережень, екскурсій, розглядання картин.

Підсумкова або узагальнювальна бесіда проводиться з ме­тою систематизації знань, їх подальшого поглиблення й усві­домлення. Вона планується як самостійне заняття. За допомо­гою спеціально дібраних запитань вихователь активізує пізна­вальну діяльність, виправляє і розвиває думку, доповнює знан­ня, вчить простих міркувань. Такий пожвавлений обмін думка­ми сприяє розвитку мислення і пізнавальних інтересів.

Важливо правильно побудувати бесіду, враховуючи її вид (вступна, підсумкова і т.п.), підібрати питання, які повинні бути простими і зрозумілими за змістом, короткими і чіткими за формою. Вони можуть бути констатуючими, причинно-наслідковими, проблемними.

У роботі з дошкільниками використовують такі види бесіди:

— етична (її метою є формування моральних уявлень дітей);

— пізнавальна (про події життя, працю дорослих, природу);

— вступна (використовують для підготовки дітей до певної діяльності);

— підсумкова (застосовують з метою уточнення, систематизації знань).

Цей метод використовують у роботі з дошкільниками, які вже мають певний запас знань, комунікативний досвід.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 9

Безкоштовна робота

Закрити

Дошкільна педагогіка 7

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.