План

1. Профільне навчання як форма диференційованого навчання учнів.

2. Різновиди читання студента під час навчання у ВНЗ. Раціональні види записів прочитаного матеріалу.

3. Особливості особистості школяра. Його права та обов’язки.

4. Стилі педагогічного спілкування.

5. Виховна робота у ВНЗ.

6. Індивідуальні навчально-дослідні завдання як вид позаудиторної роботи студента.

7. Хто такий учитель і педагог?

1. Профільне навчання як форма диференційованого навчання учнів.

Профільне навчання – вид диференційованого навчання.

Передбачає:

врахування освітніх потреб, нахилів і здібностей учнів;

створення умов відповідно до їхнього самовизначення.

Мета профільного навчання:

забезпечення можливостей для рівного доступу учнівської молоді до здобуття загальноосвітньої профільної та початкової допрофесійної підготовки;

гарантування неперервної освіти впродовж усього життя;

виховання особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання й мобільності в умовах реформування сучасного суспільства.

Основними завданнями профільного навчання є:

- створення умов для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів старшої школи в процесі їхньої загальноосвітньої підготовки;

- виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов для їхнього життєвого і професійного самовизначення, формування готовності до свідомого вибору й оволодіння майбутньою професією;

- формування соціальної, комунікативної, інформаційної, технічної, технологічної компетенцій учнів на допрофільному рівні, спрямування підлітків щодо майбутньої професійної діяльності;

- забезпечення наступно-перспективних зв’язків між загальною середньою і професійною освітою відповідно до обраного профілю.

Структура профільного навчання Профіль навчання - спосіб організації диференційованого навчання, який передбачає поглиблене і професійно зорієнтоване вивчення предметів. Напрями профільного навчання:

* Суспільно-гуманітарним (навчальні профілі: правовий, історико-правовий, економічний, філософський, педагогічний тощо)

* Філологічним (українська чи іноземна філологія)

* Природничо-математичним (математичний, фізико-математичний, хіміко-біологічний, хіміко-фізичний, біолого-географічний, еколого-географічний тощо)

* Технологічним (виробничі технології, комп’ютерні технології)

* Художньо-естетичним (хореографічний, музичний, театральний, мистецтвознавство тощо)

* Спортивним (гімнастика, плавання, легка атлетика, туризм, спортивні ігри тощо).


2. Різновиди читання студента під час навчання у ВНЗ. Раціональні види записів прочитаного матеріалу.

Давно відомо, що головним джерелом здобуття знань у процесі навчання у ВНЗ є книга. У роботі з книгою студент може використати різні види читання. Часто застосовують суцільне читання, яке становить процес уважного вивчення книги або окремих її тем, розділів без відволікань.

- вміти критично проаналізувати зміст книги, дати правильну оцінку. Іноді потрібно використати часткове читання, коли необхідно опрацювати лише окремі розділи, питання та ін. Необхідним для студента є синтетичне читання — конкретне і раціональне використання часткового і суцільного читання книги. Останніми роками поширюється так зване швидкісне читання

Методика швидкісного читання вимагає:

1. Не допускати регресій, тобто зворотних рухів очей для повторного читання слова, фрази, речення. Текст будь-якої складності читають один раз. Лише після закінчення читання й початкового осмислення змісту прочитаного можна повернутися до повторного читання. 2. Дотримуватися певного алгоритму читання. Сформуйте свій алгоритм читання і постійно пам'ятайте зміст та лексичне значення його компонентів. Основою для вироблення власного алгоритму читання може бути така схема:

- автор, назва книги, статті;

- джерело і вихідна інформація;

- структура книги, статті;

- основний зміст;

- особливості й побудова фактографічного матеріалу;

- проблеми, які здаються для вас суперечливими;

- новизна опрацьованого матеріалу, його місце і значення в подальшому розумінні наукових проблем, можливість використання у практичній діяльності. 3. Читати без артикуляції. Читання без артикуляції гальмує звичку промовляти текст і сприяє посиленню наочно-образного компонента мислення.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 12

Безкоштовна робота

Закрити

Методика викладання та педагогіка вищої освіти 8

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.