План

1. Охарактеризуйте методику використання опорних конспектів на уроках історії

2. З’ясуйте роль і місце самостійної роботи

3. Вкажіть методичні особливості використання портретів державних та історичних діячів в процесі вивчення історії.

4. Проблемно-пошукові методи застосовуються в ході проблемного навчання.

5. Вкажіть основні принципи підбору фактичного матеріалу до уроку історії

6. Вкажіть особливості організації та методики проведення лабараторно-практичних робіт на уроках історії

7. Визначте особливості вивчення історії рідного краю в процесі викладання історичних дисциплін

8. Визначте методичні особливості розвитку в учнів вміння здійснювати самостійний науковий пошук

9. Дайте характеристику сучасному уроку історії

1. Охарактеризуйте методику використання опорних конспектів на уроках історії

За останній час з’явилися нові програми, підручники, посібники з історії. Робиться спроба перейти від епізодичних оповідань, міфів до правдивої розповіді про складні події історії нашої Батьківщини та всесвітньої історії. Підчас учням важко розібратися в матеріалі великому за обсягом і складному по розумінню. А ще при цьому мала кількість годин на вивчення деяких тем. Отже учням необхідна досвідчена допомога вчителя. Адже ще Т. Спенсер зазначав, що "якщо знання людини невпорядковані, то чим більше вона знає, тим більшою буде плутанина в думках". Як донести до учнів необхідну інформацію, щоб вона була зрозумілою і зацікавила їх вивченням більш глибоким історії? Це дуже складна проблема. І над її вирішенням я працюю вже 17 років. На мій погляд один із шляхів її вирішення є систематична послідовна робота з опорним конспектом. Як відомо учнів сприймають: на нюх, смак – 3-5% інформації; на слух – 10-15%; зором – 80-85%.Отже, необхідно на уроках як найбільше використовувати зорову пам’ять учнів. Саме завдяки зоровій пам’яті учні і запам’ятовують більше необхідної інформації. Таким чином пропонована система роботи з опорним конспектом, має на меті: допомогти учням усвідомити логічний взаємозв’язок подій, скласти образну схему змісту уроку, що дає можливість свідомо запам’ятовувати матеріал, інтенсифікувати навчальний процес, допомогти учням при підготовці до уроків узагальнення. Слід зазначити, що використання опорних конспектів на уроках історії залучає не тільки зорову, слухову, але й механічну пам’ять. Це, звичайно, сприяє значно легшому засвоєнню величезної кількості історичної інформації.


2. З’ясуйте роль і місце самостійної роботи

Самостійна робота учнів її види та особливості організації (на прикладах з практики). Метод самостійної роботи застосовується при роботі учнів з підручником, довідниковою літературою, при роботі учнів з підручником, посібником, довідниковою літературою, при розв’язуванні задач виконанні вправ, при організації спостережень, виконанні лабораторних і практичних робіт творчих завдань. Самостійна робота буває під керівництвом вчителя – за інструкцією (в класі) і поза нею (вдома). Вдома – це домашнє завдання усні і письмові вправи. За дидактичною метою самостійні роботи бувають 1) підготовчі, 2) спрямовані на засвоєння нових знань, 3) тренувальні, 4) узагальнюючі, повторюючи, 5) контрольні роботи. Самостійна робота може бути усною, письмовою, практичною, репрудоктивною, творчою (за характером діяльності), за формою – фронтальні, групові. Домашня робота направлена формування навичок самостійної роботи, вміння, застосування знання, і т. д. Вимоги до домашньої роботи: 1) чітке і правильне нормування,(0.5 протяжності уроку, 1 кл. – 1 год, 2 кл.- 1.5, 5-6 – 2ю5 год., 7-8 – 3 год, 9-11 – 4 год.


3. Вкажіть методичні особливості використання портретів державних та історичних діячів в процесі вивчення історії.

Варіанти організації роботи учнів по вивченню історичної особистості Варіант 1. АлгоритмічнийВивчення особистості здійснюється у певній послідовності.1. Запам’ятовування прізвища, імені.2. Ознайомлення з етапами та змістом діяльності особистості.3. Засвоєння її ідей, поглядів, переконань, ідеалів.4. З’ясування питання, інтереси якої соціальної групи захищала ця особистість.5. Вивчення оцінок особистості її сучасниками та нинішніми дослідниками. Варіант 2. Біографічно-оцінний Вивчення особистості здійснюється через розв’язання біографічних задач. Вчитель сприяє поступовому накопиченню учнями інформації про видатну особу. Коли учні мають достатній обсяг інформації, вчитель зачитує біографічну довідку про особистість, не називаючи її ім’я. Варіант 3. Порівняльний В процесі вивчення певної теми вчитель пропонує заповнити порівняльну таблицю, яка допомагає аналізувати та систематизувати інформацію. Варіант 4. Оцінно – екстремальний Учні разом з учителем дають оцінку особистості за її поведінкою в екстремальній ситуації.Варіант 5. Частково- оцінний Вчитель разом з учнями дає оцінку особистості за окремими, але яскравими сторінками її біографії.Варіант 6. Прогнозовий Визначення та оцінювання якостей особистості за впливом її ідей та діяльності на нащадків. Розвиток уміння зробити правильний прогноз розвитку особи, культури, суспільства, держави.Варіант 7. ДослідницькийМетою його є дати учням уявлення про історичного діяча, його систему поглядів, діяльність. Оцінні судження формуються в учнів у процесі виконання лабораторно- практичних робіт.Варіант 8.Накопичувальний Вивчення особистості здійснюється шляхом складання біографічних довідок, але за певною послідовною системоюВаріант 9. Художньо – публіцистичний

Вивчення особистості здійснюється в процесі вивчення матеріалу підручника, хрестоматії, наукової, та додаткової літератури, закінчується написанням рефератів, повідомлень, есе, творів і мініатюр.Варіант 10.СхематичнийВивчення життя та діяльності історичних осіб через складання та використання схем- портретів.Варіант 11. Ігровий

Вивчення історичних осіб здійснюється через застосування дидактичних ігор.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 12

Безкоштовна робота

Закрити

Методика викладання історії 8

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.