План

1. Здібності і професійна придатність

2. Професійна консультація учнів

2. Професійна консультація учнів

У широкому значенні слова профконсультація - "це система надання дієвої допомоги в трудовому самовизначенні учнів, заснована на вивченні особи" [10; 94].

"Можна виділити три етапи в роботі по профконсультації:

1. Підготовча профконсультація повинна підвести учнів до усвідомленого вибору професії, ведеться вона протягом усього періоду шкільного навчання.

2. Мета завершуючої профконсультації - надання допомоги у виборі професії у відповідність з інтересами, схильностями і психофізіологічними здібностями учня. Цю консультацію в 8-11 класах проводять спеціалісти-профконсультанти спільно з учителями школи.

3. Уточнююча профконсультація нерідко виходить за рамки школи і здійснюється в середніх професійно-технічних училищах, внз, на підприємствах і т. п".

На кожному з цих етапів профконсультація носить різний характер. На першому етапі підготовка учнів до вибору професії немислима без розвитку самооцінки і позитивних якостей особи. При цьому профконсультація передусім носить розвиваючий характер. Якщо у учня вже склалися інтереси, що відповідають його здібностям, то завдання профконсультанта, учителя, класного керівника полягає в тому, щоб направляти його діяльність.

На другому етапі профорієнтація носить рекомендаційний характер і вирішує такі основні завдання: відповідність стану здоров'я вимогам вибираної професії, психологічна готовність особи до опанування обраної професії, довідкова інформація учнів про зміст і характер праці, можливості здобуття спеціальної освіти, професійної підготовки і працевлаштування. Згідно з цими завданнями виділяють три етапи профконсультації : психолого-педагогічну, медичну і довідкову.

Для проведення психолого-педагогічної консультації використовують дані попередньої профдіагностики особи школярів. Медичні профконсультації проводять завчасно, щоб дати можливість підліткові самостійно підійти до правильного вибору професії, виходячи із стану свого здоров'я і вимог, що пред'являються людині професією. Це робота здійснюється за участю шкільного лікаря і інших медичних працівників.

Окремі професії пред'являють підвищені вимоги до психологічних особливостей особи. Невідповідність особових якостей працівника вимогам професії може привести до перевантаження нервової системи, а часом і до захворювання.

У тому випадку, якщо після зіставлення медичного і психолого-педагогічного обстеження учня з його професійною спрямованістю виявляться протипоказання, профконсультант повинен тактовно і доказово пояснити йому неможливість зробленого ним вибору професії і рекомендувати йому іншу професію. При цьому небажано зробити так, щоб рекомендована професія не йшла в розріз з схильностями і здібностями учня, а певним чином відповідала йому.

Третій етап профконсультації пов'язаний зі вступом учня в професійний учбовий заклад або безпосередньо на роботу. Його можна назвати таким, що ще формує, бо основне завдання на цьому етапі - допомогти молодій людині затвердитися в професійному виборі. За допомогою школи учні знайомляться з майбутніми умовами своєї діяльності, готуючись до навчання в учбовому закладі або безпосередньо вступу на роботу.

Професійна консультація для учнів за формою проведення може бути колективною, груповою і індивідуальною.

Отже, профконсультація - "це надання допомоги молодому поколінню, що вибирає трудовий шлях в житті, але не в якому випадку не нав'язування своїх суджень, не підміна права людини на свободу вибору професії" .

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 14

Безкоштовна робота

Закрити

Профорієнтаційна робота в школі

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.