Використання методу case study у навчальному процесі при викладанні історії як один із способів реалізації компетентнісного підходу

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ CASESTUDY У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ПРИ ВИКЛАДАННІ ІСТОРІЇ ЯК ОДИН ІЗ СПОСОБІВ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

З історії виникнення кейс-методу

Сутність методу ситуаційних вправ

Як організувати діяльність в режимі кейс-методу?

ОСОБЛИВОСТІ ТА МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ CASE STUDY НА УРОКАХ ІСТОРІЇ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Особливості застосування методу casestudy на уроці історії

Притча як засіб мотивації навчальної діяльності при використанні кейс-технологій

Кейси до уроків історії

- ІСТОРІЯ. 6 КЛАС. «Розселення людей по земній кулі»

- ІСТОРІЯ. 6 КЛАС. «Ассирійська держава»

- ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 7 КЛАС. «Розселення слов’янських племен на території України. Сусіди східних слов’ян»

- ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 7 КЛАС. «Суспільно-політичний устрій та господарське життя Русі-України в ІХ-Х ст.»

- ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 7 КЛАС. «Внутрішня і зовнішня політика Володимира Великого Запровадження християнства»

- ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 7 КЛАС. «Правління Володимира Мономаха та його сина Мстислава Великого»

- ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 7 КЛАС. «Походи монголів на Русь. Встановлення панування Золотої Орди на українських землях»

- ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 8 КЛАС. «Люблінська унія»

- ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ. 8 КЛАС. «Високе Відродження»

- ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 9 КЛАС. «Початок національного відродження»

- ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 9 КЛАС. «Поширення ідей Просвітництва у Західній Україні»

- ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 9 КЛАС. «Масонство в Україні. Україна в програмних документах декабристів»

- ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 11 КЛАС. «Внесок українського народу у перемогу над нацизмом»

- ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 11 КЛАС. «Внутрішньополітичне становище та економічне життя УРСР у середині 50-х років. Початок лібералізації суспільного життя»

- ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ. 11 КЛАС. ТЕМА. «СРСР у період з 1945-1964 рр. Завершення епохи Сталіна. Хрущовська «відлига»

Розробки уроків з використанням методу кейс-стаді

ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ СИТУАЦІЙНИХ ВПРАВ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ

ЛІТЕРАТУРА

Початок реформування було покладено на вересневому (1953) Пленумі ЦК КПРС, який намітив заходи, спрямовані на піднесення сільського господарства. Було зроблено спробу зупинити його занепад. Так, передбачалось укріплення матеріально-технічної бази господарств, матеріальне заохочення мешканців села, підвищення закупівельних цін на сільгосппродукцію, зменшення податків на присадибне господарство, списування заборгованості колгоспів, поліпшення якісного складу керівників сільськогосподарських підприємств та ін.

Для цього зменшили податки для трудівників села, ліквідували сталінські податки на фруктові дерева та ягідні кущі, було збільшено закупівельні ціні на продукцію сільського господарства, скасовано заборгованість села за попередні роки, направлено на село 40 тис. спеціалістів. Це кардинально не змінило ситуацію, проте упродовж наступних п’яти років спостерігалося зростання сільськогосподарського виробництва.

Завдяки таким заходам сільське господарство вперше за тривалі роки стало рентабельним. Середина 50-х років була періодом найбільшого піднесення в історії колгоспно-радгоспної системи СРСР. Валова продукція сільського господарства протягом 1954-1958 pp., порівняно з попередньою п’ятирічкою, зросла на 35,3 %.

Позитивні зрушення були б ще більш вагомими, якби не волюнтаристські нереалістичні надпрограми. Лютнево-березневий пленум ЦК КПРС 1954 р. ухвалив постанову про подальше збільшення виробництва зерна в країні й про освоєння цілинних і перелогових земель у районах Казахстану, Сибіру, Уралу й частково Північного Кавказу. Її суть полягала в освоєнні для подальшої культивації майже 13 млн га (пізніше цю цифру збільшили до 28-30 млн га). Україні в цій програмі відводилась роль джерела матеріальних і людських ресурсів. Уже 22 лютого 1954 р. на цілину було відправлено першу групу українських механізаторів. Загалом за 1954-1956 pp. на постійну роботу в цілинні райони виїхало 80 тис. осіб. А до 1961 р. туди передали 90 тис. тракторів і сільгоспмашин, виготовлених на українських підприємствах.

Стосовно цього питання серед радянського керівництва не було одностайності. В.Молотов, зокрема, вважав за доцільніше вкласти гроші у піднесення сільського господарства центральної нечорноземної смуги та України (у багатьох місцевостях цих регіонів солдатські вдови й через десять років після переможної для СРСР війни використовували як тяглову силу корів). Утім, Хрущов наполіг на своєму.

22 лютого 1954 р. на цілину виїхала перша група української молоді - кілька десятків трактористів, комбайнерів, механіків МТС, робітників заводів і будівництв Київщини.

Ця група прибула до Казахстану, де працювала у Федорівському районі Кустанайської області. На початку березня до Казахстану прибули великі загони молоді з Харківщини, Дніпропетровщини, Хмельниччини та інших областей України.

Робітничі колективи окремих цілинних радгоспів ледь не повністю складалися з переселенців-українців.

Так було, зокрема, у радгоспах «Київський», «Харківський» Кустанайської, «Київський», «Херсонський» Акмолінської областей та ін. 1956 р. у господарствах Казахстану, Західного Сибіру та Північного Кавказу працювало близько 80 тис. українських юнаків і дівчат. Водночас щороку на сезонні заробітки до Казахстану традиційно виїздили з України десятки тисяч осіб (переважно студентська молодь).

Цілинна програма дозволила дещо розширити зернове виробництво, але надовго законсервувала екстенсивний характер сільського господарства СРСР. Варто наголосити, що цілина висотувала з України людські й матеріальні ресурси та послаблювала сільськогосподарське виробництво республіки.

Другою надпрограмою, що була започаткована в цей час, стало поспішне і невиправдане розширення площ посівів кукурудзи та інших «диво-культур». У червні 1954 р. Хрущов звернувся із закликом про розширення посівів кукурудзи. Лютневий 1955 р. Пленум ЦК КПУ прийняв рішення про збільшення площі посівів кукурудзи понад 5 млн га (у 1953 p. посіви кукурудзи займали майже 2,2 млн га).

Майже водночас з відтоком з України працездатної молоді збільшувався приплив у республіку росіян із зубожілих сіл РРФСР.

Таким чином, промисловість і сільське господарство України в першій половині 50-х років динамічно розвивались.

Запитання кейсу:

1. Як ви вважаєте, чому радянське керівництво, проводячи економічні реформи, віддавало перевагу розвитку промисловості, а не сільського господарства?

2. Якими заходами радянське керівництво намагалось стимулювати розвиток сільського господарства України в першій половині 50-х років?

3. Яка роль відводилась Україні в освоєнні цілинних земель Казахстану, Сибіру та Північного Кавказу?

3. Запропонуйте заходи, які могли зробити більш ефективною економіку України у 1950-ті роки?

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ. 11 КЛАС. ТЕМА. «СРСР у період з 1945-1964 рр. Завершення епохи Сталіна. Хрущовська «відлига»»

За продовольчою карткою можна було придбати 2 кг м’яса чи риби на місяць, 400 г жирів, 1,5 кг крупи або макарон. Середня заробітна плата складала 1948 р. 480 руб., 1950 р. - 640 руб. у місті, 164 руб. на селі.

Ціни на продовольчі товари після грошової реформи 1947 р. (1 кг):

 • хліб житній - 3 руб.;
 • хліб пшеничний - 4-8 руб.;
 • пшоно - 6-7 руб.;
 • крупа гречана - 11-13 руб.;
 • макарони - 9-11 руб.;
 • цукор - 13,5-16,5 руб.;
 • м’ясо - 28-32 руб.;
 • вершкове масло - 62-66 руб.;
 • олія - 28-32 руб.;
 • свіжа риба - 10,5 руб.;
 • оселедець - 17-20 руб.;
 • овес - 2-3 руб.;
 • молоко (1 л) - 2,5-5 руб.;
 • яйця (1 дес.) - 10-18 руб.;
 • чай грузинський - 160 руб.;
 • ікра - 400 руб.;
 • горілка (1 л) - 120 руб.
 • Ціни на промислові товари після грошової реформи 1947 р.

 • Тканини (1 м):
 • ситець - 10-11 руб.;
 • сатин «Екстра» - 25-28 руб.;
 • бостон з вовни 100 % - 450-500 руб.;
 • крепдешин з шовку - 137-175 руб.;
 • сукні жіночі з кашеміру (бавовник) - 77-86 руб.;
 • сукня з вовняного крепу - 500-600 руб.;
 • чоловічий костюм (вовна 50 % - 430-450 руб.;
 • костюм чоловічий з бостону - 1400-1500 руб.;
 • чоловічі туфлі вищого ґатунку - 250-280 руб.
 • жіночі туфлі - 260-280 руб.;
 • калоші гумові - 45 руб.;
 • сірники (1 коробка) - 20 коп.;
 • мило - 4 руб.;
 • книжка (200 с.) - 8-10 руб.
 • Запитання

  1) Проаналізйте зазначені показники та зробіть висновок про рівень забезпеченості радянського громадянина.

  2) Чи вистачало заробітної плати для тогочасної сім’ї, що складалася з двох дорослих і двох дітей, в умовах розцінок, наведених вище?

  3) Порівняйте доходи людей в місті та на селі. Чим пояснювалась така відмінність?

  4) Яким чином можна було врегулювати питання підвищення фінансової стабільності на селі?

  Розробки уроків з використанням методу кейс-стаді

  Урок за темою: «Українсько-московський договір 1654 р.»

  Мета: розкрити основні передумови та суть домовленостей досягнутих між Україною та Російською імперією у 1654 р., а також дати оцінку цієї події через призму роботи учнів над кейсами; розвивати в учнів вміння аналізувати складні історичні події та факти; формувати вміння працювати з історичними документами і на основі них робити висновки та узагальнення, висловлювати свою точку зору; виховувати любов та повагу до історичного минулого нашого народу та інтерес до історії України.

  Основні терміни та поняття: Переяславська Рада, протекторат, федерація, автономія, «Березневі статті».

  Обладнання: Карта, підручники, атласи, роздатковий матеріал (кейси), кольорові фішки, мультимедійна установка.

  Тип уроку: комбінований.

  Вид уроку: урок із використанням кейс-технологій, групової роботи та методів випереджального навчання.

  Хід уроку:

  I. Організаційний момент

  II. Актуалізація опорних знань

  Перевірка домашнього завдання

  1) Робота з картою на повторення подій національно-визвольної війни 1648-1653 рр.

  Характеристика роботи

  Диплом

  Кількість сторінок: 65

  Безкоштовна робота

  Закрити

  Використання методу case study у навчальному процесі при викладанні історії як один із способів реалізації компетентнісного підходу

  Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
  Не заповнені всі поля!
  Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

  Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.