Використання методу case study у навчальному процесі при викладанні історії як один із способів реалізації компетентнісного підходу

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ CASESTUDY У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ПРИ ВИКЛАДАННІ ІСТОРІЇ ЯК ОДИН ІЗ СПОСОБІВ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

З історії виникнення кейс-методу

Сутність методу ситуаційних вправ

Як організувати діяльність в режимі кейс-методу?

ОСОБЛИВОСТІ ТА МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ CASE STUDY НА УРОКАХ ІСТОРІЇ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Особливості застосування методу casestudy на уроці історії

Притча як засіб мотивації навчальної діяльності при використанні кейс-технологій

Кейси до уроків історії

- ІСТОРІЯ. 6 КЛАС. «Розселення людей по земній кулі»

- ІСТОРІЯ. 6 КЛАС. «Ассирійська держава»

- ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 7 КЛАС. «Розселення слов’янських племен на території України. Сусіди східних слов’ян»

- ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 7 КЛАС. «Суспільно-політичний устрій та господарське життя Русі-України в ІХ-Х ст.»

- ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 7 КЛАС. «Внутрішня і зовнішня політика Володимира Великого Запровадження християнства»

- ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 7 КЛАС. «Правління Володимира Мономаха та його сина Мстислава Великого»

- ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 7 КЛАС. «Походи монголів на Русь. Встановлення панування Золотої Орди на українських землях»

- ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 8 КЛАС. «Люблінська унія»

- ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ. 8 КЛАС. «Високе Відродження»

- ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 9 КЛАС. «Початок національного відродження»

- ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 9 КЛАС. «Поширення ідей Просвітництва у Західній Україні»

- ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 9 КЛАС. «Масонство в Україні. Україна в програмних документах декабристів»

- ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 11 КЛАС. «Внесок українського народу у перемогу над нацизмом»

- ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 11 КЛАС. «Внутрішньополітичне становище та економічне життя УРСР у середині 50-х років. Початок лібералізації суспільного життя»

- ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ. 11 КЛАС. ТЕМА. «СРСР у період з 1945-1964 рр. Завершення епохи Сталіна. Хрущовська «відлига»

Розробки уроків з використанням методу кейс-стаді

ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ СИТУАЦІЙНИХ ВПРАВ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ

ЛІТЕРАТУРА

Навчальне заняття з використанням методу кейсів умовно поділяється на три етапи:

1. Етап організації роботи над кейсом.

2. Етап безпосередньої роботи над кейсом.

3. Завершальний етап роботи над кейсом і підведення підсумків.

Діяльність вчителя при використанні методу case study включає в себе дві фази.

Перша фаза являє собою складну попередню творчу роботу по створенню кейса і питань для його аналізу. Друга фаза включає в себе діяльність вчителя під час уроку при обговоренні кейсу, де він виступає зі вступним і заключним словом, організовує дискусію або презентацію, підтримує діловий настрій в класі, оцінює внесок учнів у аналіз ситуації.

Робота на уроці за методом case study передбачає наступні кроки:

- підготовлений в друкованому вигляді приклад кейса (можливий мультимедіа-кейс, відео-ситуація);

- вступне слово вчителя;

- формування, представлення мікрогруп;

- самостійне вивчення і обговорення кейсу учнями;

- представлення спікерами рішення кейсів;

- спільне обговорення кейсу в аудиторії під керівництвом викладача;

- заключне слово вчителя, підсумки, оцінювання.

У більшості випадків основною проблемою при використанні кейс-методу постає формування робочої групи. При цьому потрібно приймати до уваги не лише її чисельність, а й такі фактори, як:

рівень знань учнів;

чи готові вони до навчання;

рівень інтелекту;

здібності до виконання;

мотивація до навчання.

Вирішення цієї проблеми дуже важливе, оскільки вона є відправною точкою, відштовхуючись від якої здійснюється навчання і будуть вимірюватись досягнуті результати.

Кейс-метод ставить за мету максимально активізувати кожного учня і втягнутийого в процес аналізу ситуації і прийняття рішень. Тому клас варто поділити на такечисло мікро-груп, щоб останні складалися із 3-5 чоловік. Кожна команда вибираєспікера. Роль спікера полягає в тому, що на ньому лежить відповідальність заорганізацію роботи групи і за прийняті рішення.

Після завершення роботи спікер робить доповідь про результатироботи своєї групи.

Безпосередню роботу з кейсом можна організувати двома способами: а) кожна мікро-група виконує різні теми з одного розділу протягом усього заняття; б) усі мікро-групи працюють одночасно над одним і тим же розділом (темою) кейсу, конкуруючи між собою в пошуку найбільш оптимального рішення.

Оцінювання учасників дискусії є найважливішою проблемою навчання за допомогою методу casestudy.

Перевірка і оцінка знань мають проводитися згідно дидактичним принципам навчання. При цьому виділяються наступні вимоги до оцінювання:

- об’єктивність - створення умов, в яких би максимально точно виявлялися знання учнів, пред’явлення до них єдиних вимог, справедливе ставлення до кожного;

- обґрунтованість оцінок - їх аргументація;

- систематичність - найважливіший психологічний чинник, організуючий і дисциплінуючий школярів, формує наполегливість і спрямованість у досягненні мети;

- всебічність і оптимальність.

ОСОБЛИВОСТІ ТА МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ CASE STUDY НА УРОКАХ ІСТОРІЇ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Особливості застосування методу casestudy на уроці історії

Під час уроку історії вчитель досить часто опиняється в ситуації нестачі часу на розбір історичних джерел. Величезний масив інформації в старших класах відторгається учнями через його об’єм і, найчастіше, наукоподібність викладу в шкільному підручнику чи додаткових джерелах. Тому кейс-технологію можна використовувати на уроках історії за темами, що вимагають аналізу великої кількості документів і першоджерел. Вона призначена для отримання знань з тих дисциплін, де немає однозначної відповіді на поставлене запитання, а є кілька відповідей, які можуть змагатися за ступенем істинності, кінцевим підсумком якого потрібно сформувати в учнів ключові компетентності в різних сферах: пізнавальної, трудової, комунікативної, громадянської діяльності, сімейно-побутової. На жаль, реальний стан справ у викладанні історії в цілому ще далекий від бажаного еталона.

Перевага даної технології полягає в тому, що навчаючись надається можливість зануритись в конкретну ситуацію, усвідомити себе учасником будь-яких історичних подій, пристати на чиюсь позицію або висловити свою точку зору з того чи іншого питання. Найбільш ефективно дана технологія застосовується на уроках, де необхідно розглянути конкретні події, погляди, думки. Основний наголос в роботі робиться на аналіз і синтез проблеми і на прийняття рішень. Тут спільними зусиллями групи учнів проаналізувати представлену ситуацію, розробити варіанти проблем, знайти їх практичне вирішення, закінчити оцінкою запропонованих алгоритмів і вибором кращого з них.

Тому, використання кейс-методу на уроках історії відкриває широкий простір для творчості, самостійності, розвиває практичне мислення, уміння аналізувати інформацію, формулювати і розв’язувати проблеми, а також формує життєві компетентності.

Притча як засіб мотивації навчальної діяльності при використанні кейс-технологій

Для мотивації навчальної діяльності школярів перед застосуванням методу кейс-стаді доцільно використати наступні притчі.

ПРИТЧА «НЕЗВИЧАЙНИЙ МАГАЗИН»

Одного разу жінці наснилося, що за прилавком магазину стояв Господь Бог.

- Господи! Це Ти!- радо вигукнула вона.

- Так, це я,- відповів Бог.

- А що в Тебе можна купити?- запитала жінка.

- У мене можна купити все,- почула у відповідь.

- Тоді дай мені, будь ласка, здоров’я, щастя, любові, успіху і багато грошей.

Бог доброзичливо посміхнувся й поспішив у підсобне приміщення за замовленим товаром. Через якийсь час Він повернувся з маленькою паперовою коробочкою.

- І це все?!- перепитала здивована й розчарована жінка.

- Так, це все,- відповів Бог і додав: - А хіба ти не знала, що в моєму магазині продається тільки насіння?

Кожна група отримала насіння-завдання. А що виросте з того насіння ми побачимо наприкінці роботи.

ПРИТЧА «В ЄДНОСТІ - СИЛА»

Доцільно використати, коли учні працюють з кейсами у групах.

Жив-був один монах. І протягом більшої частини свого життя він намагався з’ясувати, чим відрізняється Пекло від Раю. На цю тему він розмірковував і днями і ночами. І в одну ніч, коли він заснув під час своїх болісних роздумів, йому наснилося, що він потрапив в Пекло.

Озирнувся він навколо і бачить: сидять люди перед котлом з їжею. Але якісь виснажені і голодні. Придивився він трохи краще - у кожного в руках ложка з дооооовгою ручкою. Зачерпнути з котла вони можуть, а в рот ніяк не потраплять. Раптом підбігає до ченця місцевий службовець (судячи з усього чорт) і кричить:

- Швидше, а то запізнишся на потяг, що йде до Раю.

Приїхав чоловік в Рай. І що ж він бачить?! Та ж картина, що і в Пеклі. Котли з їжею, люди з ложками з дооооовгими ручками. Але всі веселі і ситі. Придивилася людина - а тут люди цими ж ложками годують один одного.

Тому, щоб не вийшло як у старій казці, я пропоную вашим групам працювати злагоджено, спільними зусиллями прямувати до поставленої мети.

ПРИТЧА «СКАРБИ ТА НАПОЛЕГЛИВІСТЬ»

Одного разу жителі міста Ен вирішили віднайти древні скарби, що, згідно легенди, знаходяться на західній околиці їхнього поселення. Вони взяли всі необхідні інструменти і вирушили до зазначеного місця. Люди розійшлись по території і розпочали розкопки.

Деякі з них швидко втомились і вирішили, що скарби не варті таких зусиль. Деякі знаходили уламки кераміки та думали, що це і є скарби. Інші насолоджувались працею, вважаючи, що саме в цьому вся радість пошуку. Знаходились і такі, що дивлячись на каміння та багнюку навкруг, втрачали віру, бо були слабкі духом. Було безліч інших людей, котрі відкидаючи всі відчуття, тільки вкладали в роботу всі сили та енергію. Проходив час, сили вичерпувались і вони ставали жертвами нездійсненних мрій і вигадок. Але ті, хто був наполегливим до кінця, нарешті, знаходили справжні скарби.

Отож, бажаю вам віри в свої сили, співпраці, поваги до інших, а головне – плідної роботи і хороших результатів.

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 65

Безкоштовна робота

Закрити

Використання методу case study у навчальному процесі при викладанні історії як один із способів реалізації компетентнісного підходу

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.