Формування компетентностей школярів шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках світової літератури

Зміст

Рецензія

Анотація

Опис досвіду

Вступ

Основна аналітична частина

Висновки

Конспекти уроків

О.Уайльд. Казка «Хлопчик-зірка». Головний конфлікт і характеристика персонажів казки «Хлопчик-зірка».

Символічний зміст назви твору

Урок узагальнення та систематизації вивченого протягом року матеріалу у 9 класі

Життєвий і творчий шлях Й. В. Гете

Виховна година-презентація «Поринути в мелодію Краси»

Інтерактивні форми роботи на уроках зарубіжної літератури в 7 класі

Застосування інтерактивних методів навчання в процесі вивчення монографічної теми на прикладі життя і творчості Вальтера Скотта

Урок. «Історія, одягнена в роман» (Вальтер Скотт «Айвенго». Історичний роман)

Фотографії

Бібліографія 

Інтерактивні форми роботи на уроках зарубіжної літератури в 7 класі

Вступ

Вчимося не для школи, а для життя.

Античне прислів'я

Не секрет, що впродовж останніх років учні почали втрачати інтерес до літератури. Монотонність і одноманітність занять, відсутність яскравих вражень робить їх невеселими і непродуктивними. Яким же чином треба будувати навчання, щоб процес пізнання став цікавим для учнів? Один із шляхів, на мою думку, є впровадження у педагогічну практику інтерактивних методів. Тому й намагаюся на уроках зарубіжної літератури, розкриваючи глибини літератури як мистецтва слова, насамперед навчати учнів мислити, висловлювати власні думки і їх обстоювати. Розуміти світ і жити в ньому за законами Добра, Справедливості, Любові, Толерантності.

Сьогодні пріоритетним напрямком в освіті стає розвивальна, культурознавча система навчання, яка спрямована на отримання учнями не готових знань, а на розвиток їхніх здібностей, умінь здобувати знання самостійно. Саме уроки, на яких використовуються такі форми і структурні елементи, як створення мотиваційної установки до навчання і включення дидактичних ігор різних видів до процесу навчання і конструювання навчальної проблеми, створення навчальної ситуації; використання проблемних завдань, диференціація навчання; індивідуальна робота; створення сприятливої атмосфери; включення вчителем до уроку ситуації успіху, співробітництва, діалогу, самооцінки пов'язані з формуванням творчих здібностей, критичного мислення, уяви, емоційної сфери учня. На таких уроках учень з об'єкта навчання перетворюється на суб'єкт, стає рівноправним членом навчально-виховного процесу.

Так як найголовнішим завданням уроку літератури є формування активного, культурно розвиненого читача, то одним із ефективних способів залучення учнів до читання є прийом «навчання у грі», що впливає і на пізнавальну, і на емоційно-особистісну сферу учня. Гра на уроці спонукає до думання і швидкого реагування на завдання «Що сказати?», «Як сказати?», «Чому?», — пошук відповідей на запитання, що постають, активізує мислення, розвиває кмітливість.

Ігри розвивають такі інтелектуальні якості, як пам'ять, увагу, уяву, вміння знаходити залежність та закономірність класифікувати та систематизувати матеріал, виявляти помилки та естетичний смак учнів, стимулює їхню активність, спонукає до ініціативності, допитливості.

Ігри - не просто забава, це водночас і школа життя. В них закладена народна мудрість. Ігри не лише розвивають фантазію, кмітливість, спритність, а й вчать справедливості, чесності. Крім того, вони не дають нудитися, марнувати час.

Посібник зорієнтований на творче його використання вчителем.

Героїчні пісні й балади у світовій літературі

Піймай помилку (так-ні)

1.Героїчний (богатирський) східнослов'янський епос представляють билини - героїчні народні пісні східних слов'ян (українців, росіян, білорусів) про подвиги могутні і хоробрих героїв-богатирів, захисників давньоруської землі (так).

2.До XVIII ст. вони побутували в усній формі, а вперше були опубліковані 1806 р. в у книзі «Древні російські вірші, зібрані Кіршею Даниловичем», яка зазнала вісім перевидань (ні, 1804 р. в Москві).

3.У билинах виділяють декілька циклів: дохристиянський, київський, галицько-волинський, новгородський, казково-новелістичний (так).

4.У більшості билин зображений світ Київської Русі (так).

5.Головними персонажами цих билин є лицар - втілення ідеалу мужньої, чесної, відданої Батьківщині та народу людини (ні, богатир).

6.Художній прийом, який постійно трапляється в героїчному епосі та полягає в перебільшенні, називають уособленням (ні, гіперболою).

7.Виконували билини у протяжній пісенній або речитативній манері (іноді в супроводі гри на гуслах - давньоруському струнно-щипковому музичному інструменті) (так).

8.Ілля Муромець від народження потерпав від тяжкої недуги і не міг рухатися. Його зцілили «каліки перехожі» (так).

9.Перший подвиг він звершує під час першої поїздки до Києва, коли перемагає татар (ні, Солов'я- Розбійника).

10.Саме Вольга у билинах звершує найбільше подвигів, що й дає йому право виступати від імені всіх богатирів перед князем Володимиром Красне Сонечко (ні, Ілля Муромець).

11.Ілля Муромець - вигадана особа (ні, реальна історична особа, воїн, який служив київському князю).

12.Мощі Іллі Муромця зберігаються в одній із печер Києво-Печерської лаври (так).

Літературний диктант «Перевір себе»

Поставте на місці пропусків потрібні за змістом слова:

1 Легендарний розбійник Робін Гуд - улюблений герой………… (англійського народу).

2. Балади змальовують Робін Гуда вільним стрільцем, який живе в Шервудському лісі зі………….(своїми друзями).

3. В образі Робіна Гуда втілено найкращі риси англійського народу його……………… (сила, сміливість, волелюбність, рішучість, життєвий оптимізм).

4. Робін Гуд подає руку допомоги всім, хто ………… (її потребує).

5. Пам'ятник Робін Гуду встановлено в………….. ( Ноттінгемі).

6. Англійські народні балади відображали………….. (історичні події минулого).

• Літературне лото

Знайти відповідність

Фольклорна балада одна чи кілька подій, які покладені в основу художнього твору.
Сюжет жанр ліро-епічної поезії фантастичного, історико-героїчного чи соціально-побутового змісту.
Оповідь зображення подій і вчинків персонажів у художньому творі.
Опис надмірне перебільшення властивостей чи ознак предмета, явища або дії з метою увиразнення зображуваного.
Гіпербола змалювання в тексті зовнішнього вигляду персонажів, місцевості, де відбуваються дії, природи, тощо.

Франсуа Війон «Балада прикмет»

• Літературна вікторина «Впізнай автора»

Впізнати автора і дати стислу характеристику його творчості

«Навчання його не приваблювало: відомо, що у студентські роки він показав себе справжнім розбишакою - неодмінним учасником бенкетів, сварок, бійок, зіткнення студентства з владою, яка намагалася на той час обмежити права й вольності Паризького університету".

(Франсуа Війон. Народився у квітні 1431 року неподалік від Парижа. Через злиденну бідність мати віддала дитину капелану Гійому де Війону, який його всиновив.

Франсуа Війон був одним з найгеніальніших поетів Середньовіччя. Він продовжував традиції середньовічної поезії, проте, навіть звертаючись до серйозних тем, традиційних для тогочасної поезії (кохання без взаємності, смерть, нещастя тощо), поет нерідко вдавався до пародіювання. «Заповіт» або «Великий Заповіт», «Балада-молитва Богородиці», «Балада про паризьких дам», «Балада про прощення», «Епітафія» тощо).

Ф.Шіллер «Рукавичка»

• Гра «Займи позицію»

Правила дискусії

1.Говоріть по черзі, а не всі одночасно.

2.Не перебивайте того, хто говорить.

3.Критикуйте ідеї, а не особу, що їх висловила.

4.Поважайте всі висловлені думки.

5.Не смійтеся, коли хтось говорить, окрім випадків, коли хтось жартує.

6.Не змінюйте тему.

7.Намагайтеся заохочувати до участі в дискусії інших.

Учні в класі сидять парами. Учитель ставить запитання - проблему.

Один учень повинен запропонувати її розв'язок, а інший - заперечити йому. На заперечення перший учень повинен дати відповідь. Відстояти свою позицію.

-Ви засуджуєте чи схвалюєте вчинок рицаря, а вчинок красуні?

Вальтер Скотт "Айвенго"

Гра "Віднови текст"

"у сни, Історія, нащадків, проситься" Л.Костенко.

"... сторіччя, нашого, великий, слава, й, гордість, геній, сторіччя" В. Бєлінський.

"...талант, немає, якому, рівних, великий" Й.В. Гете.

("Історія проситься у сни нащадків" Л.Костенко.

"...великий геній, слава й гордість нашого сторіччя" В.Бєлінський "...великий талант, якому немає рівних" Й.В.Гете).

"Мікрофон"

Чому В.Скотта називають "Колумбом літератури?"

Літературна п'ятихвилинка

Клас ділиться на дві групи. Всі команди виконують однакове завдання: відшукують у тексті роману всі прошарки середньовічної Англії.

(Саксонська знать (Ательстан, Седрік, Айвенго, Ровена), норманські рицарі (Фрон де Беф, де Мальвузен, де Брасі, де Буагільбер), духовенство (абат Еймар, монах Тук), селяни (Вамба, Гурт, а також вільні стрільці), і лихвар Іссак з Йорка зі своєю донькою Ребеккою, король Річард Левове серце).

Асоціативний кущ

Вальтер Скотт

(Шотландія - Вальтер - історія )

Скотт

лицарство

Мікрофон

-Про що ви дізналися на уроці? Чи цікаво вам було?

М.В. Гоголь "Тарас Бульба"

Гра "Впізнай героя"

" Ну, хлопці, годі спати! Пора, пора! Напійте коней! А де стара?" (Тарас Бульба).

"Чотири рази закопував він свого букваря в землю, і чотири рази, вибивши його немилосердно, купували йому нового" (Остап).

"Учився він охочіше і без напруження, з яким звичайно береться до науки важка й сильна вдача" (Андрій).

"Двічі вже обирали його на кошового, і на війні теж був дуже добрий козак, але вже давно постарів і не бував ні в яких походах; не любив також і поради давати нікому..." (Касян Бовдюг).

"Стоп-кадр"

Інсценізувати епізод "Зустріч синів з батьком".

"Обери позицію"

Розглянувши образи головних героїв, визначитися зі своєю позицією; відповіді аргументувати.

-Чи порушив Тарас Бульба Божу Заповідь "Не вбий?"

Джонатан Свіфт "Мандри Гуллівера"

Гра - конкурс "Кращий ілюстратор(або "Кращий художник")

Чому саме такий епізод відтворено?

Чим вразив цей епізод чи герой?

Чому саме такі відтінки підібрали?

Артур Конан Дойль

"Словниковий марафон"

Обом групам даються листки зі значенням основних особливостей детективного циклу оповідань про Шерлоха Холмса.

Завдання: дописати слово. Яка група швидше впорається та і переможець. (Звичайно, правильність відповіді також враховується).

Єдність жанру - ... (детектив)

Головні герої циклу - ... (Шерлок Холмс і доктор Ватсон).

Розповідь про злочин або таємницю, процес розгадування, розкриття секретів дедуктивного методу Шерлока Холмса... (це схожість у побудові оповідань).

Записки доктора Ватсона про Шерлока Холмса це ... (форма оповіді).

"Мікрофон"

-У чому секрет популярності творів А.К.Дойля про Шерлоха Холмса? (я думаю, що у захоплюючому сюжеті оповідань..., я вважаю у вічній темі боротьби добра і зла...; на мою думку, у яскравості образів..., тощо).

Генріх Белль "Подорожній, коли ти прийдеш у Спа..."

• Літературний бліц

Хто такий Генріх Белль? (Відомий німецький прозаїк, драматург, публіцист, лауреат Нобелівської премії).

Генріх Белль і фронт. (Брав участь у війні на території Франції, Румунії, Угорщини й Німеччини).

Літературна діяльність Генріха Белля (Белль писав романи, новели, п'єси, сценарії, публіцистичні статті).

Михайло Шолохов "Доля людини"

• Експрес-диктант

Запишіть твори М.Шолохова ("Випробування", "Тихий Дон", "Піднята цілина", "Доля людини", "Вони воювали за Батьківщину").

Яку премію було присуджено М.Шолохову і в якому році? (1965 р., Нобелівська премія).

Як називали Шолохова в англомовних країнах? ("Російським Діккенсом").

Як М.Шолохов допомагав своїм землякам? (З його допомогою у Вешенській було проведено водогін, заасфальтовано вулиці, побудовано електростанцію, лікарню, пологовий будинок).

"Гронування": записати риси характеру Андрія, які доводять, що він справжній герой.

сміливість хоробрість мужність
повага до людей великодушність обережність
вірність дружбі відданість патріотизм
вірність слову жертовність
відданість народу

Редьярд Кіплінг

"Про що розмовляють дати?

1865 р.-

1889 р. -

1890 р. -

1892 р.-

1894 р. -

1900 р.-

1907 р.-

1915 р.-

1936 р.-

1865 р. - народився Кіплінг

1889 р. - Кіплінг став одним із найпопулярніших письменників свого часу, знову приїхав до Англії

1890 р. - Кіплінга запросили до США

1892 р. - одружився з Кароліною

1894 р. - вийшло перше видання "Книга джунглів"

1900 р. - спеціальний кореспондент при штабі англійської армії

1907 р. - перший англійський лауреат Нобелівської премії

1915р.- загинув єдиний син - Джон

1936 р. - помер Кіплінг

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 145

Безкоштовна робота

Закрити

Формування компетентностей школярів шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках світової літератури

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.