Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 70

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. РОЛЬ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ КАЗОК У ВИХОВАННІ ПІДРОСТАЮЧОЇ ОСОБИСТОСТІ 6

1.1 Поняття про казку. 6

1.2. Класифікація українських народних казок. 12

1.3. Значення казки у вихованні особистості молодшого школяра. 24

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ОПРАЦЮВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ КАЗКИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 30

2.1. Аналіз українських народних казок на уроках читання в початкових класах  30

2.2 Методика вивчення українських народних казок змішаного (перехідного) типу  40

2.3. Організація та зміст експериментального дослідження. 44

ВИСНОВКИ.. 58

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 60

ДОДАТКИ.. 62 

ВСТУП

Актуальність дослідження. У Державній національній програмі «Освіта» («Україна XXІ століття»), Національній доктрині розвитку освіти особлива увага відводиться культуротворчим аспектам, які передбачають прилучення учнів до здобутків літератури, яка має неоціненне значення в одержанні учнями якісної освіти і сприяє всебічному розвиткові особистості.

Через художнє слово учні усвідомлюють власні національні корені, приналежність до свого народу, його звичаїв і культури.

Казки – один із найбільш популярнихжанрівсеред дітей.На думку В.О. Сухомлинського, казка — активне естетичне мистецтво, яке захоплює усі сфери духовного життя дитини: розум, почуття, уяву, волю. Казковий жанр розвиває мислення кожної дитини, сприяє створенню інтелектуальної атмосфери в дитячому колективі.

Кожний казковий твір викликає в дитини певні емоції (радість, сум, ненависть, обурення, переживання, біль). Це не просто здатність людини передати ці відчуття, а здатність казки викликати ці почуття. Читаючи казку, дитина входить у фантастичний світ, починає жити описаною дійсністю, життям свого героя. І сприймає це все по-справжньому.

Казка в початковій школі здатна виконати не лише виховні, а й розвивальні та навчальні завдання. За правильної організації процесу роботи над казкою учні зможуть істотно покращити мислення, увагу, пам'ять, мовленнєвий розвиток тощо.

Казковий світ магічно впливає на дитину, манить таємницями, чудесами, чаклунством. Діти з радістю подорожують в уявному, нереальному світі, активно діють у ньому, творчо трансформують, перетворюють його. За допомогою казок вони здобувають знання про довкілля, про взаємостосунки людей, проблеми, які трапляються в житті.

Казки навчають дитину знаходити вихід із складних ситуацій, вірити в силу добра, любові, справедливості, краси. Діти дуже люблять казки, бо в них компенсується недостатність дій у реальному житті і стає можливою реалізація їх творчого потенціалу.

Український фольклор, зокрема казка, є предметом вивчення різних дослідників уже досить давно.Так, філологи досліджували позначення кольору і світла у казці (Т.Коротич); особливості літературної казки як жанру (О.Сорокотенко); мовну картину української фантастичної казки (С.Лавриненко); структурну форму мовлення персонажів (Т.Вавринюк); жанрові особливості різних видів казок (В.Анікін, В.Бахтіна, О.Бріцина, Н.Відерникова, Л.Дунаєвська, І.Копка, С.Мишанич, В.Пропп, А.Никифоров, Н.Рошияну). Психологічною наукою виявлено особливості сприймання і розуміння дітьми казкового змісту (В.Андросова, І.Бех, Л.Виготський, Л.Гурович, І.Ельконін, О.Запорожець, Г.Леушина, О.Соловйова, Н.Циванюк). З позиції лінгводидактики казка розглядалася вченими як засіб виховання (Р.Жуковська, С.Литвиненко, О.Соловйова, О.Усова, С.Бакуліна); джерело формування естетичних почуттів (В.Пабат). У дослідженнях С.Алієвої, Н.Карпінської, Н.Насруллаєвої, Л.Фесенко йдеться про вплив казки на мовленнєвий розвиток дітей, формування їхнього зв’язного мовлення.

Аналіз психолого-педагогічної, народознавчої літератури засвідчив, що останніми роками розгорнута активна робота з вивчення українських народних казок, що і зумовило вибір теми дослідження: «Особливості вивчення української народної казки».

Об’єктомдослідження є процес вивчення українських народних казок у початкових класах.

Предметдослідження - зміст, форми та методи виховання моральних почуттів школярів засобами українських народних казок.

Метадослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічні технології опрацювання української народної казки на уроках читання в початковій школі, визначити методи і прийоми стимулювання дитячої творчості.

Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що емоційно-педагогічні стимули вивчення і засвоєння казки нададуть можливість ефективно спрямовувати формування гуманістичної особистості молодшого школяра.

Для досягнення мети дослідження поставлено такі завдання:

- опрацювати наукову і методичну літературу, з питання роботи над українською народною казкою на уроках читання;

- проаналізувати українські народні казки, що вивчаються в початковій школі та провести класифікацію українських народних казок;

- дослідити значення казки у вихованні особистості молодшого школяра;

- узагальнити методичні прийоми опрацювання української народної казки у початковій школі, зокрема методику вивчення українських народних казок змішаного типу;

- експериментально перевірити визначений комплекс методичних прийомів роботи над українською народною казкою на різних етапах навчання.

Структура курсової роботи. Курсова робота складається із вступу, двох розділів, висновку, списку використаних джерел та додатків.

Закрити

Особливості вивчення української народної казки

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.