Розробка дидактичного забезпечення і методики його використання при проведенні занять з трудового навчання у 8-му класі

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 75

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

Розробка дидактичного забезпечення і методики його використання при проведенні занять з трудового навчання у 8-му класі по темі „Технологічний процес довбання та ручного свердління отворів різних геометричних форм. Заточування інструменту” міської школи”

Зміст

Вступ. 3

Розділ І. Теоретичні основи використання дидактичного забезпечення по темі: „Технологічний процес довбання та ручного свердління отворів різних геометричних форм. Заточування інструменту”. 6

1.1. Аналіз літературних джерел з проблеми. 6

1.2. Аналіз програми трудового навчання  у 8 класі міської школи. 9

1.3. Підбір змісту дидактичного забезпечення теми „Технологічний процес довбання та ручного свердління отворів різних геометричних форм. Заточування інструменту”  12

Розділ 2.  Методичні основи використання дидактичного забезпечення при проведенні занять по темі „Технологічний процес довбання та ручного свердління отворів різних геометричних форм. Заточування інструменту”. 39

2.1. Форми і методи проведення занять з даної теми з використанням підібраного дидактичного забезпечення. 39

2.2. Планування занять по темі: „Технологічний процес довбання та ручного свердління отворів різних геометричних форм. Заточування інструменту”. 47

2.3. Експериментальна перевірка розробленої методики. 51

Висновки. 52

Література: 54

Додатки. 55

Додаток 1. 55

Додаток 2. 57

Додаток 3. 71

Додаток 4. 72

Додаток 5. 73

Додаток 6. 75

Вступ

„Праця створила саму людину” [3] – ці відомі слова показують значення праці в житті людини. Усе, що має людина, усе, що ставить її над твариною, робить володарем природи, усе це наслідки праці людини. Ставлення людини до праці залежить насамперед від виховання, від того, які приклади діють дитині батьки, вихователі, учителі, з якими людьми зустрічається вона на своєму життєвому шляху.

Праця – це, насамперед, трудове навчання і виховання. Трудове навчання є важливим засобом всебічного розвитку дитини, воно відіграє важливу роль у формуванні особистості учня. Розвитку його здібностей і обдарувань та наукового світогляду.

Основна мета трудового навчання – це забезпечення політехнічного розвитку школярів, ознайомлення їх з основами техніки, сучасними технологіями, зорієнтування учнів до життєдіяльності у технологізованому суспільстві.

Трудове навчання є загальноосвітньою навальною дисципліною, яка становить один з обов’язкових елементів змісту загальної середньої освіти. Предмет виконує лише притаманні йому функції:

- виховує через реалізацію змісту трудової підготовкиякості особистості, що формується в процесі прилучення школярів до конструкторсько-технологічної, дослідницької і продуктивної праці, раціоналізаторству і винахідництву;

-при формуванні уявлень про навколишнє середовище знайомить учнів з основами сучасного виробництва. Спираючись на закономірності розвитку природи та суспільства;

- готує учнів до практичної діяльності, придбанню навичок роботи зі знаряддями праці різних рівнів досконалості;

- сприяє забезпеченню самовизначення школярів;

- стимулює загальнокультурний розвиток учнів через формування художнього смаку при оволодінні основами народних художніх промислів та основ дизайну;

- створюєумови для виховання таких якостей сучасної людини як працелюбність, творчість, підприємливість, взаємодопомога.

У процесі трудового навчання фізична діяльність учнів поєднується з розумовою. Учням доводиться розв’язувати ряд творчих завдань, включаючи такі, як конструювання виробів, розробка технологій їх виготовлення. Вони оволодівають прийомами обробки матеріалів, електромонтажними роботами, прийомами розбирання і складання механізмів і машин. При цьому учні застосовують свої знання з основ наук і технології матеріалів, в них не тільки формуються певні вміння і навички, але й створюється уявлення про наукові основи виучуваних трудових операцій. Таким чином, трудове навчання супроводиться напруженою розумовою діяльністю, що сприяє розумовому розвитку учнів.

Метою даної роботи є розробка дидактичного забезпечення і методики його використання при проведенні занять з трудового навчання у 8 класі по темі: „Технологічний процес довбання та ручного свердління отворів різних геометричних форм. Заточування інструменту”.

Об’єктом вивчення є процес трудового навчання учнів, включаючи всі його сторони: зміст навчального предмета, методи викладання, пізнавальну діяльність учнів, наслідки навчання.

Предмет дослідження – визначення раціональної послідовності виготовлення виробів різних геометричних форм; прийоми заточування і налагодження різального інструменту; забезпечення активного і усвідомленого засвоєння технологічних знань, умінь і навичок при виконанні операцій довбання отворів різних геометричних форм та свердління отворів Æ 30 мм; правила безпечної праці під час виконання робіт.

Задачі дослідження:

1. Визначити характерні риси технологічного процесу довбання та ручного свердління отворів різних геометричних форм.

2. Розробка дидактичного забезпечення.

3. Розробка методики використання при проведенні занять з трудового навчання.

4. Експериментально перевірити ефективність розробленої методики.

Практичні методи дослідження: визначення результативних характеристик трудових дій (точність виконання даної операції витрачений час); вивчення параметрів трудових дій (досконалості, взаємодії працюючого з інструментом); вивчення психофізіологічних процесів, які відбуваються в організмі учнів під впливом праці.

Закрити

Розробка дидактичного забезпечення і методики його використання при проведенні занять з трудового навчання у 8-му класі

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.