Зміст

Вступ

Інженерні вишукування

Інженерно-геодезичні вишукування

Склад інженерно-геодезичних вишукувань

Інженерно-геологічні вишукування

Технічні вимоги до результатів інженерно-геологічних вишукувань

Інженерно-гідрометеорологічні вишукування

Вишукування для раціонального використання та охорони навколишнього середовища

Спеціалізовані вишукування

Висновки

Список використаної літератури     

Інженерно-геодезичні вишукування

Інженерно-геодезичні вишукування для будівництва повинні забезпечувати отри­мання топографо-геодезичних матеріалів і даних про ситуацію та рельєф місцевості (у тому числі дна водотоків, водойм і акваторій), розташування й характеристики існуючих будівель і споруд (наземних, підземних і надземних) та інших елементів планування (у цифровій, графічній формах), необхідних для комплексного оцінювання природних і техногенних умов території (акваторії) будівництва й обґрунтування можливості проектування, створення та ведення державних кадастрів, забезпечення управління територією і ризиками надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру тощо.

Ці норми детально не регламентують методи і технології проведення інженерно-гео­дезичних вишукувань - вони є предметом розгляду спеціальних інструкцій і посібників.

Метою виконання інженерно-геодезичних вишукувань є:

-отримання інженерно-топографічних планів для розроблення проектів;

-створення інженерно-геодезичної основи, що характеризує просторове положення та габарити об'єктів;

-отримання даних для побудови геологічних, гідрогеологічних, архітектурних, екологічних, археологічних та інших картографічних моделей;

-отримання даних про геометричні параметри об'єктів (у тому числі й підземних) та їх зміни;

-отримання даних про геодинамічні процеси.

Інженерно-геодезичні вишукування виконують у три етапи:

підготовчий - отримання технічного завдання замовника, збирання та аналіз матеріалів вишукувань минулих років, рекогносцирувальне обстеження території, складання програми вишукувань;

польовий - виконання комплексу польових вимірювань і попередня обробка даних для забезпечення їх якості, повноти та точності;

камеральний - остаточне оброблення даних польових вимірювань з оцінюванням точ­ності отриманих результатів, складання та передавання замовнику звіту, передавання звітних матеріалів до державних картографічно-геодезичних фондів.

Конкретні цілі та основні вимоги до проведення інженерно-геодезичних вишуку­вань повинні бути визначені технічним завданням замовника і уточнені при виз­наченні складу та обсягів робіт у програмі вишукувань.

Технічне завдання на виконання інженерно-геодезичних вишукувань складає замовник за участі виконавця і генпроектувальника та містить обов'язкову інформацію щодо:

-цільового призначення роботи;

-характеристики об'єкта;

-необхідної детальності та повноти відображення ситуації об'єкта;

-точності визначення просторового положення об'єкта (масштаб);

-меж ділянки вишукувань;

-спеціальних вимог;

-переліку звітних матеріалів, зразків форм їх подання у випадку виконання спеціальних видів робіт;

-відомостей про наявність матеріалів вишукувань минулих років.

Програму виконання інженерно-геодезичних вишукувань розробляють відповідно до вимог технічного завдання, положень нормативних документів, результатів вивчення фондових матеріалів і детального польового рекогносцирування.

Програмою передбачають:

-обґрунтування можливості використання матеріалів вишукувань минулих років;

-обґрунтування видів та обсягів робіт;

-технології виконання робіт і, у випадку нестандартних рішень, попередній розрахунок точності отримуваних результатів;

-форму та склад звітних матеріалів, що випускаються;

-склад і адресацію передачі матеріалів вишукувань замовнику та до територіальних фондів.

До програми виконання робіт додають графічні матеріали, що відображають і деталізу­ють її зміст.

Програма робіт, до початку їх виконання, погоджується з замовником, а при виконанні спеціальних видів робіт - і з генпроектувальником.

Будь-які відступи від програми робіт, що виникають у процесі виконання інженерно-гео­дезичних вишукувань, погоджують із замовником та обґрунтовують у звіті.

На ділянках І категорії складності інженерно-геодезичних умов площею до 5 га замість програми виконання робіт допускається складання технічного припису.

Виконуючи інженерно-геодезичні вишукування, необхідно використовувати геодезичні прилади та інструменти, що повірені й атестовані відповідно до вимог чинного законо­давства і нормативних документів.

Склад інженерно-геодезичних вишукувань

Інженерно-геодезичні та топографічні зйомки з точністю масштабів 1:5000; 1:2000; 1:1000; 1:500; 1:200 та точніше; інженерно-гідрографічні, трасувальні роботи, геодезичні стаціонарні спостереження, кадастрові та інші спеціальні роботи, а також комплексні інженерно-геодезичні вишукування, які включають усі види робіт, що дозволяють отримати просторову модель розташування елементів існуючої ситуації у заданій формі її відображення, зберігання та використання.

Створення опорної геодезичної мережі, яка включає геодезичні мережі спеціального призначення для будівництва та експлуатації будівель і споруд.

Створення топографічних планів, профілів, інших топографо-геодезичних матеріалів і даних у графічній та цифровій формах, призначених для розроблення проектів, робочої документації та будівництва об'єктів, для оцінювання техногенного навантаження, розроблення заходів з інженерної підготовки та захисту територій.

Створення та ведення геоінформаційних систем населених пунктів і проммайданчиків, державного містобудівного та земельного кадастрів; створення й оновлення тематичних карт, планів і атласів спеціального призначення у графічній або цифровій формах.

Створення інженерно-топографічної основи і отримання геодезичних даних для виконання інших видів інженерних вишукувань, у тому числі геотехнічного контролю, обстеження ґрунтів основ та фундаментів будівель і споруд, розроблення заходів з інженерної підготовки, захисту й локального моніторингу територій, а також авторського нагляду в про­цесі будівництва.

Оновлення інженерно-топографічних планів вишукувань минулих років за виявленими у результаті польового обстеження змінами ситуації та рельєфу. За загального обсягу змін більше 35 відсотків знімальні роботи виконують у повному обсязі.

Інженерно-геодезичні роботи з контролю за деформаціями будівель, споруд та еле­ментів їх конструкцій у період будівництва та експлуатації.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 22

Безкоштовна робота

Закрити

Інженерні вишукування для будівництва

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.