Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 46

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ У XVIII СТ. 5

1.1. Історичні умови розвитку української культури у другій половині XVII - XVIII ст. 5

1.2. Стильові і жанрові особливості архітектури та образотворчого мистецтва XVIII ст. 7

1.3. Основні напрями розвитку української літератури у XVIII ст. 14

1.4. Музична культура і театральне мистецтво другої половини ХVІІ-ХVІІІ ст. 19

1.5. Розвиток освіти. Києво-Могилянська академія – перший вищий навчальний заклад України європейського типу 25

РОЗДІЛ ІІ. ТВОРЧІ ДОСЯГНЕННЯ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ У XVIII СТ. 31

2.1. Максим Березовський, Дмитро Бортнянський, Артемій Ведель – корифеї духовної та світської музики 31

2.2. Видатні художники Григорій та Дмитро Левицькі 36

2.3. Творчість Г.С.Сковороди - видатного українського філософа і літератора 39

ВИСНОВКИ 42

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 45

ВСТУП

Актуальність дослідження. Україна є батьківщиною багатьох талановитих митців. Щедра природа нашого краю, традиції малярства, розписів, вишиванок, яскраві образи народного мистецтва були підґрунтям для творчості багатьох талановитих митців, художні твори яких завжди відрізнялися неповторним забарвленням та колоритом.

Українська культура XVIII ст. — це духовний образ однієї з найважливіших епох нашої історії. Це час, що вмістив у собі кілька історичних діб, проте в культурному відношенні був надзвичайно плідним. Незважаючи на складні політичні обставини, на українських землях виросли десятки нових міст, склалася європейська освіта, нових висот досягло книгодрукування, з’явилися архітектура, що не поступалася гармонійністю та пишністю світовим зразкам, оригінальне малярство, самобутня музика.

Друга половина XVIІ – перша половина XVIII ст. — період найвищого розвитку української культури. Гетьманську державу (1648-1764 рр.) очолюють високоосвічені, європейського рівня політичні й громадські діячі: П. Сагайдачний, Б. Хмельницький, І. Виговський, І. Мазепа. Вони докладають великих зусиль для розбудови культури, освіти, шкільництва.

З одного боку, спостерігався розквіт українського мистецтва і літератури, з іншого - умови складалися так, що українська культура втрачала свою самобутністьі поступово адаптувалася до зразків імперської культури - російської й австрійської.

Характерним для української культури XVIII ст. був процес «вимивання» високоосвічених людей і представників української культури з національного середовища. Українці обіймали високі пости в Росії: від церковних ієрархів до вихователів царської сім'ї, від ректорів вищих навчальних закладів до різних державних адміністраторів.

Окремі аспекти дослідження проблеми художніх напрямів української культури 18 ст. знайшли відображення в працях М. Бармака, О. Гуржія, О. Доніка, В. Євтуха, С. Макарчука, А. Пономарьова, В. Романцова, А. Філінюка, Н. Щербак тощо.

Об’єкт дослідження – основні напрями художньої культури XVIIIст. в Україні.

Предмет дослідження – особливості художньої культури українців у XVIIIст.

Мета курсової роботи полягає у вивченні культурно-історичних процесів в Україні та дослідженні особливостей розвитку художніх напрямів української культури XVIIIст.

Відповідно до мети визначено такі завдання:

- дослідити історичні умови розвитку української культури у другій половині XVII - XVIII ст.

- розглянути стильові і жанрові особливості архітектури та образотворчого мистецтва XVIII ст.

- окреслити основні напрями розвитку української літератури, музичної культури і театрального мистецтва у XVIII ст.

- висвітлити особливості розвитку освіти, зокрема Києво-Могилянської академії, як першого вищого навчального закладу України європейського типу.

- розкрити творчі досягнення художньої культури в Україні у XVIII ст.

Для досягнення мети було використанотакі методи дослідження: аналіз літератури з теми дослідження; класифікація, систематизація та узагальнення теоретичних даних.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел.

Закрити

Художні напрями української культури 18 ст.

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.