Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 39

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 9

РОЗДІЛ І. ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ І ДОЗВІЛЛЯ СХІДНИХ СЛОВ’ЯН 11

1.1. Джерела вивчення культури стародавніх слов'ян 11

1.2. Матеріальний та духовний світ стародавніх слов’ян 19

РОЗДІЛ ІІ. СИСТЕМА ДОЗВІЛЛЯ В УКРАЇНІ В ДОХРИСТИЯНСЬКИЙ ПЕРІОД 25

2.1. Становлення дозвіллєвих форм діяльності у східних слов'ян 25

2.2 Календарні свята в системі дозвілля 29

2.3. Ігрова і театральна культура 33

2.4. Розвиток танцювального мистецтва 40

ВИСНОВКИ 43

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 45

ВСТУП

Актуальність дослідження обумовлена тим, що одним з пріоритетів розвитку української культури є успадкування, збереження та розвиток національної культурної спадщини. Саме вона є визначальними фактором культурного процесу, візитною карткою країни.

Нині в українському суспільстві спостерігається значний інтерес до традиційної культури, свят, обрядів, форм дозвілля... За роки незалежності в Україні на офіційному рівні відновилися релігійні та календарні свята, докладаються зусилля до повернення стародавніх традицій народного художнього мистецтва.

Ведучи мову про розвиток традиційної культури та мистецтва (фольклору), мається на увазі не лише її успадкування на побутовому рівні, активне використання аматорами чи професійними виконавцями, але її широке впровадження в систему дозвіллєвої, соціально-педагогічної та соціально-культурної роботи з різними категоріями населення.

Первісне мистецтво – один із найцікавіших аспектів теми про культуру дохристиянської доби, адже тут міститься чи не найбільше таємниць і припущень щодо походження мистецтва з різних видів діяльності людини – з магічних обрядів і ритуалів чи трудової діяльності, з емоційної потреби в красі, грі або в освоєнні навколишнього світу за допомогою умовних знаків-символів. Особливість первісної культури й мистецтва полягає в синкретизмі – відсутності чіткого поділу на види й жанри, невіддільності художньої і життєво-практичної сфер людської діяльності.

Яскравим прикладом культури пізнього палеоліту є Мізинська стоянка на Чернігівщині, де віднайдено зразки образотворчого і музичного мистецтва наших далеких предків.

Вершиною мідної доби вважають землеробську трипільську культуру, що постала на неозорих теренах Подніпров’я за часи єгипетських фараонів і тривала понад дві тисячі років (V–ІІІ тис. до н.д.). Мистецькі традиції скіфів – войовничих кочівників з іранським корінням, які переселилися з азійських у південноукраїнські степи (ІХ ст. до н.д. – ІV ст. н.д.), внесли в культуру наших предків потужний східний струмінь.

Значний вплив на весь стародавній світ, зокрема й на культуру скіфів і слов’ян, мала античність – колиска європейської цивілізації. З VІІ ст. до н.е. у Північному Причорномор’ї греки заснували міста-колонії: Феодосію, Ольвію (неподалік від Миколаєва), Херсонес (сучасний Севастополь), Пантікапей (сучасна Керч) – столицю Боспорського царства. Античний культ краси й досконалості сприяв становленню художніх традицій прадавнього населення України.

За дохристиянської доби провідну роль відігравала культура східних слов’ян, мережа їх поселень розкинулася по всій величезній території сучасної України.

Вивченням окремих аспектів виникнення, розвитку культури і дозвілля східних слов'ян присвячено дослідження ряду відомих вчених, роботи яких привертають значну увагу в контексті дослідження. Зокрема, це роботи Смолій В., Семенова М., Козлов М. та інших. Значне місце в розробці теоретичних і практичних положень даної теми займають праці Асеєва Ю., Верстюка В., Грушевського М., Єфіменко О.

Об’єкт дослідженнякультура ідозвілля східних слов’ян.

Предмет дослідженнякультура та форми дозвіллєвої діяльності східних слов’ян дохристиянської епохи.

Мета дослідження: розкрити особливості культурного життя та дозвіллєвої культури східних слов'ян.

Завдання:

проаналізувати джерельну базу дослідження;

охарактеризувати історико-культурні та соціально-економічні процеси у східних слов’ян у V-Х століттях та їх вплив на формування сфери дозвілля;

дослідити матеріальний та духовний світ стародавніх слов’ян;

розкрити види і форми дозвілля східних слов'ян.

Структура роботи складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел. 

Закрити

Культура і дозвілля в Україні в дохристиянський період

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.