План

1. Загальна характеристика розгортання культурного процесу в умовах формування української етнічної спільності (2 пол. 16 ст.)

2. Релігійне життя в Україні у 16 – 1пол. 17 ст., розвиток літератури і освіти.

3. Козацькі літописи, історико – мемуарна проза як спроба збереження культурно – історичної пам’яті народу.

4. Початок кириличного книгодрукування та його значення для поширення наукових знань.

4. Початок кириличного книгодрукування та його значення для поширення наукових знань.

Першою датованою книгою, що була надрукована кирилицею, є "Осмогласник", або "Октоїх", видана в Кракові (1491). Видавцем її був Швайпольт Фіоль. За зразок для виготовлення друкарської кирилиці Фіолю служив кириличний рукописний шрифт. В "Осмогласнику" на першій сторінці була надрукована друга ілюстрація – розп’яття.

Наступним видатним друкарем книг кириличними літерами був Георгій (Франциск) Скорина з Полоцька. Скорина був не лише майстром книжкової справи, а й високообдарованою людиною, що мала університетську освіту й вищі вчені ступені. Наприкінці 1516 р. Скорина оселився в Празі й заснував там свою друкарню. Першою книгою, яку видав Скорина, був "Псалтир" (1517), потім вийшли 23 біблійні книги. Останньою була "Книга пророка Даниїла", вона побачила світ у 1519 р. У 1523 р. він видав у Вільно дві книги малого формату: "Апостол" і "Малу подорожню книжицю".

Початок книгодрукування кириличними літерами в Росії пов’язаний з Москвою. У 1553 році Іван Федоров за указом царя Івана IV заложив у Москві друкарню, яка одержала назву "Печатний двір"; 1 березня 1564 року вийшла в світ перша датована друкована книжка в Росії "Апостол". Друкарський шрифт Івана Федорова був відлитий за зразком рукописного напівуставу. Друкував він і грецькими літерами. Естетична цінність і технологічна якість шрифтів, ініціалів і орнаментів Івана Федорова була успішно випробувана часом. Його орнаментальні оздоби, наприклад, вживалися до початку ХІХ ст.

Старе кириличне письмо, існує тепер як пам’ятка в церковних книгах. Останньою книгою світського змісту, надрукованою церконослов’янським шрифтом, в Росії була "Арифметика" Магницького. На той час ця книга була енциклопедією математичних і природничих знань. Але напівуставний старослов’янський шрифт і великий формат книги надавали цьому підручнику вигляду церковного видання. Вихід у світ "Арифметики" Магницького (1703 р.) показав неспроможність старослов’янського алфавіту задовольнити вимоги, які висувало життя перед вітчизняними виданнями, особлив при друкуванні математичних праць.

В Україні:

Вперше друкована книга в Україні з’явилася у другій половині XVI ст., а до цього книги були рукописні. Переписування книг — це була дуже копітка, виснажлива робота. На одну книгу йшло дуже багато часу: і рік, і більше. Тому подією величезної культурної ваги стало запровадження книгодрукування в Німеччині у середині XV століття, яке швидко було запозичене практично всіма країнами Європи, у тому числі й Україною. Початок слов’янсь­кого друкування припадає на 1491 рік, коли відомий друкар Фіоль у Кракові надрукував дві книжки — «Часословець» і «Осмогласник». Обидві книги набрані кирилівським шрифтом, який є осно­вою сучасної української та російської азбуки. На жаль, життя і ді­яльність Фіоля Швайпольта закінчилося трагічно. Саме за друкар­ську діяльність він був заарештований краківською інквізицією. Це сталося у 1491 році.

Батьком українського друкарства вважають Івана Федорова. У 50-х-60-х ро­ках XVI століття працював дияконом у церкві Ніколи Гостужського в Московському Кремлі, паралельно працюючи в анонімній друкарні, яку невдовзі було закрито. Згодом переїжджає до Львова, де з вели­кими труднощами відкриває друкарню. У 1574 році він друкує „Апостол», який вважається першою українською друкованою кни­гою в Україні. У Львівській друкарні Іван Федо­ров видає й „Азбуку» — перший слов’янський підручник, надруко­ваний кирилівським шрифтом. У 1576 році Іван Федоров переїжджає до Острога, де на кошти князя Острозького відкриває друкарню, і за чотири роки (з 1578 по 1581) випускає у світ „Азбуку», „Псалтир», „Новий Завіт» та „Хронологію». За бажанням і на кошти князя Ост­розького (засновника Острозької вищої школи) у 1581 році Іван Федоров видає один з шедеврів давньоукраїнського друкарства — повну слов’янську «Біблію». Після смерті Івана Федорова у 1583 його друкарське устаткування перейшло до Львівської Братської друкарні.

Іван Федоров багато зробив для розвитку друкарської справи. Са­ме він уперше ввів друкований шрифт, ще задовго до реформи Пет­ра І використав скорочений шрифт — «гражданку», вперше поміс­тив у книгах гравюри світського змісту, сторінки оздоблював рамка­ми, орнаментом тощо.

З 20-х років XVII ст. найбільшим центром книгодрукування в Україні стає Києво-Печерська лавра. Лаврська друкарня видавала переважно церковно-служебну, богословську літературу, але не обхо­дила своєю увагою і навчальну, світсько-політичну літературу та вір­шовані твори („Служебник», „Псалтир», „Акафіст», „Триодь», „Євангеліє вчительне», „Часослов», „Лексікон словеноросский» та багато інших). Видання Києво-Печерської лаври відзначалися висо­кою поліграфічною технікою. Титульний аркуш прикрашався гравю­рами на сюжет книги, текст кожної сторінки був обрамлений орна­ментом або рамкою, оправа книг виготовлялася із дощечок, обтягну­тих шкірою або дорогою тканиною, прикрашалася тисненням, орна­ментом, а в центрі вміщувався «медальйон із зображенням сцен із ре­лігійних творів. Сам текст творів був надрукований червоними і чор­ними фарбами, використовувалися різні шрифти.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 13

Безкоштовна робота

Закрити

Українська культура 5

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.