Недоліками систем, що працюють за технологією CAD/САМ, є висока вар­тість устаткування, складність технології, високі ціни на виріб і підвищена про­зорість. У зв’язку з останнім проблематичне відновлення депульпованих зубів з вираженою зміною кольору і зубів після ендодонтичного лікування, відновлених металевими штифтовими вкладками.

Останніми роками значно розширилися масштаби застосування керамічних вкладок, виготовлених методом комп’ютерного фрезерування. Ця тенденція ви­магає серйозного клініко-лабораторного обґрунтування. Аналіз даних літерату­ри дозволяє зробити висновок, що всі дослідження щодо вивчення конструкцій, виготовлених цим методом, проводилися у клінічному експерименті; даних про фізико-механічні та адгезивні характеристики дуже мало. Клінічне дослідження invivoконструкцій, виконаних методом комп’ютерного фрезерування, їх пере­ваг і недоліків, а також широке лабораторне дослідження фізико-механічних та адгезивних характеристик є актуальним.

Вініри відновлюють видиму частину зубної емалі, яка міцно зв’язується з поверхнею зуба, володіють добрими оптичними, механічними та біологічними властивостями. Керамічні вініри як альтернативний спосіб реставрації фрон­тальних зубів застосовують у разі порушення формування емалі або аномалій форми коронок зубів, а також зміни кольору коронок від вживання препаратів тетрациклінового ряду, а найчастіше — після ендодонтичного лікування. їх мож­на використовувати для закриття проміжків між коронками (діастеми, треми), відновлення ерозованих поверхонь зубів. Зазвичай це фронтальні зуби верхньої щелепи і, як виняток, різці нижньої щелепи.

Для виготовлення вінірів раніше використовували польовошпатні фарфори, нині це великий спектр сучасних керамічних мас (IPSEmpress, DuceramLFC) тощо. Товщина вінірів коливається від 0,3 до 0,7 мм. Для виготовлення їх засто­совують методику спікання у вакуумній печі та методику пресування. Ці методи передбачають низку клінічних та лабораторних етапів.

Ми розглянемо методику виготовлення вінірів на прикладі фарфорової маси “ScreeningEX-3 Noritake”.

Для стоматолога важливо визначити план лікування хворого, що буде пе­редбачати виготовлення та протезування вінірами. Перший клінічний етап — це препарування зуба, надійне відтискання тканин маргінального пародонта хіміч­ними й механічними засобами, підбір відбиткової ложки і зняття відбитка. Пре­парування зуба здійснюють на товщину конструкції, яка буде виготовлена, і не менше ніж на 1 мм. Препарують вестибулярну поверхню, за потреби переходять на контактні. Для цього використовують спочатку дисперсні алмазні бори, а за­вершують препарування полірами та фінірами. Препарують орієнтаційні боро­зенки, а далі продовжують препарувати поверхню. Уступ оформляють твердо­сплавними циліндричними турбінними борами або у вигляді зрізаного конуса. Доводять рівень препарування спеціальними ручними алмазними інструмента­ми. Особливу увагу приділяють оформленню пришийкової ділянки та формуван­ню уступу. Уступ препарують прямий, формуючи його на рівні ясен (мал. 152), ширина має становити 0,3—0,5 мм.

Застосовують кровоспинні засоби. Ретракцію ясен виконують ретракційною ниткою із епінефрином або сульфатом алюмінію. Підбирають відпо­відну за розмірами та формою відбиткову ложку. Відбиток знімають повний, незважаючи на те що вініри є досить локальною і невеликою конструкцією. Модель зубного ряду пацієнта допоможе зубному техніку у відтворенні ана­томічних особливостей та форми зубів, адже вініри — це високоестетичні конструкції, які максимально відтворюють їх природну форму і красу. Виго­товлення вінірів потребує високої кваліфікації лікаря та зубного техніка, від­повідних навичок, практичного досвіду. Важливо, якою відбитковою масою знято анатомічні відбитки. їх потрібно знімати масами, що використовуються для виготовлення незнімних конструкцій зубних протезів, такими, як полі- ефірні, полісульфідні або полівінілсилоксанові. Використовують так звані монофазні відбиткові маси (мал. 153).

На цьому ж етапі визначають колір вінірів за допомогою розколірки VITA- PANабо Vita 3D-Master. Дозволяєть­ся цей етап у клініці проводити разом із зубним техніком. Іноді малюють спеці­альну карту нанесення кольорів. Визна­чення кольору кераміки таке ж, як і під час виготовлення одиночних метало­керамічних коронок та мостоподібних конструкцій, але потребує хорошого кольоросприйняття лікарем та певних навичок.

Зубний технік, отримавши відбитки за допомогою технологічної системи, наприклад “AccuTrac”, виготовляє розбірну гіпсову модель, використовуючи для цього супергіпс “GC Fugirock”. Супергіпс готують за допомогою вакуумного міксера. За допомогою пристрою для розрізання гіпсових моделей останню роз­різають на фрагменти (мал. 154).

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 12

Безкоштовна робота

Закрити

Виготовлення вінірів

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.