Ортопедичне лікування та технологія виготовлення безметалевої кераміки на сьогодні названі провідними стоматологами світу найпрогресивнішими. Виходячи з назви, конструкції таких протезів (коронки, мостоподібні протези) виготовляються без вмісту (наявності) металу. Як каркас використовують особливо міцну керамі­ку (фарфор). Згідно із сучасними вимогами стандартів біосумісності, використання металу в ротовій порожнині все-таки є небажаним. Кераміка є нейтральним ма­теріалом і не спричинює алергійних реакцій та побічної дії на тканини протезного ложа. Дуже важливою перевагою безметалевої кераміки є естетичні властивості, які відповідають характеристикам природних зубів. Безметалева кераміка на колір напівпрозора, має такий самий ступінь заломлення світла, що й емаль зуба, тому виготовлені ортопедичні конструкції не відрізняються від живого зуба.

Міцність і практичність у використанні не менш важливі, ніж естетика. Останні розробки дають змогу використовувати безметалеву кераміку не тільки для групи фронтальних зубів, а й для заміщення невеликих дефектів зубних рядів у бічній ділянці.

Однак технологія виготовлення та технічне забезпечення складне і дорого­вартісне й потребує спеціальної підготовки зубного техніка. Але всі ці труднощі компенсуються високою якістю виготовлених ортопедичних конструкцій.

Виготовлення безметалевої кераміки складається з послідовних клінічних та лабораторних етапів.

Клінічні етапи Лабораторні етапи
І. Складання плану ортопедичного лікуван­ня. Препарування опорних зубів під безме­талеву кераміку. Зняття відбитків з верхньої та нижньої ще­леп високоякісними силіконовими матеріа­лами. Фіксація центрального співвідношен­ня щелеп. Фіксація провізорних коронок І. Виготовлення особливо точних роз­бірних гіпсових моделей. Загіпсовуван- ня гіпсових моделей в артикулятор. Виготовлення ковпачка каркаса з цир­конію оксиду. Оброблення каркаса з цирконію оксиду
II. Припасування та корекція каркаса з цирконію оксиду. Визначення кольору II. Кінцеве оброблення каркаса з цирко­нію оксиду. Підготовка та моделювання анатомічної форми опорних зубів ден- тинними масами
III. Примірка безметалевої кераміки на опорних зубах, корекція форми та оклюзій- них співвідношень III. Корекція форми та глазурування по­верхні коронок
IV. Фіксація безметалевих керамічних ко­ронок

Стоматолог-ортопед після детального вивчення клінічної ситуації, складан­ня плану лікування і погодження всіх юридичних питань з пацієнтом може при­ступати до реалізації наміченого плану.

Препарування опорних зубів під безметалеву кераміку проводиться згід­но із загальноприйнятими правилами (мал. 257), які детально описані в розділі виготовлення металокерамічних коронок та конструкцій. Відповідальним ета­пом є процес зняття високоточних повних анатомічних відбитків. Як правило, з особливими труднощами стоматологи на цьому етапі не стикаються, тому що в їх арсеналі є величезний набір сучасних відбиткових мас. Відбиткові ложки з відбитками верхньої та нижньої щелеп, воскова базисна пластинка або інший матеріал, яким проведено фіксацію централь­ного співвідношення щелеп, передають в зубо- технічну лабораторію (мал. 258).

Технологія виготовлення безметалевої кераміки передбачає виготовлення особливо точної розбірної гіпсової моделі. Після завер­шення цього відповідального етапу проводять підготовку та встановлення розбірної гіпсової моделі в артикулятор фірми-виробника, з якою працює зуботехнічна лабораторія (мал. 259).

Наступним етапом є визначення висоти майбутньої роботи та усунен­ня блокувальних точок на гіпсових зубних рядах.

Далі зубний технік має право приступати до моделювання композиції май­бутньої конструкції. Її можна моделювати з воску або з високоякісних фотополімерних матеріалів. Ми зупинимося на технології моделювання за допомогою фотополімерних матеріалів. Для цього зубний технік спочатку покриває гіпсо­вий опорний зуб штумфлаком. Процедура моделювання передбачає багатора­зове нанесення спеціального гелю на опорний гіпсовий зуб, не доходячи 1 мм до межі препарування. Проводять проміжну полімеризацію кожного нанесеного шару гелю.

Зубний технік виконує кінцеве моделювання ковпачка, кінцеву полімериза­цію, знімає ковпачок з гіпсової моделі, контролює товщину стінок за допомогою мікрометра (кронциркуля). Готовий ковпачок має без перешкод зніматися з гіп­сової моделі зуба і так само без пере­шкод фіксуватися (мал. 260).

Технологія виготовлення безметалевої кераміки передбачає ви­готовлення ковпачка з цирконію оксиду. Для цього використовують спеціальний фрезерувальний станок (мал. 261).

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 6

Безкоштовна робота

Закрити

Безметалева кераміка

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.