Індустріалізація рівненщини як аспект Радянізації УРСР

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 37

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ УРСР  6

1.1. Індустріалізація як невід’ємна частина радянізації України. 6

1.2 Промисловість як поняття. 12

РОЗДІЛ ІІ. ІСТОРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ НА РІВНЕНЩИНІ 15

2.1 Реорганізація промисловості західної України у 1939-1941рр., як підготовчий етап до індустріалізації 15

2.2 Процес індустріалізації в УРСР. 24

2.3 Специфіка та направленість індустріалізації на Рівненщині. 30

ВИСНОВОК.. 34

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ.. 36

ВСТУП

Актуальність даного дослідження посідає важливе місце в структурісучасної історичної науки. Її виняткова роль стає зрозумілою, коли взяти доуваги численні дискусії про події того часу. На сьогоднішній день існує багато векторів дослідження індустріалізації. В українському контексті ця проблематика має особливе значення з огляду націлий комплекс проблем, які вирізняються фундаментальним значенням длявідтворення загальної історії України.

Насамперед, це – проблема формування національного світосприйняття, формування об’єктивної думки, щодо процесів які відбувалися на території України в період входження до СРСР. Це обумовлюється особливостями складного процесу становлення національної свідомості, а отже й українців, як політичної нації.

Отже, актуальність теми дослідження визначається кількома групамивзаємопов’язаних чинників:

1. зростаючою роллю України у сучасному світі;

2. нагальними потребами у багатомасштабній реконструкції історії України з

урахуванням усього спектра проблем;

3. необхідністю висунення,обґрунтування та апробації концептуальних підходів до розв’язання рядупроблем індустріалізації, формування неупередженої точки зору;

4. загальним поворотом суспільної думки до подолання існуючих ідеологічних стереотипів, різнобарвних кліше та міфів навколо історії України, зокрема у період індустріалізацї;

5. практичною значимістю для вирішення конфліктів і суперечностей, які направлені на вироблення адекватних теоретичних моделей соціально-економічного розвитку.

Мета наукового дослідження полягає у вивченні, аналізі, оцінці соціально-економічних та соціально-політичних зрушень в історії України у період індустріалізації, зокрема у визначенні сукупності факторі та передумови які призвели до процесу індустріалізаці та її наслідки.

Досягнення цієї мети передбачає розв’язання таких дослідницьких завдань:

1.Дослідити феномен індустріалізації в УРСР, як невід’ємної частини процесу радянізації.

2.Визначити теоретичні аспекти промисловості.

3.Окреслити специфіку та характер проведення реорганізації промисловості Західної України.

4.Розкрити зміст, спрямованість та особливості соціалістичноїіндустріалізації на Рівненщині.

Об’єкт досліджень становлять історико-економічні та соціально-культурні імплікації, що призвели до специфіки індусріалізації Зхідної України, зокрема Рівненщини.

Предмет досліджень полягає уіндустріалізації Рівненщини, як процесу зумовленого економічними перетвореннями в СРСР.

Методи дослідження. В основу роботи покладені традиційні для вітчизняної історико-економічної науки принципи історизму, світоглядного плюралізму, об'єктивності, поліметодичності тощо. При вирішенні окремих завдань автор опирався як на загальні методи гуманітарних досліджень: порівняння, аналіз та синтез, абстрагування, узагальнення, так і на спеціальні: історико-генетичний, проблемно-хронологічний, типологічний, структурно-функціональний та інші методи.

Структура роботи зумовлена її метою та завданнями. Наукова робота містить вступ, де в загальних рисах окреслені основні параметри даного дослідження, два розділи:

РОЗДІЛ І. Теоретичний аспект дослідження індустріалізації УРСР: 1.1 Індустріалізація як невід’ємна частина радянізації України; 1.2 Промисловість як поняття.

РОЗДІЛ II. Історичні особливості перебігу індустріалізації на Рівненщині: 2.1 Реорганізація промисловості західної України у 1939-1941рр., як підготовчий етап до індустріалізації; 2.2 Процес індустріалізації в УРСР; 2.3 Специфіка та направленість індустріалізації на Рівненщині.

Робота також містить висновки, де окреслюються та узагальнюються всі основні аспекти індусріалізації Рівненщини, а також списку джерел та літератури.

Закрити

Індустріалізація рівненщини як аспект Радянізації УРСР

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.