Боротьба українського народу в роки Другої світової війни за визволення Закарпаття

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 71

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ 3

I. Історіографічний огляд та джерельна база дослідження 7

II. Мюнхенська угода та Віденський арбітраж їх вплив на ситуацію в Закарпатті 13

III. Рух народного опору фашистським окупаційним режимам

3.1 Радянські партизани та підпільники 24

3.2 Діяльність збройних формувань ОУН-УПА на Закарпатті 33

ІV. Звільнення краю від фашистських загарбників Радянською Армією 43

Висновки 55

Список використаних джерел 60

Додатки 65

Вступ

В роки Радянського Союзу досліджувати дану тему всебічно, глибоко та об'єктивно було неможливим так, як це не вписувалося в ідеологічні канони того часу.Кримінальним вважалось те, що значно частина населення Закарпаття приймала участьу другій світовій війні, знаходячись у військах фашистської Угорщини. Яка була союзником гітлерівської Німеччини.

Це було своєрідним “застереженням”загрозі дружби народів СРСР та на той же час Угорщині, як одній з країн соціалістичного табору.

Відверталась увага від подій пов'язаних з Карпатською Україною. Або вони просто замовчувались, чи трактувались під кутом зору комуністичної ідеології, яка була панівною.

В добу незалежної України з'явилось не мало публікацій автори яких суб'єктивний трактують ті чи інші події того часу. Роблять замовні публікації в угоду різним політичним силам.Це явищеє дуже характернимдля останніх двох десятиріч в історії України. Воно несе не менше зло для історії України, як науки. А також для справедливої громадської думки, ніж в радянські часи.

А тому важливо сьогодні дати оцінку подіям ІІ-ї світової війни з позицій обєктивізму та історичної справедливості. Це потрібно заради майбутнього України. Особливо для молодих людей. Адже чим більше в минуле відходять буремні, трагічні дні, тим менше стає можливим встановити правду.

Спливаєвже 67 рік після завершення однієї з найжорстокіших й найкривавіших в історії цивілізації воєн, яка неначе страшний, ненажерливий молох поглинула мільйони людських життів.Друга світова війна стала жахливою трагедією для закарпатського народу. Яке було приречене нещасливою своєю історією грати роль гарматного м'яса у ворожих руках фашистської Угорщини тагітлерівської Німеччини. Але у тому трагічному протистоянні українська нація зуміла показати, що має також свої власні інтереси і готова відстоювати їх зі зброєю в руках, створивши унікальне у світовій історії явище - армію без держави, національно-визвольний рух опору.

Актуальність теми. Головна роль в розгромі фашистських окупантів належить Радянській Армії, але відчутну допомогу надали радянські партизани, підпільники та збройні формування ОУН-УПА. Однак, досі в українському суспільстві не вщухають суперечки щодо того, кого ж вважати учасниками антинацистської боротьби, а кого – колоборантами. В обґрунтуванні наукових висновків і оцінок буремних 40‑х років ХХ століття першочергове значення має з'ясування і визнання внеску у спільну перемогу над нацизмом різних сил, які брали участь у боротьбі проти окупантів. На території Закарпаття - це боротьба радянських партизанів, підпільників, українського національного підпілля.

В історії існує ще багато «білих плям», які потрібно дослідити. Багато зарубіжних істориків, зокрема української діаспори, не знаючи справжніх архівних документів, звітів командирів партизанських загонів, применшували і не зовсім об’єктивно висвітлювали партизанську війну на Закарпатті. Зокрема В. Маркусь. Втім викладений матеріал повністю відкидає некомпетентну і сфальсифіковану оцінку цієї проблеми. Партизансько-підпільний рух мав всенародний характер.Втім, замовчувались причини невдач в початковий період війни в організації партизансько-підпільної боротьби, катастрофічні втрати серед її учасників, про знищення більшості партизанських загонів і підпільних організацій німецькими спецслужбами.

З другої сторони останнім часом відбувається гіперболізація боротьби ОУН, УПА. Досі не визнано на державному рівні ОУН, УПА як воюючу сторону в Другій світовій війні. Воїни ОУН, УПА не прирівняні до ветеранів війни, не мають державних пільг чи відзнак,тільки декілька західних областей, зокрема і Закарпаття, прийнялирішення на своємурівні і визнали ветеранів ОУН-УПА борцями за волю та незалежність України.

Про діяльність ОУН, УПА написано багато праць, але жодна в достатній мірі не висвітлює антифашиську діяльність, фактологічний матеріал з даної тематики розкиданий по різних джерелах та публікаціях. Радянські історики звинувачували ОУН, УПА в співпраці з німцями, їм прищеплювалося тавро зрадників українського народу.

Хронологічні рамки дослідження визначені його тематичною спрямованістю та завданнями охоплюють період з березня 1939 року, нападом Хортіївської Угорщини на Карпатську Україну і до жовтня 1944 року визволення Закарпаття радянською армією.

Мета. Виходячи з актуальності теми і спираючись на досягнення вітчизняної історіографії в дослідженні розвитку антифашистського Руху Опору на території Закарпаття, на основі комплексного і об’єктивного аналізу поглибити дослідження і зробити науково обґрунтовані висновки, щодо ролі Руху опору, закарпатського населення та Радянської армії в розгромі німецького агресора і визволені території Закарпаття.

Метою продиктовані основні завдання, які необхідно розв’язати в процесі дослідження даної наукової проблеми:

– теоретично обґрунтувати основні передумови зародження та діяльність партизанських загонів та підпільників на території Закарпаття;

– дати характеристику методам і формам боротьби;

– прослідкувати розвиток партизансько-підпільної боротьби на різних етапах її розвитку;

– з'ясувати внесок кожної з частин збройних формувань ОУН-УПА в розгром німецького агресора;

Об’єктом дослідження є антифашистський Рух Опору, населення Закарпаття та Радянська армія на території Закарпаття в контексті розгортання Другої світової війни.

Предметом дослідження є суспільно-політичні передумови зародження Руху Опору, етапи розгортання, форми і методи боротьби використовувані ними.

Методологічною основою дослідження є історико-хронологічний, проблемний, порівняльний методи розгляду досліджуваного матеріалу, принципи наукового пізнання, об’єктивності, історизму.

Теоретичне значення праці полягає в комплексному визначенні внеску кожного із збройних угрупувань ОУН-УПА, партизан та підпільників, а також Радянської армії в розгром ворога.Внести свою лепту в покриття «білих плям», які стосуються даної проблематики. Розкрити передумови зародження антифашиського Руху Опору на території Закарпаття в роки Великої Вітчизняної війни. Звернено увагу на причини невдач в організації партизансько-підпільної боротьби в початковий період війни. Охарактеризувати специфіку кожного регіону Закарпаття, природні, соціальні, суспільно-політичні умови для організації боротьби. Висвітлити антинациську боротьбу українського національного підпілля в роки війни, взаємини між частинами Руху Опору. Подається характеристика методів і форм боротьби, і їх еволюція протягом війни.

Практична цінність полягає у використанні, вивченні маловідомих, сторінок антифашиської боротьби на території Закарпаття в роки Другої світової війни. Звернення уваги дослідників на висвітлення питання антифашиської боротьби партизанів і підпільників, збройних угрупувань ОУН-УПА та Радянської арміїна Закарпатті.

Структура даного дослідження визначена метою та завданнями, складається з вступу, 4 розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків.

Закрити

Боротьба українського народу в роки Другої світової війни за визволення Закарпаття

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.