Англійська буржуазна революція початку 17 ст.

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 103

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3 

1. Англія напередодні буржуазної революції 7 

1.1. Соціально-економічний розвиток Англії напередодні революції 7

1.2. Абсолютизм Тюдорів та Стюартів. Початок парламентської опозиції 12

1.3. Період міжпарламентського правління Карла І. Короткий та Довгий парламент  22

2. Англія в роки громадянської війни. 34

2.1. Перша громадянська війна 1642 — 1646 рр. Олівер Кромвель. 34

2.2 Друга громадянська війна та встановлення республіки в Англії 65

2.3. Політична трансформація англійського суспільства в повоєнний період. 76

3. Протекторат Кромвеля та реставрація монархії. Славна революція. 82

3.1. Зовнішня та внутрішня політика протекторату. 82

3.2. Реставрація Стюартів. 91

3.3. Переворот 1688 року. Славна революція. 94

Висновки. 97

Джерела та література. 99

Додатки. 104

Вступ

Світова історія знає чимало прикладів,коли якесь давно вивчене,знане івідоме всім явище починає висвітлюватися зовсім по-новому, розкриваючи все нові і нові грані,невідомі та небачені раніше. Такою подією є,безперечно, Англійська буржуазна революція середини ΧVII століття. Ця подія є вже всесторонньо і ґрунтовно вивченою та розкритою. Але донедавна в часи радянської історіографії, велич, заслуги і значення цієї революції розглядалися лише у світлі марксистсько-ленінської ідеології класової боротьби. Лише сьогодні в роки незалежної України відкрилася змога принципово по-новому осмислити цю подію, її грандіозність та неадекватність з усіх ракурсів,а особливо релігійний фактор як основоположний для її розгортання. На жаль, в сучасній українській історіографії ця проблема розроблена ще мало і недостатньо, а тому вона є актуальною для вивчення та всестороннього осмислення її ролі як в історії Англії, так і в історії всього західноєвропейського світу.

Актуальність теми. Англійська революція середини XVII століття була найважливішою подією нової історії людства, адже вона заклала підвалини для побудови нових суспільств, основаних на головних цінностях капіталізму - приватній власності та демократичних правах і свободах, стала визначальною для зростання економічної потужності Англії в майбутньому, а тому вивчення особливостей її історичного розвитку не втрачає своєї актуальності і зараз.

Предметом дослідження наукової роботи слід визнати ті конкретні події та явища в ході революції, які справили найбільший вплив на суспільство Англії того часу. Це конкретні причини та передумови революції, діяльність Короткого та Довгого парламентів, хід громадянських воєн 1642 — 1646 та 1648 років, встановлення республіки в Англії, зовнішня та внутрішня політика держави в період протекторату Кромвеля, а також реставрація Стюартів та “мирна революція” 1688 року.

Об'єктом даної наукової магістерської роботи є дослідження передумов, причин, ходу та наслідків Англійської буржуазної революції XVII ст.

Метою даного наукового дослідження є характеристика та критичний аналіз причин, ходу та наслідків революції в Англії, а також її вплив на подальше життя англійського суспільства та всієї Європи.

Головні завдання дослідження полягають у наступному:

- визначення передумов та причин Англійської буржуазної революції, їх характеристика та аналіз;

- вивчення особливостей початку революції, дослідження сутності та змісту першої і другої громадянських воєн, встановлення республіки та страти короля;

- осмислення та переосмислення ролі періоду протекторату в Англії разом з розглядом особистості Олівера Кромвеля як лідера революції;

- аналіз подій реставрації Стюартів і перевороту 1688 року та їх значення.

Історіографія проблеми. Сутність Англійської буржуазної революції середини XVII століття вивчалася ґрунтовно та послідовно цілою плеядою видатних істориків та дослідників, тому історіографія даної проблеми дуже широка та різноманітна. Звичайно ж, в першу чергу були опрацьовані та вивчені загально історичні джерела - посібники та підручники з всесвітньої історії, такі як нова історія в 24 томах московського видання 12-томна всесвітня історія мінського видання, 2-томне київське видання з всесвітньої історії, посібники з історії дипломатії та міжнародних відносин, авторські монографії та твори із всесвітньої історії. Вони дали мені змогу закласти необхідний базис для організації роботи над даним дослідженням.

Політичні та соціально-економічні перетворення в період Англійської буржуазної революції багато вивчалися радянськими істориками та дослідниками - Космінським, Жуковим, Татариновою, Семеновим, Архангельським, Дмитревським та багатьма іншими. Ці вчені внесли великий вклад в розробку концепції Англійської революції як революції передусім класової, соціальної і не загострювали увагу на інших факторах. Зокрема, мало висвітлені в їх працях такі явища, як криза влади в період безпарламентського правління Карла I та релігійне протистояння індепендентів, пресвітеріан та левеллерів в ході революції. Але, безсумнівно, дослідження цих вчених допомогли в ході даного дослідження неоціненним фактичним та теоретичним матеріалом при підготовці роботи.

Велика увага була приділена опрацюванню сучасних передових вітчизняних та російських істориків щодо революції в Англії. Слід сказати, що в сучасній Україні ця тема майже не аналізувалася з часів Союзу, лише Запорізькому університеті з ініціативи відомих істориків Бутромеєва, Бірюльова та Давлетова були спроби провести ґрунтовні дослідження цього питання. Тому їхні матеріали дали мені неоціненну допомогу, особливо в теоретичному аспекті.

І, звичайно ж, було використано чимало праць та досліджень зарубіжних істориків, в основному англійських, причому як сучасних, так і колишніх - Мортона, Тревельяна, Вільямса, Хілла, Гардінера та інших. Їхні дослідження дають змогу критично проаналізувати революційні процеси в Англії в XVII ст. Очима стороннього глядача, спонукають до нових пошуків та вивчень. Велику допомогу мені надали також критичні замітки та статті Б.Коварда з сучасним розумінням особи Кромвеля у революції. Окрім цього, я використала матеріали та виписки з літературних творів безпосередніх свідків та сучасників революції - Лільберна,Уінстенлі, Локка, Гоббса.

Дане дослідження покликане ґрунтовно вивчити, проаналізувати та узагальнити причини, сутність, хід та наслідки Англійської буржуазної революції середини XVII століття,розкрити значення цієї події для англійської держави та всього західного світу в період нової історії, спонукати до активних наукових пошуків всіх, кому не байдужа історія. Отож воно стане в пригоді студентам, аспірантам, викладачам при вивченні даної теми, а також хорошим джерелом при написанні певних різнорівневих робіт.

Структура роботи визначається метою та завданням дослідження, побудована за проблемно-хронологічним принципом. Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку літератури та джерел, додатків. Також складовою роботи є четвертий розділ ̶ «Цивільна оборона», що складається з трьох параграфів. Така структура магістерської роботи що дозволяє краще проаналізувати проблематику дослідження та показати різноплановість та неординарність Англійської революції у процесі становлення держави.

Апробація дослідження відбулась на щорічній Звітній науково-практичній конференції викладачів, аспірантів, магістрів Рівненського державного гуманітарного університету у лютому 2014 року.

Закрити

Англійська буржуазна революція початку 17 ст.

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.