План

1. Впровадження інформаційних локальних комп’ютерних мереж у фармації

2. Постановка задачі оптимізації

3. Розв’язування задач оптимізації за допомогою табличного процесора     

1. Впровадження інформаційних локальних комп’ютерних мереж у фармації

На сучасному етапі можна без особливих труднощів навести приклади використання інформаційних технологій у всі галузях: від освіти і до менеджменту. Сьогодні успіх буде мати та фірма, той заклад, та галузь, яка володіє найсучаснішими комп’ютерними технологіями. Почали широко використовуватися в різноманітних галузях глобальні і локальні комп'ютерні мережі.

Internet – це всесвітня комп’ютерна мережа, що об’єднує різні мережі та окремі комп’ютери. Комп’ютерна інформаційна мережа INTERNET за своїми характеристиками і можливостями доступу і пошуку інформації задовольняє наступним технічним вимогам:

 • підтримка стандартних протоколів зв’язку; високий рівень надійності;
 • безпека при передачі даних; висока продуктивність і можливість роботи у режимі он-лайн;
 • гарантована доступність баз даних, їх цілісність;
 • вартість трансакції, яка здійснюється через мережу, повинна бути достатньо низькою для вирішення проблеми окупності.
 • Основним завданням створення єдиного інформаційного поля у галузі фармації є забезпечення виробників фармацевтичної продукції, оптово-посередницьких підприємств, аптечних закладів, медичних та фармацевтичних, науково-педагогічних працівників, споживачів об’єктивною, оперативною, повною, обґрунтованою, доказовою та доступною інформацією, спрямованою на якісне медикаментозне обслуговування населення.

  Пріоритетні напрями та програмні завдання щодо удосконалення єдиного інформаційного поля фармацевтичного сектору:

  • формування питань інформатизації та засобів їх вирішення у фармації при розробці «Національної програми інформатизації охорони здоров’я України» з передбаченням в ній окремого розділу. Введення до складу робочої групи МОЗ України з розробки програми провідних фахівців у галузі інформаційних технологій у фармації;

  • створення web-порталу «Internet та інформаційні ресурси фармації», де наведено адреси, телефони, e-mail та Internet-сайти фірм — виробників фармацевтичних препаратів, мереж їх постачальників, навчальних закладів, баз даних тощо;

  • розробка електронного варіанта Фармацевтичної енциклопедії у вигляді довідкового гіпертекстового каталогу з пошуковою системою;

  • впровадження в аптечну практику комп’ютерної експертної системи з метою запобігання застосування несумісних лікарських препаратів, а також експертної системи фармацевтичного опікування;

  • здійснення комплексу заходів для розробки національних стандартів та системи сертифікації програмного забезпечення фармацевтичних підприємств України з урахуванням необхідності використання на фармацевтичних підприємствах спеціалізованих комплексів програмних продуктів, які відображають специфіку галузі;

  • додаткове включення навчальних модулів за мережевими технологіями, а також модулів, що будуть формувати у студентів навички роботи з експертними системами, в робочі програми навчальних дисциплін з інформаційних технологій;

  • введення до навчального процесу елементів віртуального та дистанційного навчання відповідно до тенденцій розвитку педагогічних технологій;

  • розробка та впровадження в життя комплексної програми з підготовки нового покоління навчальних систем, які базуються на дистанційних курсах, електронних підручниках, мультимедійних системах тощо;

  • сприяння викладанню студентам спеціальностей самостійного наукового напряму — інформаційної біології та біоінформатики;

  • опрацювання та удосконалення складових систематизації інформаційного забезпечення процесів постачання, дистриб’юції, реалізації та споживання лікарських препаратів;

  • удосконалення системи оперативних досліджень та інформування всіх зацікавлених учасників фармацевтичного ринку щодо призначення та використання основних лікарських засобів; рівня доступності основних лікарських засобів, ефективності діяльності управлінських та контролюючих органів, лабораторій з контролю якості лікарських засобів;

  • здійснення комплексу заходів щодо реклами лікарських засобів відповідно до рекомендацій ЄС та ВООЗ;

  • формування національних довідників цін на основні лікарські засоби: для забезпечення порівняльного аналізу цін на національному фармацевтичному ринку пропагувати використання Міжнародного довідника цін на лікарські засоби, довідників про ціни на сировину для більшості основних лікарських засобів;

  • підтримка на належному рівні прозорості та відкритості інформації про наявність на ринку неякісних чи фальсифікованих лікарських засобів;

  • опрацювання та запровадження процедури створення централізованої бази інформації про постмаркетингові дослідження нових лікарських засобів, про неефективну фармакотерапію лікарськими препаратами із залученням до цієї роботи лікувально-профілактичних та аптечних закладів. Для цього передбачити публікацію відповідної інформації у фахових медичних та фармацевтичних виданнях, направляти попередження закладам охорони здоров’я;

  • розробка програми заходів підвищення інформованості та обізнаності споживачів лікарських засобів з метою впровадження відповідального самолікування, підвищення безпеки застосування препаратів. Передбачити залучення засобів масової інформації та телекомунікаційних мереж до просвітницької діяльності серед населення усіх вікових категорій, медичних, фармацевтичних, педагогічних працівників і представників громадськості;

  • забезпечення формування національної бази даних лікарських препаратів, виробництво яких здійснюється в умовах GMP, з дослідженням біоеквівалентності;

  • забезпечення формування єдиного реєстру працівників фармацевтичної галузі;

  • здійснення комплексу заходів для обґрунтування та забезпечення інформаційних ресурсів для фармацевтичної складової загальної національної мережі галузі охорони здоров’я України.

  Таким чином, основне завдання Internet – забезпечити користувача необхідною інформацією і послугами. Для цього використовується технологія клієнт/сервер. Клієнт – це програма, що приймає інформацію і послуги, які надаються іншими програмами – серверами. Internet надає багато послуг. Основними й найпопулярнішими з них є: електронна пошта, групи новин UseNet, всесвітня інформаційна служба Weб, служба обміну файлами FTР, служба віддаленого доступу Telnet та ін. Мережа Internet - це феноменальне явище. Вперше людством створено невичерпне джерело інформації, що сьогодні є доступним майже для кожного. Сьогодні Internet має біля 15 мільйонів абонентів у більш ніж 150 країнах світу. Щомісяця розмір мережі збільшується на 7-10%. Internet утворює як би ядро, що забезпечує зв'язок різноманітних інформаційних мереж, що належать різноманітним установам в усьому світі, одна з іншою.

  Якщо раніше мережа використовувалася винятково в якості середовища передачі файлів і повідомлень електронної пошти, то сьогодні вирішуються більш складні задачі розподіленого доступу до ресурсів. Біля двох років тому були створені оболонки, що підтримують функції мережного пошуку і доступу до розподілених інформаційних ресурсів, електронним архівам.

  Internet, що служила колись винятково дослідницьким і навчальним групам, чиї інтереси простиралися аж до доступу до суперкомп'ютерів, стає усе більш популярною в діловому світі.

  Компанії спокушають швидкість, дешевий глобальний зв'язок, зручність для проведення спільних робіт, доступні програми, унікальна база даних мережі Internet. Вони розглядають глобальну мережу як доповнення до своїх власних локальних мереж.

  При низькій вартості послуг (часто це тільки фіксована щомісячна плата за використовувані лінії або телефон) користувачі можуть одержати доступ до комерційних і некомерційних інформаційних служб США, Канади, Австралії і багатьох європейських країн. У архівах вільного доступу мережі Internet можна знайти інформацію практично по всім сферах людської діяльності, починаючи з нових наукових відкриттів до прогнозу погоди на завтра.

  Крім того Internet надає унікальні можливості дешевого, надійного і конфіденційного глобального зв'язку по всьому світі. Це виявляється дуже зручним для фірм, що мають свої філії в усьому світі, транснаціональних корпорацій і структур керування. Звичайно, використання інфраструктури Internet для міжнародного зв'язку обходиться значно дешевше прямого комп'ютерного зв'язку через супутниковий канал або через телефон.

  Електронна пошта - найпоширеніша послуга мережі Internet. В даний час свою адресу електронної пошти мають приблизно 20 мільйонів чоловік. Посилка листа по електронній пошті обходиться значно дешевше посилки звичайного листа. Крім того повідомлення, послане по електронній пошті дійде до адресата за декілька годин, у той час як звичайний лист може добиратися до адресата декілька днів, а то і тижнів.

  В даний час Internet відчуває період підйому, багато в чому завдяки активній підтримці з боку урядів європейських країн і США. Щорічно В США виділяється біля 1-2 мільйонів доларів на створення нової мережної інфраструктури. Дослідження в області мережних комунікацій фінансуються також урядами Великобританії, Швеції, Фінляндії, Німеччини.

  Проте, державне фінансування - лише невеличка частина засобів, що надходять, тому що усе більш помітною стає "коммерцизація" мережі. Людям постійно потрібна інформація про заходи з профілактики захворювань, про наявність ліків в аптеках (електронні аптеки), про фахівців із різних захворювань та режим їхньої праці, постійне підвищення спеціального освітнього рівня медичного персоналу та багато іншого. Таке інформування досить просто реалізується з допомогою інтернет-технологій. Крім того, впровадження телемедицини дозволяє надавати послуги з дистанційної діагностики й лікування. На цей час універсальним технічним рішенням для побудови й експлуатації телемедичних систем безсумнівно є Інтернет. Щороку у світі проводиться до 75-100 тисяч телеконсультацій, 50% лікарів світу використовують Інтернет у повсякденній практиці.

  Створення персональних комп'ютерів, розвиток Інтернет й інших телекомунікаційних технології сприяли народженню сучасної телемедицини.

  Постійно в Україні з'являються нові Інтернет-проекти, функціонують тематичні медичні каталоги, дедалі більша кількість лікарів та фармацевтів з України беруть участь у роботі професійних поштових конференцій, проводяться очні і заочні телеконсультації, створюються шпитальні інформаційні системи, електронні форми історій хвороби, гіпертекстові системи для дистанційного навчання.

  Характеристика роботи

  Контрольна

  Кількість сторінок: 16

  Безкоштовна робота

  Закрити

  Інформаційні технології в фармації

  Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
  Не заповнені всі поля!
  Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

  Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.