Зміст

Вступ

1. Функція міри вартості

2. Функція грошей, як засобу обігу

3. Гроші, як засіб платежу

4. Функція грошей як засобу нагромадження і заощадження

5. Світові гроші

Висновок

Список використаної літератури

3. Гроші, як засіб платежу

Це вища і найбільш розвинена функція грошей в національному господарстві. Її формування передбачає просування товарних відносин на досить високий рівень розвитку. Регулярне систематичне виробництво для ринку генерує в суспільстві стійкі господарські зв'язки, засновані на поділі праці та спеціалізації товаровиробників. У грошовій сфері створюються умови для поширення кредитних відносин в якості сталого економічного явища. Продаж товарів з умовою відстрочки платежу стає необхідним елементом господарського життя і складовою частиною виробничого процесу. Вона застосовується при оплаті сировини і напівфабрикатів, оплати готової продукції у відносинах між виробниками і торговцями, при оплаті праці і в багатьох інших операціях. Регулярним явищем стає і ринкова торгівля в кредит. Виникає необхідність громадської гарантії виконання платежу, і це здійснюється шляхом відповідного державного законодавства. З розвитком кредитних відносин між товаровиробниками та виконання грошима функції засобу платежу як би завершується відокремлення світу грошей і побудова металевої грошової системи.

Як засіб платежу гроші здатні обслуговувати не тільки рух товару, а й рух капіталу. Тому засіб платежу - це вища з усіх відомих функцій грошей, відповідна періоду зрілого капіталізму.

Функція засобу платежу найбільш повно втілюється в кредитних грошах, але це втілення стає можливим завдяки тому, що вона колись уже існувала і поступово набирала силу в епоху натуральних грошей.

Функція засобу платежу виникає спочатку поза товарного обігу. Джерелом цієї функції є кредит і виникають на основі цього економічного відносини боргові зобов'язання. Але для того, щоб гроші були надані в позику, вони перш повинні існувати у вигляді окремого від обертаються грошей накопиченого фонду, тобто у функції засобу збереження цінності. Отже, функція засобу платежу також бере свій початок від функції збереження цінності, як це мало місце з функцією засобу обігу. Але на відміну від останньої, у функції засобу платежу більш складні і масштабні завдання.

Засіб платежу стає необхідним в першу чергу не для обслуговування обміну цінностями, а для забезпечення зростання самої цінності шляхом її накопичення. З появою функції платежу закладаються економічні основи для трансформації звернення з самостійного явища в момент накопичення, яке набуває характеру безперервного суспільного процесу. Але в докапіталістичний період ця тенденція існує в зародку, на самій початковій стадії, в той час як активно розвивається і досягає зрілості тенденція зростання товарного і грошового обігу.

Розвиток функції грошей як засобу платежу диктується потребами капіталізму і обслуговує рух і накопичення капіталу. Функція засобу платежу виростає також з функції збереження цінності, як до цього зросла функція засобу обігу. З цієї причини функція засобу платежу, будучи спорідненою, але разом з тим і більш пізньої, а відповідно - і більш високою функцією, ніж засіб обігу, з самого свого народження вже включає в себе і цю останню функцію як власну частину, але в іншій, більш високої форми. Платіж здатний заміщати звернення, - спочатку частково, а потім у все більшій мірі, прагнучи до остаточного його витіснення. Функція засобу платежу прогресує разом з розвитком капіталізму і властивих йому кредитних грошей.

У великих масштабах заміна звернення платежами стає можливою тільки в сучасну епоху завдяки розвитку самих кредитних грошей і бурхливому прогресу в системах розрахунків. Повсюдне використання банківських рахунків для проведення розрахунків у промисловості і торгівлі не тільки за оптовими, а й за роздрібними операціях з допомогою чеків, кредитних карток і широкого впровадження електронних систем розрахунків призвело до того, що функція засобу платежу поглинула функцію засобу обігу і трансформувалася у функцію засобу розрахунків. За наявними даними в США в даний час близько 95% всіх грошових розрахунків у країні скоюється через банківські рахунки. Це свідчить про те, що разом з економічним і технічним прогресом відбувається прогрес у розвитку грошей і виконуваних ними функцій.


4. Функція грошей як засобу нагромадження і заощадження

Ця функція означає створення багатства. У суспільстві існують глибинні економічні причини, що спонукають фірми та окремих людей заощаджувати гроші. Для закупівлі капітальних благ необхідно попередню нагромадити гроші. Придбання предметів споживання значної цінності (житло, меблі, автомобілі та ін.) також передбачає заощадження грошей. Нагромаджує гроші не лише населення, а й держава, створюючи валютні резерви. Ці резерви мають важливе значення в умовах поглиблення міжнародного поділу праці та зростання взаємозалежності держав.

Для утворення скарбів гроші вилучаються з обігу, тобто акт купівлі-продажу переривається. Однак просте накопичення і заощадження грошей власнику додаткового доходу не приносить.

На відміну від попередніх двох функцій гроші як засіб накопичення і заощадження повинні володіти здатністю зберігати вартість хоча б на певний період і бути реальними.

При металевому обігу ця функція виконувала економічну роль стихійного регулятора грошового обороту: зайві гроші на­правлялися в скарби, нестача поповнювалася за рахунок скарбів. З розвитком товарного виробництва значення функції як засобу накопичення та заощадження зростало. Без накопичення та заощадження ставало неможливим здійснення процесу відтворення. На відміну від простого товарного відтворення, коли гроші нагромаджувались у вигляді "мертвих скарбів", з розвитком виробництва підприємцю стало не вигідно зберігати гроші, їх стали направляти в оборот для отримання прибутку. Крім того, акумуляція тимчасово вільних коштів — необхідна умова кругообігу капіталу. Саме створення грошових резервів на підприємстві забезпечує пом'якшення порушень, що виникають у окремого господарюючого суб'єкта, а резерви в масштабі країни — відсутність диспропорцій в народному господарстві.

Золотий обіг потребував накопичення центральним (емісійним) банком золотого запасу, який використовувався для попов­нення внутрішнього обігу, розміну знаків вартості на золото, міжнародних платежів. Це призначення золотого запасу в сучасних умовах відпало в зв'язку з вилученням золота з обігу. Однак золото продовжує відігравати роль скарбу, зосереджуючись в резервах центральних банків, казні держави, урядових валютних органах. Розмір золотого резерву свідчить про багатство країни і забезпечує довіру резидентів та іноземців до національної грошової одиниці.

Окремі особи також накопичують золото у формі зливків, монет, прикрас (тезаврація золота), купуючи його на ринку в обмін на національну грошову одиницю. Мета такого накопичення в умовах панування знаків вартості — застрахувати себе від знецінення цих знаків вартості. Основна маса членів суспільства при відсутності золотого обігу накопичує і зберігає кредитні гроші, які с паперовими символами і не створюють реального багатства для власників. Господарюючі суб'єкти зосереджують короткостроковий капітал в кредитних установах, а довгостроковий — за допомогою цінних паперів, отримуючи при цьому дохід.

Важливе значення цієї функції — стихійно регулювати грошовий обіг при пануванні знаків вартості — втрачено. Тепер кредитні гроші не можуть еластичне розширювати або зменшувати кількість необхідних для обігу грошей, як це було при золотих грошах.

Виконання грошима функції засобу накопичення є важливою передумовою розвитку кредитних відносин, за допомогою яких стає можливим використання тимчасово вільних коштів, що утворюються в різних сферах господарства І населення для надання їх в позику підприємствам і організаціям інших галузей і окремим кредиторам. Кредитні відносини, що виникають і постійно відновлюються, сприяють доцільному використанню ресурсів господарства, розвитку виробництва і більш повному задоволенню потреб населення. Такі результати використання грошей у функції засобу накопичення в межах народного господарства.

При вирішенні проблеми доцільності накопичення коштів слід врахувати наступне:

- можливість безперешкодного використання розміщених грошових коштів;

- надійність вкладень;

- мінімізація ризику. 

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 18

Безкоштовна робота

Закрити

Функції грошей

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.