Провівши аналіз надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ можна зробити такі висновки, що лікарня в 2003 році отримала коштів на суму 47400 грн., а в 2004 р. на 34683 грн. більше і ця сума становила 82123 грн., в 2005 році ці надходження зменшились на 1903 грн. і становили 80220 грн.

В основному ці кошти формувались за рахунок отриманих грантів та дарунків , так у 2003 ця сума склала 15840 грн., або 33,39% в структурі надходжень, у 2004 році надходження зросли на 14160 грн., або 3,14% і становили 30000 грн., або 36,53% , в 2005р. спостерігається зменшення надходжень на 10000 грн., або 11,6% і надходження становили 20000 грн., або 24,93% в загальній структурі надходжень.

Надходження за виконання окремих доручень в 2003році становили 31600 грн., або 66,61% в структурі надходжень, в 2004 році ми бачимо зростання на 20523 грн. хоча в структурі в нас спад на 3,14% і це становить 52123 грн., або 63,47%, в 2005 році також іде зростання на 8097 грн., або 11,6% ,сума за виконання окремих доручень становить 60220 грн., або 75,07% в структурі надходжень.

Загальна сума видатків повністю відповідає загальній сумі надходжень. Так у 2004 р. на придбання матеріалів і предметів постачання було використано 38136 грн., або 80,39% від загальної суми видатків, в 2004 році були використано на 29072 грн. , або 1,45% коштів більше і становило 67208 грн., або 81,84%, щодо 2005 р. то тут ми бачимо зменшення на 5260 грн. , або 4,62% а це 60948 грн., або 77,22%.

На оплату комунальних послуг в 2003році було використано 2512 грн., або 5,3%, в 2004 році ця сума зменшилась на 1011 грн., або 3,47% і склала 1501 грн., або 1,83% в структурі витрат, в 2005 році з цих надходжень взагалі не сплачувались комунальні послуги.

На придбання обладнання і предметів довгострокового користування в 2003 році було використано 6792 грн., або 14,31% від загальної суми витрат, в 2004р. ці витрати зросли на 4499 грн., хоча їх частка в структурі капіталу зменшилась на 0,57% і це становить 11291грн., або 13,74%, в 2005 році – зменшення на 1239 грн., або 1,21% а це 1052 грн., або 12,53% .

Крім того на оплату праці в 2004 році було використано 1550грн., або 1,89%, в 2005 році ці витрати зросли на 4450 грн., або 5,59% і становили 6000грн. , або 7,48% в структурі витрат. Нарахування на заробітну плату в 2004 році склали 573 грн., або 0,7% , а в 2005 р. зросли на 1647 грн., або 2,07% і становили 2220 грн., а це 2,77% в загальній структурі витрат.

Рисунок 2.5. Надходження коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень.

2.3. Аналіз фінансового стану та його вплив на фінансові результати установи.

Стабільність фінансового стану підприємства залежить від правильності та доцільності вкладення фінансових ресурсів у активи тому для його оцінки необхідно вивчити передусім склад, структуру майна та джерела його утворення, а також причини їх зміни.

Фінансовий стан підприємства - це комплексне поняття , яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо – господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.

Фінансова діяльність підприємства має бути спрямована на забезпечення систематичного надходження й ефективного використання ресурсів, дотримання розрахункової і кредитної дисципліни, досягнення раціонального співвідношення власних і залучених коштів, фінансової стійкості з метою ефективного функціонування підприємства.

Саме цим зумовлюється необхідність і практична значущість систематичної оцінки фінансового стану підприємства, якій належить суттєва роль у забезпеченні його стабільного фінансового стану.

Отже фінансовий стан – це одна з найважливіших характеристик діяльності кожного підприємства.

Метою оцінки фінансового стану підприємства є пошук резервів підвищення рентабельності виробництва і зміцнення комерційного розрахунку, як основи стабільної роботи підприємства і виконання ним зобов’язань перед бюджетом, банком та іншими установами.

Фінансовий стан підприємства треба систематично й усебічно оцінювати з використанням різних методів, прийомів, методів аналізу.

Це уможливить критичну оцінку фінансових результатів діяльності підприємства як у статистиці за певний період, так і в динаміці – за ряд періодів, дасть змогу визначити “больові точки” у фінансовій діяльності та способи ефективного використання фінансових ресурсів, їх раціональне розміщення.

За даними балансу визначається вартість усього майна підприємства (підсумок активу балансу – валюта балансу) і сума джерел утворення ( підсумок пасиву балансу) цього майна на звітну дату.

Детальний аналіз цього питання дає можливість установити, якою мірою підприємство може спиратися на власні кошти і скільки треба позичити, а також на скільки ефективно використовуються власні і позичені кошти.

Дамо оцінку стану майна та окремих його частин Корецької обласної фізіотерапевтичної лікарні всі дані оформимо в таблиці.

Таблиця 2.6.

Загальна оцінка стану майна і окремих його частин Корецької обласної фізіотерапевтичної лікарні за 2003-2005 роки.

Зданої таблиці можна зробити такий висновок , що вартість майна яке знаходиться в розпорядженні підприємства в 2003 році становила 451411 грн., а в 2004 р. зросла на 23548 грн. і становила 474989 грн., в 2005році також зростання на 288826 грн. і це становить 763815 грн. за рахунок збільшення оборотних і необоротних активів.У загальній вартості майна , яке перебуває в розпорядження підприємства в 2004 році 89,29%, або 424133 грн. становлять необоротні активи, а в 2005 році їх питома вага зменшилась на 11,72% хоча в сумі їх вартість зросла на 168379 грн. і становила 592512 грн.

Оборотні активи також зросли в 2004 році на 1,94% або на 11225 грн. і становили 50856 грн., в 2005 році – зросли на 120447 грн., або на 11,72% і становили 171303 грн.

Сума дебіторської заборгованості в 2004 році порівняно з 2003р. зменшилась на 1335 грн. або на 3,37% в питомій вазі оборотних активів це позитивно впливає на фінансовий стан підприємства.

Грошові кошти на рахунках загального фонду та на рахунках спеціального фонду лишилися без змін хоча їх питома вага в структурі оборотних коштів знизилась відповідно на 0,11% та на 0,33%. А ось сума на рахунках в казначействі в 2004 році зросла порівняно з 2003 р. на 130 грн.

Рисунок 2.6. Оцінка стану майна лікарні за 2003-2005р.

далі розрахуємо показники майнового стану підприємства і всі дані оформимо у вигляді таблиці.

Таблиця 2.7. 

Аналіз показників майнового стану за 2003-2005 роки

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 28

Безкоштовна робота

Закрити

Оцінка джерел надходження капіталу установи та ефективність його використання

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.