Капітал – це засоби, які є в розпорядженні суб’єкта господарювання, для здійснення діяльності з метою одержання прибутку.

Формується капітал підприємства як за рахунок власних(внутрішніх) так і за рахунок позичкових (зовнішніх) джерел. Основним джерелом є власний капітал. До його складу входять фонд у необоротних активах, фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах, результат виконання кошторису за загальним фондом, результат виконання кошторису за спеціальним фондом, результат переоціонок та інші надходження (цільове фінансування, благодійні пожертви).

Позиковий капітал – це кредити банків і фінансових компаній, позики, кредиторська заборгованість, лізинг, комерційні папери та інше.

Аналізуючи структуру капіталу, необхідно враховувати особливості кожної його складової.

Необхідність у власному капіталі зумовлена вимогами самофінансування підприємств. Власний капітал характеризується простотою залучення, забезпеченням більш стабільного фінансового стану і зниженням ризику банкрутства. Він є основою їхньої самостійності і незалежності. Особливість власного капіталу полягає в тому, що він інвестується на довгостроковій основі і піддається найбільшому ризику. Чим вища його частка в загальній сумі капіталу і менша частка позикових коштів, тим вищий буфер, що захищає кредиторів від збитків, а отже, менший ризик втрат.

Однак потрібно враховувати, що власний капітал обмежений у розмірах. Крім того, фінансування діяльності підприємства тільки за рахунок власних коштів не завжди вигідне для нього. Слід також мати на увазі, що якщо ціни на фінансові ресурси не високі, а підприємство може забезпечити вищий рівень віддачі на вкладений капітал, ніж платить за кредитні ресурси, та, залучаючи позичкові кошти, воно може контролювати більші грошові потоки.

Від того, наскільки оптимальне співвідношення власного і позичкового капіталу, багато в чому залежить фінансове становище підприємства.

Проведемо аналіз власного і позичкового капіталу на прикладі нашого підприємства, всі дані оформимо у вигляді таблиці. (табл. 2.1).

Таблиця 2.1.

Аналіз динаміки і структури джерел капіталу установи за 2003-2005 роки.

З даних наведених в таблиці можна зробити такі висновки, що сума капіталу Корецької обласної фізіотерапевтичної лікарні зростає в 2003р. вона становила 360911грн., в 2004р. зросла на 90530 грн. і становила 451441грн., в 2005р. також зросла на 23548 грн. і склала 474989грн.

Основну частину в структурі капіталу займає власний капітал, так в 2003р. його сума складала 323054грн.,або 89,51%, в 2004р.сума власного капіталу зросла на 116667грн. та склала 439721 грн., або 97,4%, в 2005році також видно зростання на 23972грн. і становить 463693 грн., або 97,62%.

Щодо позикового капіталу то ми бачимо постійне зниження в 2003р. вона становила 37857 грн., а це 10,49%, в 2004р.в порівнянні з 2003р. позиковий капітал знизився на 7,89%, і склав 11720 грн. , в 2005р. сума позикового капіталу склала11296грн. , або 2,38%, що свідчить про зниження ступеня фінансової залежності установи від зовнішніх кредиторів. Графічно це буде мати такий вигляд.

Рисунок 2.1. Динаміка джерел капіталу.

В процесі наступного аналізу необхідно детальніше вивчити склад власного і позичкового капіталу, з’ясувати причини зміни окремих його складових і дати оцінку цих змін за звітний період.

Таблиця 2.2.

Аналіз динаміки і структури власного капіталу за 2003-2005 роки.

Провівши аналіз динаміки та структури власного капіталу видно, що власного капіталу зростає в 2003р. вона становила 439721 грн., а в 2004 зросла на 23972 грн. І становила 463693 грн.. Це відбулося за рахунок збільшення суми фондів у необоротних активах та за результатом виконання кошторису за загальним фондом.

Сума фондів у необоротних активах у 2003р.становила 411810 грн., або 93,66% , а в 2004р. вона зросла на 12323грн. і склала 424133 грн., хоча їх питома вага в структурі власного капіталу зменшилась на 2,19%. , в 2005 р. сума фондів у необоротних активах зросла на 168379 грн., і становила 592512 грн., не дивлячись на те що їх питома вага в структурі власного капіталу зменшилась на 13,9%.

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах в 2005р. Збільшився на 85330 грн., а це 11,71% в структурі власного капіталу.

Результат виконання кошторису за загальним фондом у 2003р. становив 17075 грн., а це 3,88%, в 2004р. збільшився на 11876 грн., або на 2,36% і становив 28951грн., а це 6,24% в структурі власного капіталу, в 2005р ми також спостерігаємо збільшення на 24711грн і це становить 53662 грн., або 7,03%.

Щодо результату виконання кошторису за спеціальним фондом то тут ми бачимо, як зростання, так і зниження. В 2003р. сума результату виконання кошторису за спеціальним фондом становила 10836грн. , а в 2004р. вона зменшилась на 227грн. і склала 10609грн.,або 2,29% . В 2005р.- збільшення на 21702 грн., або на 1,94% ,і становить 32311 грн., або 4,23% в структурі власного капіталу. Це все добре видно на графіку 2.2.

Великий вплив на фінансовий стан підприємства справляють склад і структура позичкових коштів . Залучення позичкових коштів в оборот підприємства – явище нормальне. Це сприяє тимчасовому поліпшенню фінансового стану за умови, що вони не заморожуються на тривалий час в обороті і вчасно повертаються. В іншому разі може виникнути прострочена кредиторська заборгованість, що в остаточному підсумку призводить до виплати штрафів і погіршення фінансового стану. Тому в процесі аналізу необхідно вивчити склад, давність появи кредиторської заборгованості, наявність, частоту і причини утворення простроченої заборгованості постачальникам ресурсів, персоналу підприємства з оплати праці, бюджету, визначити суму виплачених та прострочення платежів у формі пені. Проведемо аналіз динаміки та структури позичкового капіталу.

Рисунок 2.2. Динаміка власного капіталу.

Таблиця 2.3.

Аналіз динаміки та структури позичкового капіталу за 2003-2005 роки.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 28

Безкоштовна робота

Закрити

Оцінка джерел надходження капіталу установи та ефективність його використання

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.