Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 51

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

Вступ. 3

1. Наукові основи ефективного використання виробничих фондів сільського господарства. 5

1.1. Економічна суть виробничих фондів сільського господарства. 5

1.2. Показники рівня забезпеченості й економічної ефективності використання основних та оборотних виробничих фондів. 8

2. Рівень забезпеченості господарства виробничими фондами й економічна ефективність їх використання. 13

2.1. Природноекономічні умови розвитку сільськогоспо-дарського виробництва. 13

2.2. Динаміка забезпеченості і структура виробничих фондів. 24

2.3. Економічна ефективність використання основних і оборотних фондів. 29

3. Шляхи поліпшення використання виробничих фондів. 37

3.1. Удосконалення структури основних виробничих фондів. 37

3.2. Раціональне співвідношення основних і оборотних фондів. 38

3.3. Зниження матеріаломісткості сільськогосподарської продукції. 41

Висновок. 50

Використана література: 51

Вступ

Розв’язання проблеми збільшення виробництва сільськогосподарської продукції та поліпшення її якості вимагає радикальних перетворень економічних відносин, прискорення науково-технічного прогресу і соціальної перебудови села. Нині вже здійснюється поступовий перехід до розвитку агропромислового виробництва на снові різних форм власності і видів господарювання в умовах ринкової економіки.

Інтенсифікація сільського господарства неможлива без зростання вкладень у виробництва та більш ефективного використання ресурсів підприємств. Матеріально-технічна база агропромислового комплексу зміцнюватиметься за рахунок створення систем високопродуктивних машин, поліпшення якості техніки, обладнання і всіх засобів виробництва, що надходять у господарства.

Зростання розмірів виробничих фондів, що функціонують у сільському господарстві, є важливим фактором підвищення економічної ефективності виробництва, а отже, й поліпшення добробуту населення. У цьому зв’язку слід зазначити, що ефективність інвестицій у сільське господарство безпосередньо залежить від обґрунтованості та компетентності рішень про напрями їх реалізації. Наукові знання про найновіші технології сільськогосподарського виробництва, майбутній попит на продукцію та ділову кон’юнктуру мають першорядне значення у вирішенні проблем економічного розвитку. Компетентність, рівень кваліфікації, знань і вміння керівників та спеціалістів сільського господарства відіграють велику роль у зростанні продуктивності праці, збільшенні обсягів виробництва. Економічна підготовка спеціалістів сільського господарства має забезпечити підвищення наукового рівня та ефективності господарювання.

В Україні необхідно створити принципово нову методологію прогнозування і планування підготовки спеціалістів сільського господарства, щоб досягти радикальних змін в організації і формах їх використання.

Спеціалісти сільського господарства повинні бути компетентними, мати найсучасніші знання про умови виробництва, передову техніку, прогресивні технології, форми організації праці і вміти реалізовувати їх. В умовах переходу до ринкових відносин вони повинні навчитись працювати самостійно, передбачати перспективи збільшення виробництва продукції, поліпшення її якості. З розвитком підприємництва і конкуренції тільки висококваліфіковані спеціалісти в змозі реалізувати самостійність, надану сільськогосподарським підприємствам чинним законодавством, сприяти перетворенню трудівників на справді вільних і незалежних виробників. Лише за таких умов можливий перехід до ринкових відносин з урахуванням особливостей національно-історичного розвитку економіки країни.

Закрити

Шляхи формування і раціонального використання основних виробничих фондів у сільському господарстві

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.