Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 48

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ 3

Розділ 1. Дослідження організації як об’єкта управління 5

1.1. Загальна характеристика ТОВ «СТЕМП» 5

1.2. Структура організації ТОВ «СТЕМП» 6

1.3. Репутація та імідж організації на ринку ТОВ «СТЕМП» 11

Розділ 2. Діагностика організації ТОВ «СТЕМП»– система управління. 19

2.1 Аналіз внутрішнього середовища організації ТОВ «СТЕМП» 19

2.1.1. Управління персоналу в організації ТОВ «СТЕМП» 19

2.1.2 Аналіз виробничої підсистеми ТОВ «СТЕМП» 21

2.1.3. Основні показники фінансового стану підприємства ТОВ «СТЕМП» 25

2.1.4 Маркетингова політика організації ТОВ «СТЕМП» 26

2.2. Взаємодія організації з діловим середовищем ТОВ «СТЕМП» 30

2.2.1 Аналіз постачальників ТОВ «СТЕМП» 30

2.2.2 Характеристика споживачів ТОВ «СТЕМП» 32

2.2.3 Вплив конкурентів на діяльність організації ТОВ «СТЕМП» 33

Розділ 3. Удосконалення управління діяльністю організації ТОВ «СТЕМП» 37

3.1 Розробка заходів з удосконаленням заходів управління діяльністю організації ТОВ «СТЕМП» 37

Висновок 39

Список використаної літератури 42

Додатки 44

Вступ

Актуальність теми дослідження. Управління, яке у широкому розумінні являє собою діяльність, пов'язану з координацією інших людей, є складною системою і для того щоб більш глибоко зрозуміти його сутність необхідно розглянути його основні функції.

Методи управління – це способи впливу на окремих робітників та виробничі колективи в цілому, необхідні для досягнення цілей підприємства. Розрізняють економічні, соціально – психологічні та організаційні методи управління.

1) Економічні методи управління реалізують матеріальні інтереси участі людини у виробничих процесах шляхом використання товарно-грошових відносин.

2) Соціально – психологічні методи реалізують мотиви соціальної поведінки людини. Реалізація таких методів управління здійснюється за допомогою різноманітних засобів соціального орієнтування та регулювання, групової динаміки, вирішення конфліктних ситуацій, гуманізації та демократизації праці.

3) Організаційні методи управління реалізують мотиви примусового характеру. Їх існування обумовлене зацікавленістю людей у спільній організації праці. Організаційні методи управління – це комплекс способів та прийомів впливу на людей, заснованих на використанні організаційних відносин та адміністративній владі керівництва. Продаж товарів в торгівельних підприємствах здійснюється за різними методами. Спільною ознакою всіх магазинних методів продажу товарів є виконання операцій безпосереднього обслуговування покупців у торговому залі магазину, в якому створюються найкращі умови для організації торговельного обслуговування населення.

Розвиток ринкових відносин в Україні зумовлює діяльність підприємств, умов їх функціонування на ринку. Тому підприємствам для того, щоб вижити, необхідно правильно визначати свою стратегію та тактику поведінки на ринку для здійснення комерційної діяльності.

Перехід до ринкових відносин, особливості становлення ринку в Україні, складні тенденції в реалізації методів і засобів державного регулювання в економіці перехідного періоду обумовили необхідність пильної уваги до теорії і практики ефективних методів продажу.

Основна мета курсової роботи полягає у дослідженні організації продажу ковбасних виробів підприємства, визначити методи продажу та оцінки товарів, дослідити управління комерційної служби. Охарактеризувати підприємство ТОВ «СТЕМП». Аналізувати ефективність персоналу даного підприємства.

Основними завданнями курсової роботи є:

- комплексне вивчення організації продажу товарів за різних методів та вивчення методів оцінки ефективності продажу товарів;

- характеристика діяльності ТОВ «Рошен-Продукт»;

- аналіз внутрішнього середовища організації ТОВ «СТЕМП»- аналіз ефективності продажу товарів підприємства;

- щляхи підвищення ефективності продажу товарів.

Об’єктом дослідження є діяльність ТОВ «СТЕМП » на ринку.

Предметом дослідження є – дослідження організації як об’єкт управління, робота комерційної служби підприємства, шляхи покращення та вдосконалення.

Методами проведеного дослідження стали загальні методи наукового пізнання, а також такі, що застосовуються в юридичній науці: методи аналізу і синтезу, формально-логічний, системний, порівняльно-правовий, статистичний.

Теоретичною та методологічною основою дослідження є наукові концепції та теоретичні розробки вітчизняних та зарубіжних вчених в області аналізу діяльності підприємств, маркетингу, закони України

Закрити

Удосконалення управління діяльністю організації ТОВ «СТЕМП»

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.