ЗМІСТ

ВСТУП

1. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ КОМЕРЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

1.1. Сутність комерційної інформації

1.2. Якісні характеристики комерційної інформації

1.3. Класікація комерційної інформації

2. ОРГПНІЗАЦІЯЗБОРУ КОМЕРЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

2.1. Цілі та задачі збору комерційної інформації

2.2. Напрямки збору комерційної інформації

2.3. Методи збору комерційної інформації

3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ КОМЕРЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

3.1. Цілі та задачі захисту комерційної інформації

3.2. Методи захисту комерційної інформації

3.3. Принципи захисту комерційної інформації

4. АНАЛІЗ РОБОТИ ПАТ ”РЕМБУД” ТА ВДОСКОНАЛЕНННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

4.1. Загальна характеристика підприємства ПАТ ”Рембуд”

4.2. Економічний аналіз роботи підприємства ПАТ ”Рембуд”

4.3. Маркетингові дослідження ринку

4.4. Аналіз основних складових на підприємстві

4.5. Аналіз по тамі курсовї роботи

4.6. Шляхи вдосконалення маркетингової діяльності на підприємстві

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Предметом діяльності Товариства види господарської діяльності:

БУДІВЕЛЬНІ ТА БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ:

— виконання будівельних, будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт на об’єктах промислового та цивільного будівництва (нові роботи), в т.ч. монтаж несучих конструкцій у будівельній, ремонтно-будівельній діяльності;

— інші роботи з завершення будівництва;

— штукатурні, малярні та оздоблювальні роботи;

— здійснення водопровідних і каналізаційних робіт;

— виконання електромонтажних робіт;

— монтажта технічне обслуговування систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря, системпожежної та охоронної сигналізації; засобів протипожежного захисту та системи опалення;

— надання послуг будівельною технікою, механізмами та обладнанням;

— здійснення проектних, проектно-кошторисних робіт та послуг;

— побутовий, промисловий, художній дизайн приміщень, інтер’єрів;

ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ:

— виробництво цементного розчину та бетонних сумішей, готових для використання;

— виробництво виробів з бетону, залізобетону, пінобетону, гіпсу для використання в будівництві;збірних бетонних та залізобетонних виробів;

— виробництво металевих конструкцій для будівництва;

— виробництво столярних і теслярських виробів;оброблення деревини та виробництво виробів з деревини;

—виробництво пластмасового та пластикового обладнання для будівництва;

ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ:

— внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільних транспортом;

— транспортне оброблення вантажів, складування та збереження;

— технічне та сервісне обслуговування, ремонт легкових автомобілів, їх рихтування та фарбування;

— торгівельна діяльність, пов’язана з реалізацією транспортних засобів, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ;

ТОРГІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

— оптова, роздрібна, консигнаційна та комісійна торгівля товарами народного споживання, продукцією виробничого та науково-технічного призначення;

— неспеціалізована оптова та роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

— організація та експлуатація кафе, ресторанів, об’єктів громадського харчування;

— створення магазинів, торгових мереж для продажу товарів власного та інших виробників;

— реалізація лікеро-горілчаних виробів, вина, пива та тютюнових виробів;

ІНШІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ:

— надання житлово-комунальних послуг;

— розробка, виробництво, реалізація промислової, агропромислової продукції, товарів народного споживання, техніки і обладнання, інших товарів та продукції;

— вирощування, переробка, закупівля та реалізація сільськогосподарської продукції та лікарських рослин;

— надання інформаційних, агентських, посередницьких, маркетингових, лізингових, інжинірингових, консалтингових, транспортно-експедиторських, дилерських, медичних, рекламних, фізкультурно-оздоровчих, курортно-санаторних, побутових та інших послуг;

— здійснення інвестиційної діяльності;

— зовнішньоекономічна діяльність.

Товариство може здійснювати також і інші види діяльності, які не заборонені діючим законодавством України і які відповідають цілям, передбаченим у статуті Товариства після отримання ним ліцензії (дозволу) у порядку, встановленому чинним законодавством України.

До основної діяльності ПАТ ”Рембуд” відносять виробництво та реалізацію готової продукції, будівельно-монтажних робіт.

Додоходів від іншої операційної діяльностівідносять:

-дохід від реалізації інших оборотних та необоротних активів;

-доходи від операційної оренди;

-доходи від реалізації путівок на базу відпочинку „Рівненчанка”;

-списання кредиторської заборгованості;

-відсотки банку.

Вищим органом управління ПАТ ”Рембуд”є Загальні збори акціонерів, які формуються з усіх його акціонерів незалежно від кількості і виду акцій, що їм належать. Брати участь у загальних зборах з правом дорадчого голосу можуть і члени виконавчих органів, які не є акціонерами.

До компетенції загальних зборів належить:

1) внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, у тому числі зміна розміру його статутного фонду (капіталу);

2) обрання та відкликання членів Наглядової ради Товариства;

3) обрання та відкликання голови правління Товариства, утворення виконавчого органу Товариства — правління — встановлення процедури створення (визначення кількісного складу членів правління, строку повноважень, процедури висунення, затвердження та відкликання);

4) утворення контролюючого органу Товариства із встановленням процедури створення, затвердження та відкликання;

5) затвердження регламенту загальних зборів акціонерів, внутрішніх положень про Наглядову раду, правління та ревізора Товариства.

Наглядова рада є органом управління Товариством, який виконує контролюючі функції щодо контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства — правління з метою захисту прав акціонерів Товариства в період між загальними зборами акціонерів Товариства.

Наглядова рада звітує перед загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) обґрунтування основних напрямків діяльності Товариства з урахуванням сформованої у Статуті мети;

2) аналіз і регулювання дій правління щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури робіт та послуг;

3) визначення кількісного складу правління, строку повноважень, обрання, затвердження за подачею голови правління персонального складу членів правління;

4) визначення вартості акцій при придбанні (скупці) та продажу власних акцій; прийняття рішення про випуск, придбання та реалізацію Товариством власних акцій;

5) заслуховування інформаційних доповідей правління про діяльність Товариства.

Правління Товариства є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Правління с підзвітним загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішення.

Контролюючим органом товариства є ревізор Товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність правління Товариства та утворюється загальними зборами акціонерів.

Ревізором Товариства виступає аудиторська компанія, обрана та затверджена загальними зборами акціонерів на підставі укладання цивільно-правової угоди на виконання функцій ревізора Товариства – це є ТОВ АФ „Інсайт”.

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 44

Безкоштовна робота

Закрити

Теоретичні основи комерційної інформації та використання її на підприємстві

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.