Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 58

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ 

Вступ. 3

Розділ 1. Фінансова криза на підприємстві, її симптоми та фактори виникнення  4

1.1. Система раннього попередження та реагування. Прогнозування банкрутства підприємств. 7

Розділ 2. Фінансова санація і банкрутство підприємств. 11

2.1. Фінансова санація підприємств, її зміст та порядок проведення. 11

2.2. Фінансові джерела санації підприємств. 13

2.3. Банкрутство підприємств, підстави та наслідки. Діагностика банкрутства на прикладі моделі “Z-рахунок Альтмана”. 16

Розділ ІІІ. Основні напрямки стабілізації фінансового. 21

стану суб’єкта господарювання. 21

3.1. Аналіз показників оцінки фінансового стану суб’єктів господарювання  21

3.2. Стратегія підприємства щодо подолання фінансової кризи. 34

3.3. Резерви покращення фінансового стану суб’єктів господарювання. 45

Висновки. 55

Використана література. 58

Вступ

Для дослідження була вибрана дана тема, оскільки саме структура організації повинна забезпечити реалізацію її стратегії, взаємодію організації із зовнішнім середовищем та ефективне вирішення основних задач організації, вивести підприємство з антикризового становища. І в широкому розумінні задача менеджерів при цьому полягає в тому, щоб обрати ту структуру, яка найкраще відповідає цілям і задачам організації, а також внутрішнім і зовнішнім факторам, що впливають на неї, при здійсненні санації фірми, оздоровлення фірми, виведення з банкрутства.

Дана тема є актуальною для кожної організації. За умов адміністративно-командної економіки проблема відповідності організаційної структури управління цілям і задачам організацій, а також внутрішнім та зовнішнім факторам, які впливають на неї не вивчалася. Існували організаційні структури бюрократичного типу з жорсткими ієрархічними зв’язками, високим ступенем формалізації, централізованим прийняттям рішень. Дана структура вважалася ідеальною і ефективною. В той же час, зовсім не бралися до уваги, що організаційна структура і її управління не можуть бути стабільними, вони постійно змінюватися і вдосконалюватися у відповідності з умовами які постійно змінюються.

За умов ринкової економіки підприємствам і організаціям необхідно швидко реагувати на появу кризових ситуацій зовнішнього, внутрішнього середовища і адаптуватися до цих змін. Тому дана тема детально розроблена в спеціальній літературі, де викладено загальну характеристику організаційних структур, їх види, значна увага приділена нових форм адаптивних структур, питанню вибору і вдосконаленню організаційних структур управління.

При дослідженні застосовувалися методи економічного аналізу: порівняння, графічний метод та планування на основі фактичних даних.

Закрити

Фінансова криза на підприємстві, її прояв та шляхи подолання

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.