Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 41

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

Вступ. 3

Розділ І. Теоретичні аспекти приватизації майна державних підприємств. 6

1.1. Приватизація державного майна та порядок її проведення. 6

1.2. Класифікація об’єктів приватизації 9

1.3. Характеристика способів приватизації майна державних підприємств. 12

Розділ ІІ. Оцінка фінансових аспектів приватизації власності в Україні 17

2.1. Результати приватизації державного майна в Україні 17

2.2. Порядок визначення ціни об’єктів приватизації 19

2.3. Розрахунок величини статутного фонду ВАТ, створеного в процесі приватизації 22

2.3. Способи продажу державної частки акцій ВАТ, на прикладі ВАТ «Криворізький гірничо-металургійний комбінат «Криворіжсталь». 26

Розділ ІІІ. Перспективи подальшої приватизації в Україні 32

Висновок. 36

Використана література: 37

Додатки. 39 

Вступ

Актуальність дослідження

В умовах переходу до ринкової економіки важливим напрямком економічних перетворень є проведення приватизації державного майна. Програми приватизації мають комплексний характер і пов’язані із змінами не тільки в економічній, а і в політичній, соціальній, правовій та інших сферах. Суттєві зрушення при цьому відбуваються і в фінансових відносинах. Зменшуються обсяги державного сектора економіки, зростає величина фінансових ресурсів, що знаходяться у власності недержавних фізичних та юридичних осіб.

На основі приватизації залучаються іноземні інвестиції. Відбуваються перетворення відносин власності. Державні органи управління переходять на використання економічних важелів в регулюванні економічних процесів.

Характерним є те, що процеси приватизації в останні десятиріччя в промислово-розвинутих країнах мають місце постійно. З тих чи інших причин певні галузі і підприємства приватизуються. В той же час, окремі з них підлягають реприватизації. Особливих розмірів приватизація набула в колишніх посткомуністичних країнах. При цьому проводиться вона в різних сферах: майна державних підприємств і установ, державного житлового фонду і державного земельного фонду. Причому, такі перетворення, як правило проводяться швидкими темпами та в масових розмірах.

Цією проблемою займаються на сьогоднішній день такі провідні вчені, як Бесєдін В.Ф., Лукінов І.І., Рудченко О.Ю., Білан В.І., Голиков В., Завгородній А.Г., Савлук М.І. та ін.

В Україні приватизація розпочата в 1992 році. До сьогоднішнього дня більша частина державного майна уже приватизована. Але є ще ряд важливих об’єктів, які передбачається приватизувати в наступні періоди. По суті майже не розпочато процес приватизації державного земельного фонду. Не завершеним є процес приватизації державного житлового фонду. Особливого значення набуває завершення програм приватизації майна державних підприємств і установ.

Велика приватизація має вирішальний вплив на підвищення ефективності національної економіки, конкурентоспроможності вітчизняного підприємництва. Вона є довгостроковим і складним процесом, який потребує формування конкурентного середовища, запровадження бюджетного обмеження, удосконалення законодавства, добре відлагодженої системи прийняття рішень тощо.

Мета написання даної курсової роботи є фінансовий механізм приватизації в Україні, оскільки результативність приватизації залежить не лише від кількісної забезпеченості процесу приватизації фінансовими ресурсами, а й від якості фінансових методів, форм та інструментів впливу на цей процес.

Об’єкт дослідження – приватизація власності в Україні.

Предмет дослідження – фінансовий механізм приватизації власності в Україні.

Гіпотеза дослідження – особливості приватизаційного процесу в Україні, вплив приватизації на підвищення ефективності діяльності підприємств та створення конкурентного середовища, а також забезпечення надходження коштів до Державного бюджету України.

Для досягнення поставленої мети і перевірки гіпотези розв’язувались такі завдання:

- проаналізувати порядок проведення приватизації державного майна;

- класифікувати об’єкти, що підлягають приватизації;

- з’ясувати способи приватизації майна державних підприємств;

- проаналізувати порядок визначення ціни об’єктів приватизації;

- дослідити способи продажу державної частки акцій підприємств.

В першому розділі ми дослідили порядок приватизації державного майна, класифікацію об’єктів, способи приватизації.

В другому розділі ми з’ясували вартість об’єктів приватизації, фінансову реструктуризацію об’єктів, що підлягають приватизації, проблему використання фінансових інструментів.

Закрити

Фінансові аспекти приватизації власності в Україні

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.