Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 47

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

План 

Вступ. 3

Розділ І. Підприємство в умовах ринкової економіки. 5

1.1. Поняття підприємства, мета, напрямки діяльності та правові основи функціонування підприємств. 5

1.2 Класифікація підприємств. 9

Розділ ІІ. Ресурсне забезпечення і потенціал підприємства. 13

2.1 Ресурсне забезпечення розвитку організацій в сучасних умовах господарювання  13

2.2 Характеристика трудових ресурсів підприємства. 18

2.3 Виробничі фонди підприємства. 24

2.4 Нематеріальні ресурси та активи підприємства. 31

2.5 Фінансові ресурси підприємства. 35

Розділ ІІІ. Ефективність ресурсного забезпечення підприємства. 39

3.1 Оцінка ефективності управління ресурсами підприємства. 39

3.2 Напрярямки вдосконалення формування та використання фінансових ресурсів на підприємстві 43

Висновки. 46

Використана література. 47

Вступ

Діяльність вітчизняних організацій на сучасному етапі економічного розвитку характеризується необхідністю постійного моніторингу внутрішніх резервів розвитку. Поняття категорії "розвиток" пов'язують з еволюцією, спрямованими змінами, переходом з одного стану в інший, який вважається кращим, більш ефективним чи доцільним для діяльності. Передумови переходу організації з одного стану в інший визначаються здатністю створювати споживчу цінність товару чи послуги, що пов'язано із використанням певних ресурсів. Відповідно до змін середовища виникає необхідність у структурному співвідношенні ресурсів, необхідних для розвитку організації. Виходячи із того, що ресурси є основною складовою потенціалу розвитку організації [3], необхідно визначити такий внутрішній потенціал, який би міг гнучко реагувати на зміни і пристосовувати до них діяльність організацій.

Одним із важливих елементів потенціалу розвитку організації є ресурси, які задіяні у процесі господарської діяльності. Ресурси (від франц. ressource - допоміжний засіб) - цінності, засоби, можливості, грошові засоби, джерела засобів доходів [8,с.71], є фактором внутрішніх резервів економічного розвитку організації за умови їх ефективного використання, що дозволяє забезпечити не тільки потреби організації, але й потреби суспільства.

Питання ресурсного забезпечення як необхідної умови ефективної діяльності організацій розглядається у працях вітчизняних та зарубіжних економістів. Структура ресурсного забезпечення діяльності окремих підприємств є різною і на сьогодні існують різні підходи до оцінки та ефективного управління структурним співвідношенням ресурсів організації. Зокрема, О.Скаленко зазначає, що "засади соціально-економічного зростання... закономірно базуються на трьох основах, а саме інформаційній, інтелектуальній та інноваційній" [6,с.176]. В.А.Василенко зазначає, що в основі функціонування підприємства повинен лежати його потенціал, визначений як "джерела, можливості, засоби, запаси, які можуть бути використані для вирішення будь-яких завдань, досягнення визначеної мети; можливості окремої особи, суспільства, держави в окремій галузі" [1,с.83]. При цьому виділяють виробничий, трудовий, інформаційний потенціал і комунікації, фінансовий, організаційний потенціал і потенціал управління та потенціал відносин. Зрозуміло, що кожен зазначений потенціал забезпечують відповідні ресурси, якими володіє і розпоряджається організація. В.П.Мартиненко наголошує на тому, що "технологія є тим фактором, який найбільше впливає на продуктивність, але у взаємодії з іншим фактором - кадрами" [5,с.21].

Закрити

Ефективність ресурсного забезпечення підприємства в умовах ринку

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.