Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 35

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ 

Вступ 3

Розділ 1. Структура та принципи організації виробничого процесу 5

1.1. Структура виробничого процесу 5

1.2. Принципи організації виробничого процесу 6

Розділ 2. Організаційні типи виробництва 10

Розділ 3. Виробничий цикл і види руху предметів праці у виробництві 14

3.1. Виробничий цикл та його структура 14

3.2. Методи поєднання операцій та їхній вплив на виробничий цикл 15

3.3. Особливості обчислення виробничого циклу складного виробу 19

3.4. Економічне значення і способи скорочення виробничого циклу 20

Розділ 4. Методи організації виробництва 21

4.1. Організація непотокового виробництва 21

4.2. Загальна характеристика потокового виробництва 23

4.3. Особливості організації і параметри потокових ліній 25

4.4. Тенденції розвитку потокового виробництва 27

Розділ 5. Технічна підготовка виробництва 30

Висновки 33

Література 35

Вступ

Актуальність теми дослідження. Джерелом існування, розвитку та підвищення життєвого рівня людини є виробнича діяльність. Виробнича діяльність спрямована на задоволення потреб. Засоби для задоволення потреб, тобто споживчі блага, створюються у виробництві.

Реформування економіки країни, що відбувається, перш за все торкається зміни характеру організаційно-економічних відносин у процесі виробництва. Сучасні підходи до ринкового господарювання ставлять перед виробництвом конкретні цілі: випускати певні види продукції (надавати послуги) за номенклатурою, кількістю, якістю та ціною, які відповідають існуючому попиту чи прогнозу щодо нього. Тому завданнями виробництва є: систематичне підвищення рівня його організації, гнучкості реагування на зміни попиту, мобільності проектування та освоєння нової продукції (послуг); підтримання оптимальності функціонування з найменшими витратами; забезпечення високої культури трудової діяльності персоналу, спрямованої на точне і своєчасне виконання замовлень належної якості та конкурентоспроможності.

Проблема надання гнучкості та мобільності виробничим підприємствам особливо актуалізується на сучасному етапі реформування економіки, проведення широкомасштабних заходів реструктуризації промислового виробництва. Це потребує розроблення і впровадження нових підходів, способів та методів організації виробництва, які б узгоджувались із змінами, що виникають навколо та всередині підприємства.

Методи й умови створення та раціонального функціонування самої структури виробничої системи характеризують організацію виробництва. Практика показала, що традиційні, класичні концепції організації та управління виробництвом, що ґрунтуються на дрібному розподілі праці, стали стримувати розвиток, створювати бар'єр між вимогами своєчасного задоволення потреб споживачів та прагненням отримати якомога більшу економію на масштабах виготовлення продукції.

Таким чином, викладене вище зумовлює актуальність дослідження курсової роботи.

Об’єктом дослідження курсової роботи є теоретичні засади економіки.

Предмет дослідження – організація виробництва.

Метою дослідження курсової роботи є дослідження організації виробництва.

Мета роботи зумовлює виконання таких завдань:

– дослідити структуру та принципи організації виробничого процесу;

– охарактеризувати організаційні типи виробництва;

– дослідити виробничий цикл і види руху предметів праці у виробництві;

– виявити методи організації виробництва;

– проаналізувати технічну підготовка виробництва.

Закрити

Організація виробництва на підприємстві

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.