Зміст

Вступ

1. Формування доходів і видатків бюджетної установи

2. Аналіз доходів і видатків бюджетної установи

2.1. Аналіз структури і динаміки доходів і видатків бюджетної установи

2.2. Параметричний аналіз доходів і видатків бюджетної установи

2.3. Прогнозний аналіз доходів і видатків бюджетної установи

3. Шляхи оптимізації доходів і видатків бюджетної установи

Висновки

Список літератури

Додатки

Вступ

Діяльність бюджетних установ фінансується за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, які надаються їм безповоротно, крім тоговони працюють не заради отримання прибутку, а для задоволення соціальних, культурних та інших потреб суспільства.

Враховуючи всю специфіку їх діяльності і те, що бухгалтерський облік та аналіз виконання кошторису доходів і видатків бюджетних установ суттєво відрізняється від обліку та аналізу господарської діяльності підприємств виробничої сфери, тому питання всебічного вивчення та детального аналізу діяльності таких організацій на сьогоднішній день є досить актуальним явищем.

Метою написання даної роботи є поглиблення теоретичних знань і практичних навичок з дисципліни “Аналіз бюджетних установ”, можливості застосування набутих знань з методики аналізу, узагальнення цифрового матеріалу, підготовка до роботи за спеціальністю.

Написання розрахункової роботи передбачає проведення аналізу у певній логічній послідовності, які розбиті по розділах і підрозділах даної роботи.

Написання розрахункової роботи передбачає проведення аналізу у такій послідовності:

аналіз фінансування установи (тобто за рахунок коштів якого фонду воно здійснюється: загального чи спеціального), аналіз затверджених кошторисом видатків загального та спеціального фондів, прогнозний аналіз затверджених кошторисом видатків;

аналіз структури і динаміки доходів і видатків бюджетної установи;

проведення параметричного аназілу виконання кошторису установи (анліз відповідних коефіцієнтів та вплив різниз факторів на них);

проведення прогнозного аналізу виконання кошторису (планування величини видатків на наступний період);

вказати шляхи оптимізації доходіві видатківбюджетної установи.

При проведенні аналізу по наведеному вище порядку передбачається визачення причин, що призвели до відхилень по певних статтях та показниках.

Для написання розрахункової роботи потрібно грунтовно опрацювати документацію, на основі якої проводиться аналіз, розглянути теоретичні основи щодо бюджетного фінансування та видатків: затверджених кошторисом, касових та фактичних.


Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 38

Безкоштовна робота

Закрити

Аналіз виконання кошторису доходів і видатків бюджетної установи

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.