План

1. Поняття та види ефективності

2. Прибутковість (рентабельність) підприємства та її види

3. Оцінка ефективності інвестиційних процесів

4. Продуктивність праці та її вимірювання

5. Показники використання основних засобів

6. Шляхи поліпшення використання основних засобів

7. Показники використання оборотних засобів

8. Шляхи поліпшення використання оборотних засобів

9. Показники оцінювання ефективності діяльності підприємства

10. Показники оцінювання ефективності ресурсів

11. Конкурентноздатність підприємства та фактори впливу на неї

12. Шляхи підвищення конкурентоздатності підприємства

1. Поняття та види ефективності

Розрізняють соціальну, екологічну, економічну ефективність.

Ефективність - відношення корисного ефекту(результату) до витрат на його утримання.

Ефективність = ефект/витрати

Ефективність економічна - зіставлення результатів (зокрема, побічних і непрямих) господарської д-сті з витраченими ресурсами, трудовими, матер., прир., фінанс. тощо.

Вимірювання ефект-сті функціонування екон. системи передбачає встановлення критерію екон. ефект-сті. На рівні підп-ва формою може бути максимізація прибутку або мінімізація витрат.

Ефективність підп-ва знаходить своє конкретне кількісне вираження у взаємозалежній системі показників, які характеризують ефект-сть функціонування його підрозділів, окремих процесів і елементів.


2. Прибутковість (рентабельність) підприємства та її види.

Прибуток показує абсолютний ефект діяльності підприємства без урахування використаних при цьому ресурсів, тому його слід доповнювати показником рентабельності. Ступень прибутковості підприємства і характеризує рентабельність.

Рентабельність – це якісний, вартісний показник, що характеризує рівень віддачі витрат або ступень використання ресурсів, що є в наявності, в процесі виробництва і реалізації продукції.

Фірма рентабельна, якщо суми виторгу достатньо не тільки для сплати витрат на виробництво, але і для утворення прибутку. Таким чином, рентабельність характеризує ефективність роботи підприємства, дає уявлення про спроможність підприємства збільшувати свій капітал.

Залежно від мети аналізу діяльності підприємства розрізняють:

1) Рентабельність продукції – характеризує вигідність виробництва продукції, яка випускається або реалізується підприємством; цій показник використовується при внутрішньогосподарських аналітичних розрахунках, при контролі прибутковості, при впровадженні нових видів продукції.

Rзаг = ПБ \S заг

де ПБ — балансовий прибуток;

SЗАГ — загальна виробнича собівартість

2) Загальний рівень рентабельності (виробництва): цей показник характеризує прибутковість підприємства відносно до всіх ресурсів, які є в розпорядженні підприємства

R заг = ПБ \ (Совф +С ноз)

Такий рівень рентабельності показує, скільки прибутку приходиться на 1 грн вкладеного капіталу.

3) Рентабельність виробничих фондів називається рентабельністю виробництва, що не зовсім вдало, оскільки у формуванні прибутку беруть участь всі види діяльності підприємства, що і не були пов'язані з його основними виробничими фондами:

R овф = ПБ \ С овф *100

4) Рентабельність сукупних активів характеризує ефективність використання всього наявного майна підприємства:

R ак= Пб \САК

де САК — середня сума активів балансу підприємства.

5) Рентабельність власного {акціонерного} капіталу показує ефективність використання активів, створених за рахунок власних коштів:

Rп= ПБ \СВ.К *100

ПБ — чистий прибуток підприємства за вирахуванням оплати відсотків за кредит;

СВ.К. — сума власного капіталу.

Величину власного капіталу беруть за даними балансу. Вона дорівнює сумі активів за вирахуванням всіх боргових зобов'язань. Цей показник цікавить передусім акціонерів, оскільки він визначає верхню межу дивідендів.

В процесі аналізу фінансового стану можуть розраховуватися і інші приватні показники: рентабельність поза обернених активів, рентабельність інвестицій.

Усі показники рентабельності можуть бути плановими і фактичними. Відмінність полягає в тому, що для визначення планової рентабельності беруть заплановані дані, а для визначення фактичної — фактичні.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 14

Безкоштовна робота

Закрити

Економіка підприємства 9

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.