Зміст

Вступ

Розділ І. Теоретичні засади збутової політики підприемства

1.1. Сутність і зміст збутової політики підприемства

1.2. Характкристика каналів та методів збуту

1.3. Система елементів збутової політика підприємства

Розділ ІІ. Характеристика збутової політики ВАТ „Ковельмолоко”

2.1. Загальна характеристика підприємства

2.2. Аналіз фінансово-господарського стану діяльності підприємства

2.3. Особливості збутової політики ВАТ „Ковельмолоко”

2.4. Аналіз системи логістичних процесів на підприємстві

Розділ ІІІ. Удосконалення збутової політики ВАТ “Ковельмолоко”

3.1. Удосконалення системи просування продукції

3.2. Реклама як елемент системи просування продукції

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури

Додатки

3.2. Реклама як елемент в системі просування продукції.

Важливу роль у стимулюванні збуту відіграє реклама.

Реклама – це неперсоніфікована передача інформації (яка, як правило, оплачується і має характер переконання) про організацію, продукцію, послуги або ідеї відомими рекламодавцями за допомогою різноманітних носіїв.

Дане визначення означає:

Реклама націлена на групи людей, тому вона неперсоніфікована.

Реклама оплачується рекламодавцями.

Більша частина рекламних об’яв є переконуючими за характером. Їх мета- привернути увагу до товару, ідеї тощо. Однак деякі види реклами можуть бути тільки інформаційного характеру.

Крім реклами матеріальної продукції, використовують рекламу для просування послуг (банків, салонів краси тощо). Реклама застосовується для просування ідей (економічних, політичних, релігійних, соціальних).

Рекламодавець повинен себе представити.

Реклама доводиться до цільової аудиторії за допомогою різноманітних засобів (телебачення, радіо, газети, журнали, рекламні щити, пошта, відеоокасети тощо).

Реклама може охоплювати естремально велику цільову аудиторію або зосереджуватися на маленькому, точно визначеному сегменті населення.

Кінцева мета реклами – забезпечити попит на товари або послуги, представлені на ринку, підвівши до них максимально можливе число потенційних споживачів.

Для досягнення цієї мети в процесі рекламної діяльності необхідно вирішити такі завдання:

–встановити контакт з можливим клієнтом і представити йому свій товар (послугу);

–створити, якщо це необхідно, образ товару або послуги і сформувати попит на нього;

–спонукати і переконати потенційного покупця придбати товар (послугу), цо пропонується.

У таблиці 3.1 наведемо перелік рекламних засобів і покажемо, за допомогою якого слід рекламувати наш товар.

Таблиця 3.1

Пріоритетні напрями використання основних засобів реклами

Засоби реклами Пріоритет можливого використання для реклами окремих груп товарів, продукції, послуг
1 Друкована реклама Практично для усіх видів товарів, промислової продукції та послуг, для товарів масового попиту
2 Реклама у пресі Практично для усіх видів товарів, промислової продукті та послуг громадсько-політичні видання застосовуються переважно для реклами товарів та послуг широкого вжитку, спеціалізовані видання - для реклами промислової продукції та послуг
3 Реклама на радіо Для товарів та послуг масового попиту Ефективна як додатковий захід під час проведення ярмарок та виставок
4 Реклама на телебаченні Для товарів масового попиту з великими обсягами реалізації, інколи - для промислової продукції (послуг широкої сфери вжитку)
5 Кіно та відеореклама Практично для усіх видів товарів, промислової продукції, для товарів масового попиту - короткі рекламні ролики на телебаченні, для реклами промислової продукції та послуг -рекламно-технічні та рекламно-престижні фільми
6 Виставки та ярмарки Для усіх видів товарів та продукції (товари масового попиту рекламують переважно на загальногалузевих ярмарках, виставках та виставках-продажах)
7 Рекламні сувеніри Дорогі сувенірні вироби для реклами промислової продукції (послуг), недорогі сувенірні вироби із символікою випускаються в великій кількості для реклами товарів масового попиту
8 Пряма поштова реклама Переважно для промислової продукції (послуг) із відносно вузькою цільовою аудиторією
9 Зовнішня реклама Для товарів масового попиту, для товарних знаків промислових підприємств, що випускають як товари масового попиту, так і продукцію промислового призначення
10 Комп'ютеризована реклама Для промислової продукції (послуг), для товарів масового попиту при оптовій торгівлі.

Рекламна діяльність складається з таких етапів:

— вивчення споживачів та покупців, товарів та ринків продажу цих товарів;

— стратегічне планування;

— прийняття тактичних рішень;

— оперативне планування;

— контроль ефективності прийнятих з питань реклами рішень. Рекламна політика торгових підприємств тісно пов'язана з їхньою торговою політикою.

Стратегія торгового підприємства зумовлює рекламну стратегію: Імідж торгового підприємства в рекламній кампанії, можливість та необхідність використання тих чи тих засобів та носіїв реклами. До рекламної стратегії входить і створення належного іміджу торгового закладу.

Що саме рекламувати, як і скільки давати рекламних звернень, якого обсягу, в якому оформленні, як часто оновлювати рекламний інтер'єр торгового закладу, скільки грошей використати на рекламу — все це становить рекламну тактику торгового закладу.

На ВАТ „Ковельмолоко” є власний відділ рекламного профілю і штат спеціалістів. Начальник відділу (здійснює загальне керівництво всією роботою відділу. Відповідає за планування рекламної діяльності та проводить контроль і аналіз її ефективності. До складу відділу входять двоє експертів, які встановлюють зв’язки з громадкістью та несуть відповідальність за подання реклами в різних засобах розповсюдження інформації. У відділі працює секретар- економіст, посадові обов’язки якого складають діловодство, оперативний облік сувенірних виробів та інших рекламних засобів, машинописні роботи тощо.

Для покращення стимулювання збуту я пропоную покращити використання таких видів реклами як виставки-ярмарки. Участь у виставках, ярмарках та салонах стала важливим аспектом діяльності підприємств. Такі заходи дозволяють встановити регіональні, національні та міжнародні контакти, які їм життєво необхідні і які іншим способом було б важко встановити.

Участь у виставці вимагає великої підготовчої роботи, адекватного бюджету і значних затрат праці до, під час і після виставки. Не слід швидко приймати рішення про участь у виставці без наявності відповідних ресурсів.

Виставка – це публічна демонстрація досягнень тих чи інших галузей діяльності. Вони мають на меті обмін ідеями, знаннями; нерідко супроводжуються і комерційною діяльністю.

Ярмарок – це комерційній захід, основним завданням якого є укладання торговельних контактів щодо представлених на них товарів.

Участь підприємства у виставках-ярмарках дасть наступні переваги:

1.Це економічно ефективний засіб просування товару, як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

2.Вона забезпечить отримання широго маркетингового повідомлення великою аудиторією одночасно.

3.Дозволить покращити ставлення існуючих клієнтів.

4.Дозволить вивчити попит і визначити потенціальний ринок для нового товару.

5.Допоможе вийти на новий ринок, в тому числі на зовнішній.

6.Створить сприятливі можливості для зустрічей з важливими людьми.

7.Дасть шанс для проведення переговорів, укладення контрактів.

8.Дозволить розширити потенційний ринок.

9.Це покращить імідж підприємства.

Вивчаючи збутову політику ВАТ „Ковельмолоко” ми помітили, що рекламування продукції відбувається на недостатньому рівні. Для розширення рекламної продукції, ми пропонуємо, використовувати вуличну рекламу в тому числі:

–щити для паперових афіш та рекламних листів;

–розмальовані виставки і покази;

–організовувати ефектні видовища з використанням торгового знаку «КОМО»;

–проведення дегустаційних заходів в найбільших торгових точках.

Переваги вуличної реклами ми вбачаємо такі:

–можливість повтору;

–низька собівартість;

–можливість розміщення рекламного повідомлення поруч з торговою точкою;

–цілодобове функціювання (реклама на щитах).

Для поліпшення ефективності рекламної політики підприємства, ми пропонуємо давати рекламу у засобах масової інформації: телебачення, радіо, журналах, газетах та Інтернеті.

Для стимулювання збуту та підвищення рейтингу торгової марки «КОМО» ми пропонуємо провести таку рекламну акцію:

–розробити дизайн колекції пластикових маленьких іграшок незрозумілих істот із хвостом-стрічкою на яких буде зустрічатись емблема з торговим знаком «КОМО» (собівартість такої іграшки є досить низькою);

–в пластикові стаканчики в окремий резервуар помістити цю іграшку (обладнання підприємства дозволяє нам це зробити);

– провести широкомасштабну рекламну акцію типу «збери всю колекцію і отримай подарунок від торгової марки «КОМО».

Така акція, при відносно не великих затратах підприємства, забезпечить отримання широкого маркетингового повідомлення, дозволить покращити ставлення існуючих клієнтів, покращить імідж торгової марки серед дитячої аудиторії, і виділить серед існуючих конкурентів.

Також ми пропонуємо використовувати такий стимулятор збуту як сувенір із рекламою. Його дарять, або він стає призом лотереї в місцях, де продається продукція, тобто спрямоване на стимулювання кінцевого споживача.

Рекламні сувеніри - корисні дрібнички з нанесеною на них торгового знаку «КОМО», котрі безкоштовно вручаються споживачам. Звичайно це ручки, календарі, брелоки для ключів, сірники, сумки для покупок, футболки та чашечки для кави.

Рекламний сувенір від звичайного подарунка відрізняє наявність на ньому координат. На одязі (футболках, куртках, бейсболках) потрібно давати більше зображення, на вапі - ма­леньких іграшечках у вигляді незрозумілих пухнастих істот із хвостом-стрічкою (рекламною площею) - який-небудь слоган, наприклад той, що використовується в нинішній рекламній кампанії, на авторучках, щоденниках - логотип кампанії та її телефон і т. ін.

Використання рекламних су­венірів є простим та відносно дешевим способом реклами підприємства. Основна їхня пере­вага полягає в значній протяжності терміну дії за незначних витрат. Су­венір із символікою підприємства, знаходячись перед очима потенцій­ного партнера або замовника, допомагає впровадженню торговельної марки в його свідомість.

За допомогою рекламних сувенірів можна виріши­ти два загальних завдання – формування ставлення до підприємства та стимулювання збуту продукції.

Отже, реклама є одним із основних складових елементів стимулювання збуту, розширює ринки збуту, сприяє прискоренню обіговості коштів, чим підвищує ефективність виробництва в цілому.

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 76

Безкоштовна робота

Закрити

Удосконалення збутової політики організації (на прикладі ВАТ Ковельмолоко)

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.