Методичні підходи для оптимізації господарського портфеля організації, на прикладі ДП «Рівнестандартметрологія»

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 111

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСЬКИМ ПОРТФЕЛЕМ ПІДПРИЄМСТВА.. 6

1.1. Сутність та принципи формування господарських портфелів. 6

1.2. Методи аналізу господарських портфелів за допомогою двохмірних та трьохмірних матриць. 11

1.3. Особливості планування стратегічного розвитку організацій-монополістів. 21

Висновок до розділу 1. 30

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПЕРЕДУМОВ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОГО ПОРТФЕЛЯ ДП «РІВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ». 31

2.1. Загальна характеристика об’єкта дослідження. 31

2.2. Аналіз структури господарського портфеля ДП «Рівнестандартметрологія»  35

2.3. Аналіз економічного потенціалу підсистем підприємства. 44

Висновки до розділу 2. 61

РОЗДІЛ 3. ПРОГРАМА ОПТИМІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОГО ПОРТФЕЛЯ  ДП «РІВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ». 63

3.1. Модель реструктуризації системи управління підприємством на основі формування стратегічних господарюючих центрів. 63

3.2. Розробка та вибір стратегічних альтернатив розвитку стратегічних господарюючих центрів. 71

3.3. Прогнозування ефективності діяльності стратегічних господарюючих центрів  85

Висновки до розділу 3. 90

РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ НА ДП «РІВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ». 92

4.1. Організація охорони праці на підприємстві 92

4.2. Атестація робочих місць на підприємстві 96

4.3. Охорона праці при роботі з ПК.. 97

4.4. Навчання з охорони праці та інструктажі 98

4.5. Пожежна безпека на підприємстві 103

ВИСНОВКИ.. 106

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА.. 110 

ВСТУП

Менеджмент ХХІ сторіччя характеризується прийняттям управлінських рішень в умовах складного, агресивного та невизначеного зовнішнього середовища. Підприємництво, як вид економічної діяльності відбувається в двох взаємопов’язаних сферах: організаціях, які виробляють та продають товари чи надають послуги, та зовнішньому середовищі, яке створює умови та можливості для організації в здійсненні цієї діяльності. Сьогодні підприємствам необхідно не лише визначати асортимент продукції чи послуг, встановлювати на них ціни, працювати із споживачами, задовільняючи їх вимоги, а найголовніше – оцінювати та прогнозувати поведінку зовнішнього середовища та формувати довгострокові цілі та стратегії їх досягнення.

Актуальність дослідження. Планування стратегічного розвитку організацій базується на прогнозуванні стану зовнішнього і внутрішнього середовища. Стратегічні плани є системою дій організації, спрямованих на використання майбутніх можливостей та уникнення загроз зовнішнього середовища та максимально ефективному використанні внутрішнього потенціалу.

Більшість методів планування стратегій базуються на аналізі конкурентного середовища та не враховують імовірнісний характер змін та альтернативність стану зовнішнього середовища. Тому їх застосування для організацій, що функціонують на монопольних ринках, є обмеженим, а у багатьох випадках і неможливим.

Надання Україні статусу країни з ринковою економікою, вступ у СОТ, посилення вектора європейської і євроатлантичної співпраці вимагають наукового обґрунтування оптимальних шляхів створення ефективного господарського портфелю. На сьогодні підприємства мають можливість самостійно формувати стратегію ефективного розвитку, обирати вид діяльності, коригувати його у відповідність наявних потреб.

Метою даного дослідження є обґрунтування, яка функціонує на монопольних ринках.

Для досягнення даної мети були поставлені наступні завдання:

- проаналізувати сутність та принципи формування господарського портфелю;

- дослідити основні методи планування стратегій, виявлення доцільних для організації-монополіста;

- здійснити аналіз стану підприємства, виявити його сильні та слабкі сторони, провести аналіз господарського портфеля та надати пропозиції щодо формування оптимального господарського портфеля підприємства;

- спрогнозувати ефективність програми реструктуризації господарського портфеля організації.

Об’єктом дослідження є державне підприємство «Рівнестандартметрологія», яке займається наданням послуг з метрології, випробувальної лабораторії, сертифікацією та стандартизацією продукції та послуг.

Теоретико-методологічною основою даного дослідженняє концепції сучасного менеджменту, зокрема стратегічного, та методи формування господарського портфеля організації.

Структура роботи наступна: вступ, три розділи, висновок, список використаної літератури, додатки.

У вступі наведено актуальність дослідження, визначено його мету, завдання та методичну основу дослідження.

У першому розділі досліджено суть поняття господарського портфеля організацій, визначено методи та принципи формування господарського портфеля підприємства, досліджено методи оцінювання невизначеності факторів зовнішнього середовища та особливості планування стратегічного розвитку підприємств - державних монополій.

У другому розділі досліджено внутрішнє і зовнішнє середовища об’єкта дослідження, його основні види діяльності, структуру, та проаналізовано ефективність господарювання підприємства.

У третьому розділі – розроблено пропозиції щодо оптимізації господарського портфеля підприємства, а саме структуровано діяльність підприємства на самостійні господарюючі центри, розроблено стратегію для їх ефективного функціонування.

Закрити

Методичні підходи для оптимізації господарського портфеля організації, на прикладі ДП «Рівнестандартметрологія»

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.