Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 39

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

Вступ. 3

Розділ 1. Загальна характеристика джерел забруднення радіонуклідами болотних грунтів Полісся. 5

1.1. Історія вивчення радіаційного забруднення болотних грунтів Полісся. 5

1.2. Джерела забруднення радіонуклідами болотних грунтів. 7

Розділ 2. Загальна характеристика зони Полісся. 11

2.1. Межі, географічне розташування, кліматичні умови зони Полісся. 11

2.1.2 Кліматичні умови зони Полісся. 12

2.1.3. Забезпеченість Полісся водними ресурсами. 14

2.1.4. Ґрунтовий покрив Українського Полісся. 15

2.2. Умови та фактори утворення боліт і болотних грунтів, їх класифікація за типом водного живлення. 18

2.3. Гранулометричний склад, фізичні властивості і водний режим грунтів боліт. 20

2.4. Вплив природно-кліматичних особливостей зони Полісся на міграцію радіонуклідів по трофічним ланцюгам. 21

2.5. Методика відбору та підготовки проб грунту до радіометрії. 22

Розділ 3. Особливості радіаційного забруднення болотних грунтів зони Полісся. 25

3.1. Особливості надходження та вертикального розподілу радіонуклідів у грунтовому профілі. 25

3.1.1. Сорбція і адсорбція радіонуклідів. 26

3.1.2. Радіоекологічна безпека болотних рослин і тварин. 27

3.2. Динамічні зміни рівня вмісту радіонуклідів в болотних грунтах за 1985-2009 роки на прикладі Рівненської області 29

Розділ 4. Покращення екологічної ситуації болотних грунтів. 32

4.1. Вплив меліоративних заходів на надходження, розподіл і затримання радіонуклідів. 32

4.2. Рекультивація і фітодезактивація. 35

Висновок. 37

Список використаної літератури. 39

Вступ

На Чорнобильській атомній електростанції 24 роки тому сталася аварія. Радіоактивний пил вкрив поля, луки, ліси, водоймища, населені пункти.

Аварія на ЧАЕС торкнулася долі 2,6 млн. людей України, у тому числі близько 1 млн. дітей, які проживали у 2294 населених пунктах та більше 400 тисяч учасників ліквідації наслідків аварії. Стан радіаційного забруднення залежить від рельєфу місцевості, механічного складу підстилаючої поверхні, водного режиму і рослинного покриву. Радіаційний пил потрапивши на глинисті схили дощем змивався в низини і накопичувались в болотних ґрунтах. На відкритих піщаних ділянках вони в дощову погоду проникали в глибинні горизонти, а потім виносилися водотоками на значні віддалі від місця випадання. У кристалічних породах під впливом радіонуклідів зростала їх природна радіація, відбувалось явище навідної радіації. Поглинання геологічним середовищем сумарної активності Cs і Sr у 4-20 разів більше, ніж виніс їх ріками. Літосфера протягом всього часу після аварії виконувала значні бар'єрні функції і акумулювала значну частину найбільш рухомих радіонуклідів. Міграція радіонуклідів з поверхневих шарів ґрунтів в геологічне середовище є позитивний природний процес. Підраховано, що якщо цей процес буде продовжуватись з такою ж інтенсивністю як зараз, то через 30 років у геологічному середовищі буде депоновано більше як 60 тис. Кі радіонуклідів. після аварії на ЧАЕС проводилися всеможливі на той момент заходи для зниження опромінення людини, в тому числі це стосувалося й грунту.

Після аварії на ЧАЕС проводилися всеможливі на той момент заходи для зниження опромінення людини, в тому числі це стосувалося й грунту. У грунт вносили органічні і мінеральні добрива, знімали верхній радіоактивний шар грунту, або нагортали на радіоактивний шар 20 см шару чистої землі.

Кількість радіоактивних речовин у довкіллі невпинно зростає внаслідок чого збільшується інтенсивність іонізуючого випромінювання на рослини, тварини і людину. Всі радіонукліди, які потрапили в повітря чи воду потраплять в грунт тому він стає все більш небезпечним. Завдяки різним фізико-хімічним властивостям грунтів вони характеризується різною здатністю до поглинання і утримання радіоізотопів. Вивчення цих властивостей дасть змогу визначити площу забруднення, оцінити щільність забруднення грунту, збитки завдані цим і визначити основні напрями в нейтралізації набутої внаслідок аварії на ЧАЕС радіоактивності.

Метою цієї роботи є визначення рівня забруднення болотних грунтів в зоні Полісся, причин, що зумовили сильне поглинання ГПК радіоізотопів і розподілу їх по ґрунтовому профілю. Вплив кліматичних умов, географічного розташування зони на щільність забруднення даних грунтів. Дослідження особливостей горизонтальної і вертикальної міграції радіонуклідів в грунті, взаємодії їх із органічною та неорганічною речовинами болотних грунтів.

Основними завданнями, які я ставлю перед собою виконуючи цю роботу є:

1. Аналіз забруднення болотних грунтів після аварії на ЧАЕС.

2. Визначення щільності забруднення даних грунтів.

3. Визначення кількісного і якісного складу радіоактивних забруднювачів.

4. Оцінити вплив природних умов на забруднення болотних грунтів.

5. Дослідити динамічну зміну радіонуклідного забруднення впродовж 1985-2010рр.

6. Обгрунтувати способи зниження вмісту радіоактивних речовин в досліджуваному грунті.

7. Сформулювати основні методи і засоби виведення радіоізотопів з грунту.

Об'єктом дослідження даної роботи є болотний грунт зони Полісся. 

Предметом дослідження - оцінка забруднення та визначення розмірів шкоди, зумовлених радіоактивним забрудненням грунтів.

Закрити

Визначення рівня забруднення болотних грунтів в зоні Полісся

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.