Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 35

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ  ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ В МЕЖАХ УРБАНІЗОВАНОЇ ТЕРИТОРІЇ 5

1.1. Структура екологічної мережі, основні принципи та підходи до її формування  5

1.2. Проблема збереження природних ландшафтів у межах міських територій. 12

1.3. Основні проблеми та особливості формування екомережі міста. 14

РОЗДІЛ ІІ. КОНСТРУКТИВНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ МІСТА РІВНЕ. 19

2.1. Ландшафтно-екологічна характеристика території міста Рівне. 19

2.2. Система зелених насаджень міста як основа для формування його екомережі 23

2.3. Проблеми та перспективи формування екологічної мережі міста. 27

ВИСНОВКИ.. 33

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 35

ВСТУП

Сучасні процеси урбанізації супроводжуються різким скороченням площ, зайнятих природними масивами, що призводить до втрати біорізноманіття. Збіднення видового складу в поєднанні зі скороченням займаної площі призводить до порушення природних систем і втрати стійкості міських ландшафтів, що проявляється у вигляді небезпечних природних процесів і явищ. У зв'язку з цим на урбанізованих територіях необхідно розробити систему заходів для збереження існуючого біологічного різноманіття міських екосистем.

Найбільш дієвим інструментом його збереження на локальному рівні може стати система, створена за аналогією з системою збереження біорізноманіття на державному рівні - екологічна мережа, що представляє собою комплекс природних і напівприродних елементів ландшафту, які вимагають збереження або управління з метою забезпечення екологічної стійкості території.

Місто Рівне є одним із найбільших промислових та економічних центрів північно-західної України. Довготривалий період антропогенного впливу людини на навколишнє середовище призвів до значної деформації природних ландшафтів на території міста. Посилення антропогенного навантаження на екосистеми міста вимагають нових підходів до вирішення проблеми гармонійного поєднання людини та природи. Одним із варіантів вирішення цієї проблеми є створення локальної екологічної мережі міста Рівне.

Теорія формування та розвитку екологічної мережі висвітлена в працях Т.Л.Андрієнко, В.А.Барановського, М.А.Голубця, М.Д.Гродзинського, К.М.Ситника, С.М.Стойка, О.Г.Топчієва, Ю.Р.Шеляг-Сосонка, П.Г.Шищенка, П.Л.Царика, а також в ряді національних та міжнародних нормативних документів екологічного спрямування.

Дослідженню екологічного стану, його оцінці та екологічній оптимізації урбанізованих територій міста Рівне присвячені праці І.І.Залеського, М.О.Клименка, Я.О.Мольчака та В.О. Фесюка.

В даній роботі об’єктом дослідження виступає система природних ландшафтів міста Рівне як основа локальної екомережі, а предметом - передумови її формування в межах урбанізованої території .

Метою даного дослідження є аналіз перспективності формування екологічної мережі міста Рівне та розробка рекомендацій щодо її оптимізації.

Досягненню поставленої мети передує вирішення наступних завдань:

- вивчення і узагальнення теоретичних засад формування екологічної мережі;

- визначення особливостей впливу урбанізації на природні ландшафти;

- визначення особливостей формування екологічної мережі в межах міста;

- ландшафтно-екологічна оцінка території міста Рівне;

- аналіз передумов та проблем формування локальної екологічної мережі міста Рівне;

- розробка рекомендацій щодо оптимізації системи зелених масивів Рівного як основи для формування його екомережі.

Наукова новизна роботи полягає у визначенні перспективності формування на території міста Рівне локальної екологічної мережі з метою збереження біорізноманіттям та покращення умов проживання населення міста.

Практичне застосування отриманих даних можливе у роботі органів місцевого самоврядування, містобудівних організацій для розробки заходів щодо формування екомережі міста та покращення стану довкілля.

Джерелами інформації слугували дані статистичних щорічників, екологічних паспортів та оповідей про стан довкілля Головного управління охорони навколишнього середовища у Рівненській області, фотознімки картографічного сервісу Google.maps, наукова теоретична та методична література, результати власних розрахунків.

У роботі застосовані літературний, статистичний, картографічний та графічний методи дослідження.

Автором роботи особисто було здійснено збір первинного матеріалу, підбір способів картографічних зображення та розробка змісту карт. 

Закрити

Аналіз екологічної мережі міста та її оптимізація

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.