ЗМІСТ

Вступ 3

Розділ І. Оцінка радіологічної ситуації в Рівненській області. 6

1.1. Фізико-географічна характеристика досліджуваних районів. 9

1.2. Радіологічний стан території Рівненьскої області. 15

РОЗДІЛ ІІ. Дослідження міграції радіонуклідів по ланцюгах живлення. 20

2.1 Міграція радіонуклідів в ґрунті 20

2.2. Надходження радіонуклідів в рослини 26

2.3. Особливості потрапляння радіонуклідів до організму тварин 31

2.3.1. Кінетика обміну, розподіл і виведення радіонуклідів. 38

РОЗДІЛ ІІІ. Результати власних досліджень 42

3.1. Методи і методикидосліджень 42

3.2. Аналіз вмісту радіонуклідів у сільськогосподарській продукції північних районів Рівненської області 49

3.3. Заходи зменшення нагромадження радіонуклідів у продуктах харчування 60

Розділ IV. Охорона праці 77

4.1. Особливості охорони праці жінок та неповнолітніх 77

4.2. Профілактика уражень радіонуклідами травної системи організму людини 84

4.3. Радіаційний захист об’єктів господарювання. 87

Висновки 90

Список використаної літератури 92

Вступ

Територія Рівненської області зазнає впливу двох видів джерел іонізуючого випромінювання. До першого відносяться два індустріальні об’єкти – Рівненська та Хмельницька АЕС, у зоні впливу яких розташовано ряд населених пунктів області. Другим джерелом опромінення, що становить найбільшу небезпеку, є наслідки аварії на Чорнобильській АЕС.

В результаті катастрофи на ЧАЕС відбулося радіаційне забруднення території Рівненського Полісся. Природні умови регіону – кисла реакція ґрунтів, бідність їх глинистими та слюдистими мінералами, висока зволоженість території, наявність великої кількості лісів, боліт і торфовищ сприяють посиленій міграції радіонуклідів. Як наслідок, навіть через 29 років з моменту аварії тут спостерігаються високі рівні забруднення радіонуклідами ґрунтів і продуктів харчування. Споживання продукції присадибних господарств та висока доля у раціоні населення м’яса і молока спричиняють високе надходження радіонуклідів в організм людини, що може спричинити втрату здоров'я та виникнення негативних спадкових наслідків у понад 400 тисяч мешканців території шести радіоактивно забруднених районів області.

Проведення постійного радіаційного контролю продуктів харчування та об'єктів навколишнього середовища, вивчення популяційних доз опромінення населення північних районів області є частиною найважливішої сучасної проблеми, пов’язаної зі зниженням рівнів опромінення в умовах несприятливої радіаційної обстановки.

Після Чорнобильської катастрофи, незважаючи на прийняті міри, рівні радіоактивного забруднення грунту, рослинності, тваринництва істотно не змінилися і становище залишається доволі складним в досліджуваних районах Рівненської області.

Виходячи з цих положень, є актуальним дослідження процесів надходження радіонуклідів до продукції харчування яка, як правило, скрізь визначає здоров’я населення, у тому числі й в екологічно неблагополучних регіонах, одним з яких є північно-західний регіон України, де і є обстежувана нами північна частина території Рівненської області.

Мета роботи: провести оцінку рівнів радіоактивного забруднення продуктів харчування Цезієм-137 та Стронцієм -90 у найбільш постраждалих районах Рівненської області.

Об’єкт дослідження: процеси надходження радіонуклідів до продуктів харчування у північних районах Рівненської області – Березнівському, Зарічнянському, Дубровицькому, Володимирецькому, Рокитнівському та Сарненському.

Предмет дослідження: продукти харчування.

Під час написання дипломної роботи необхідно виконати такі завдання:

- проаналізувати наукову та науково-популярну літературу згідно теми дипломної роботи;

- розкрити фізико-географічні особливості та дати характеристику радіоактивного забруднення території досліджуваних районів Рівненської області;

- охарактеризувати шляхи надходження та накопичення радіонуклідів в продуктах харчування;

- ознайомитись з методиками визначення вмісту цезію-137 та стронцію-90 в продуктах рослинництва і тваринництва;

- проаналізувати дані на вміст цезію-137 та стронцію-90 у продуктах харчування;

- з’ясувати основні принципи захисту від радіоактивного забруднення та заходи щодо зменшення рівня забруднення продуктів харчування радіонуклідими;

-зробити висновки та сформулювати пропозиції щодо зменшення рівня накопичення радіонуклідів в продуктах харчування;

Методи дослідження: Теоретичні, статистичні, аналітичні, лабораторні.

Практичне значення роботи: Робота має інформативно прикладне значення. Результати дослідження будуть використані для інформування населення північних районів Рівненської області про стан радіоактивного забруднення продуктів харчування. За результатами будуть запропоновані заходи щодо поліпшення радіологічної ситуації в північних районах області.

Закрити

Дослідження продуктів харчування в радіоактивно забруднених районах Рівненської області

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.