Особливості організації обліку витрат, доходів та фінансових результатів діяльності

План

1. Загальні питання організації

2. Організація обліку затрат діяльності

2.1. Загальні питання організації

2.2. Організація облікового процесу затрат

3. Організація обліку доходів та фінансових результатів діяльності

1. Загальні питання організації

Методологію побудови та організацію бухгалтерського обліку затрат, доходів та фінансових результатів діяльності формують три принципи:

―принцип облікового періоду,

―принцип відповідності,

―принцип нарахування.

На рис 1 наведені базові принципи методології побудови бухгалтерського обліку затрат, доходів та результатів діяльності і формування єдиного об’єкта організації.

За принципом відповідності затрати та доходи порівнюються за один і той самий період. Тому до проведення такого порівняння визначається відповідний період. Це дуже істотно, бо принцип нарахування передбачає відображення результатів діяльності — господарських операцій — у тому звітному періоді, коли вони відбулися, не враховуючи моменту отримання чи сплати грошових коштів.

За принципом відповідності затрати та доходи порівнюються також за видами діяльності. Тому іншим принциповим питанням організації обліку цього об’єкта є класифікація видів діяльності.

На рис. 2 наведена загальна базова класифікація витрат, затрат та доходів для організації обліку.

Поглиблена деталізація видів діяльності залежить від конкретних умов підприємства.

Оскільки фінансовий результат — прибутки або збитки — є арифметичним результатом порівняння доходів із затратами, організація обліку фінансового результату залежить уже від конкретних умов двох попередніх об’єктів організації: доходів та затрат.

Рис. 1. Базові принципи побудови обліку затрат, доходів та результатів діяльності

Рис. 2. Базова (загальна) організаційна побудова бухгалтерського обліку витрат, затрат, доходів та фінансових результатів діяльності

Термін «діяльність» — поняття дуже різноманітне.

Діяльність може бути підприємницькою або непідприємницькою, основною чи неосновною, операційною або неопераційною, виробничою чи невиробничою тощо.

Для організації бухгалтерського обліку діяльності найсуттєвішою є належність діяльності до комерційної або виробничо-комерційної.

Комерційна — це торгова діяльність (це торгівля товарами або фінансовими елементами цінними паперами, правами — нематеріальними активами — тощо), одноетапна робота.

Виробничо-комерційна діяльність передбачає наявність двох етапів робіт: 1) виробництво, переробка ресурсів, речовин та сил природи в новий продукт праці (виріб, робота, послуга) продаж виробленої продукції.

Ці напрямки формують основні аспекти побудови методології та організації бухгалтерського обліку.

На рис 3 наведені основні аспекти організації обліку за означеними двома видами діяльності.

Другим складним елементом організації обліку затрат, доходів та фінансових результатів є їхній поділ за характером операційної діяльності. На рис. 4 наведені основні характеристики організаційного поділу обліку, звичайної діяльності, які потрібно покласти в основу організації на підприємстві

Рис. 3. Основні аспекти організації бухгалтерського обліку комерційної та виробничо-комерційної діяльності

Рис. 4. Формування фінансових результатів від звичайної діяльності

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 22

Безкоштовна робота

Закрити

Особливості організації обліку витрат, доходів та фінансових результатів діяльності

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.