Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 46

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

1. Структура підприємства, організація його діяльності, організація бухгалтерського обліку на ППФ «Міс». 5

2. Ознайомлення з веденням бухгалтерського обліку на підприємстві 6

2.1. Облік грошових коштів. 6

2.2. Облік запасів. 9

2.3. Облік розрахункових і кредитних операцій. 12

2.4. Облік оплати праці та розрахунків з робітниками. 16

2.5. Облік основних засобів, довгострокових фінансових інвестицій, необоротних МШП, іншого майна. 20

2.6. Облік витрат і доходів та фінансових результатів. 22

2.7. Облік використання прибутку і капіталу. 25

2.8. Бухгалтерська і податкова звітність. 26

3. Економічний аналіз. 28

4. Аудит. 43

Висновки та пропозиції 46

Список використаної літератури. 47

Вступ

Невід’ємною складовою розвитку ринкових відносин в Україні є адекватна система бухгалтерського обліку, що забезпечує всіх членів суспільства надійною, своєчасною та корисною інформацією про господарську діяльність підприємств та організацій.

Розвиток ринкових відносин вимагає від бухгалтера нових знань і здібностей оперативно реагувати на нові, неподібні до інших ситуації. В умовах, коли законодавство надає право вибору, зростає кількість помилок і порушень при веденні бухгалтерського обліку та в оподаткуванні. Все це ускладнює дії бухгалтерів та керівників підприємства.

Бухгалтер у своїй повсякденній роботі нерідко змушений виявляти спритність, проникливість і винахідливість. Вміло організований облік на окремих підприємствах дає можливість отримувати прибутки, фактично не вступаючи в протиріччя із законом.

Але є й інші приклади. Не знаючи тонкощів Бухгалтерського обліку й оподаткування, керівник підприємства не вміє контролювати роботу бухгалтерії, і справи на підприємстві нерідко повністю залежать від рівня кваліфікації і сумлінності бухгалтера. На жаль, певна частина бухгалтерів потрапляє під вплив своїх керівників і забуває про законні вимоги щодо організації бухгалтерського обліку, а тому веде його відповідно до «керівних» вказівок своїх наймачів.

Тому важливим напрямком в реформуванні бухгалтерського обліку в Україні є підготовка, перепідготовка та підвищення рівня кваліфікації спеціалістів бухгалтерського обліку.

Перехід українських підприємців до ринкових умов господарювання вимагає, щоб організація обліку забезпечувала учасників ринку необхідною бухгалтерською інформацією, яка б дозволяла власнику мати достовірні дані про майновий і фінансовий стан підприємства, результати його діяльності у відповідності до міжнародних стандартів.

Основною метою написання звіту є закріплення теоретичних знань та практичних навичок. При проходженні виробничої практики об’єктом дослідження бухгалтерського обліку виступило Приватне Підприємство Фірма «Міс» (далі – ППФ «Міс»).

ППФ «Міс» створене 11 березня 1992 року, з метою одержання прибутку, отриманого від виробничої діяльності. Вид діяльності – пошиття шкіргалантерейних виробів.

Закрити

Звіт з виробничо практики на ППФ Міс

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.