Організація обліку розрахунків з оплати праці та загальнообов’язкового державного страхування

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 47

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

1. ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ.. 5

1.1. Форми, системи та види оплати праці 5

1.2. Первинний облік організації заробітної плати. 17

1.3. Аналітичний та синтетичний облік заробітної плати. 22

2. Організаційна характеристика тзов «Фірми Аронж». 25

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ВНЕСКАМИ ДО ФОНДІВ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ   27

4. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТИ.. 31

4.1. Організація і методика аудиту нарахування оплати праці 31

4.2. Організація і методика розрахунків з працівниками з оплати праці 35

5. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПО ЗАРОБІТНІЙ ПЛАТІ 43

ВИСНОВКИ.. 44

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 47

ВСТУП

Організація обліку розрахунків з оплати праці - одна з найважливіших і складних ділянок облікової роботи. Тут здійснюється облік зміни чисельності працівників, витрат робочого часу, використання фонду оплати праці. Заробітна плата за всіх часів залишається головним фактором матеріальної зацікавленості працівників.

Завданням обліку праці та заробітної плати є у встановлений термін здійснювати нарахування персоналу з оплати праці, вчасно і правильно відносити суми відрахувань органам соціального страхування, складати необхідну звітність, передбачену чинним законодавством. Питанням праці і заробітної плати законодавство приділяє особливу увагу. Облік заробітної плати - це великий і складний розділ бухгалтерії, який вимагає невпинного вивчення, відстеження мінливого поточного законодавства.

В умовах ринкової економіки відбулися помітні зміни в оплаті праці, яка залежить вже не тільки від результатів праці робітників, а й від ефективності діяльності виробничих підрозділів. Оплата праці це заробіток, розрахований, як правило, в грошовому виражені, який за трудовими договорами власник чи уповноважений ним орган виплачує за виконану роботу чи надані послуги. Заробітна плата є основним джерелом доходів працівників фірм, підприємств. Праця працюючих є необхідною складовою частиною процесу виробницт­ва, споживання та розподілу створеного продукту. Заробітна плата – є важливим засобом підвищення зацікавленості працюючих у результатах своєї праці, її продуктивності, збільшення обсягів виробленої продукції, поліпшення її якості та асортименту. Збільшення ефективності суспільної продуктивності обумовлено, насамперед, збільшенням виробництва та поліпшенням якості роботи.

В умовах переходу нашої економіки на ри­н­ко­вий ме­ха­нізм функціонування, важливими задачами стали: прискорення науково-технічного прогресу, зниження витрат живої праці, механізація трудомістких робіт, поліпшення використання трудових ресурсів, зменшення збитків робочого часу. Підприємство самостійно, але відповідно до законодавства, установлює штатний розклад, форми і системи оплати праці, преміювання. Трудові прибутки робітника визначаються його особистим трудовим внеском з урахуванням кінцевих результатів діяльності підприємства. Вони регулюються податками і максимальними розмірами не обмежуються. Мінімальний розмір оплати праці встановлюється законодавством.

Необхідно створювати економічно достовірну та обґрунтовану інформацію про виконання нормативів та динаміки показників про працю, стеження за дотриманням співвідношення росту продуктивності праці та заробітної плати, за зменшенням невиробничих витрат скритих та явних збитків робочого часу, стимулювання праці на підприємстві. На основі цієї інформації здійснюється контроль за виконанням робочого ча­су на підприємстві, впровадження прогресивних методів праці, дотриманням правильного співвідношення між ростом продуктивності праці та заробітної плати. На підприємстві облік чисельності робітників та службовців, їх заробітної плати є документальним, достовірним та однаковим. Для того, щоб виконувати задачі, які стоять перед обліком, на підприємстві створені: контроль за чисельністю персоналу та використанням робочого часу; правильність документального оформлення виробки робочих та службовців; своєчасне утримання сум податків та перерахування їх до бюджету; планування звітів про працю; своєчасне нарахування заробітної плати та допомоги, а також їх видача.

На сьогоднішній день складність ситуації, що склалася з питання розрахунків з працюючими, пояснює актуальність вибраної теми.

Закрити

Організація обліку розрахунків з оплати праці та загальнообов’язкового державного страхування

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.