Організація і методика аудиту на прикладі Санаторію-профілакторію ВП РАЕС ДП НАЕК «Енергоатом»

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 25

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

План

Вступ. 3

Розділ 1. Завдання та інформаційна база аудиту адміністративних витрат. 6

Розділ 2. Вивчення та оцінка системи внутрішнього контролю Сан.-Проф. ВП РАЕС ДП НАЕК «Енергоатом». 9

2.1 Характеристика системи внутрішнього контролю Сан.-Проф. ВП РАЕС ДП НАЕК «Енергоатом». 9

2.2. Стан внутрішнього контролю за формуванням та обліком за класом основних засобів  15

Розділ 4. Аудиторські процедури відносно достовірності показників звітності. 18

4.1. Перевірка показників фінансової звітності 18

4.2 Перевірка показників даних аналітичного та синтетичного обліку. 21

Висновок. 24

Література. 26

Вступ

До основних засобів відносяться матеріальні активи, якими підприємство володіє з метою використання їх в процесі виробництва або постачання товарів, послуг, надання в оренду іншим особам, або для здійснення адміністративних функцій, строк корисного використання більше одного року.

У процесі експлуатації вони переносять свою вартість на собівартість продукції частинами (нарахуванням амортизації).

Основні засоби підприємств і організацій незалежно від форм власності відображаються у бухгалтерському обліку і звітності за фактичними витратами на їх придбання, перевезення, встановлення, державну реєстрацію, які становлять їх первісну вартість.

До складу основних засобів відносяться: земельні угіддя, будівлі, споруди, машини і обладнання, транспортні засоби, інструменти, виробничий і господарський інвентар, робочий та продуктивний скот, багатолітні насадження та інші основні засоби.

До основних засобів відносять також капітальні вкладення для поліпшення земель.

Основним завданням і метою аудиту основних засобів є:

1. встановлення правильності документального оформлення і своєчасного відображення в обліку операцій з основними засобами, їх надходження, внутрішнє переміщення і вибуття;

2. перевірка правильності розрахунку, своєчасного відображення зносу основних засобів;

3. перевірка доцільності проведення ремонту основних засобів, контроль за витратами на капітальний ремонт, за правильністю їх відображення;

4. перевірка правильності відображення в обліку фінансових результатів від вибуття (в т.ч. ліквідації) основних засобів;

5. контроль за збереженням основних засобів;

6. перевірка правильності проведення індексації основних засобів;

7. підтвердження законності і правильності відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з основними засобами;

8. встановлення своєчасності і правильності списання недоамортизованої частини основних засобів на фінансові результати.

Метою курсової роботи є перевірка рівня теоретичних знань студентів з дисципліни «Організація і методика аудиту», вміння їх застосовувати для вирішення питань організації, методики і техніки здійснення аудиту на прикладі Сан.-Проф. ВП РАЕС ДП НАЕК «Енергоатом».

Завданнями цієї курсової роботи є:

1. Визначення завдання та інформаційну базу аудиту адміністративних витрат;

2. Вивчення і оцінка системи внутрішнього контролю Сан.-Проф. ВП РАЕС ДП НАЕК «Енергоатом».

3. Визначити методику аудиту незавершеного виробництва та програму аудиту вилученого капіталу;

4. Провести аудиторські процедури відносно достовірності показників звітності.

Щодо Сан.-Проф. ВП РАЕС ДП НАЕК «Енергоатом» є структурним підрозділом атомної станції без права юридичної особи. До складу профілакторію входять: корпус №1, корпус №2, реабілітаційної та оздоровчої роботи серед персоналу ВП РАЕС з метою забезпечення та підтримання на високому рівні фізичного та психофізичного здоро’я персоналу, який забезпечує надійну та безпечну роботу ядерного об’єкта – Рівненської атомної електричної станції.

До послуг працівників ВП РАЕС є такі кабінети:

- відділення лікувальних ванн та душів;

- кабінет електросвітолікування;

- кабінет теплолікування;

- кабінет інгаляторію;

- кабінет масажу;

- кабінет лазерної терапії;

- стоматологічний кабінет;

- процедурний кабінет;

- кабінет внутрівенної лазарної терапії;

- кабінет ЛФК;

- кабінет рефлексотерапії;

- кабінет механічної корекції хребта;

- кабінет магнітотерапії;

-  кабінет електростимуляції;

- кабінет ЕКГ;

- гінекологічний кабінет;

- кабінет гідроколонотерапії;

- лабораторна діагностика.

Закрити

Організація і методика аудиту на прикладі Санаторію-профілакторію ВП РАЕС ДП НАЕК «Енергоатом»

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.