Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 33

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

Вступ 3

Розділ 1. Поняття природоохоронної діяльності та її необхідність на підприємстві 5

1.1. Необхідність екологізації виробництва 5

1.2. Екологічний менеджмент 6

1.3. Екологічний аудит і експертиза 7

1.4. Екологічний маркетинг 11

1.4. Екологічна паспортизація підприємств 13

1.5. Екологізація виробництва і "зелені" технології 14

Розділ 2. Особливості обліку витрат на природоохоронну діяльність 17

2.1. Облік витрат на природоохоронну діяльність 17

2.2. Аналіз економічної ефективності природоохоронних заходів 21

Висновки 31

Література 33

Вступ

Актуальність теми дослідження. Чим повніше використовуються природні ресурси, тим ощадливіше і по-господарськи слід ставитися до їх експлуатації, особливо якщо йдеться про невідновні енергетичні ресурси. Незважаючи на те що кількість розвіданих копалин збільшується як загалом, так і в розрахунку на душу населення, існує загроза їх виснаження ще перед тим, як буде здійснений перехід на використання нових джерел енергії. Тим більше, що суспільство відчуває все більший дефіцит відновлюваних природних ресурсів.

В зв'язку з цим раціональне використання і відтворення .природних ресурсів стає однією з найбільш актуальних проблем людства. Поряд з глобальним, проблема охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів має яскраво виражений регіональний характер і відіграє особливу роль в інтенсифікації виробництва на основі прискорення науково-технічного прогресу.

Така постановка проблем вимагає поліпшення розробки питань управління, пов'язаних насамперед з діалектикою взаємодії продуктивних сил і виробничих відносин. Стосовно природокористування це означає послідовний розвиток наукових засад охорони навколишнього середовища і раціонального використання його ресурсів на основі таких принципів, як планомірність, пропорційність, оптимальність.

Планомірність стосовно використання природних ресурсів – економічна функція держави по управлінню і регулюванню екологічних та економічних відносин і пропорцій. Така функція передбачає як розробку і виконання планової системи взаємопов'язаних показників, так і дійовий контроль за їх реалізацією. Перспективне і поточне планування раціонального використання природних ресурсів і охорони навколишнього середовища в кінцевому підсумку виходить з накреслених темпів зростання сукупного суспільного продукту, національного доходу і підйому життєвого рівня трудящих.

Статистичні дані свідчать: в Україні відбувається зрив екологічної реконструкції національного господарства. Неухильно скорочується найважливіший показник технічного оновлення виробництва та економії сировини – впровадження маловідхідних, ресурсозберігаючих і безвідхідних технологічних процесів. Так, упродовж 90-х років він зменшився в 4,3 раза.

Якщо зважити на те, що, за розрахунками, зростання рівня промислового виробництва вдвоє без оновлення основних фондів природоохоронного призначення призводить до збільшення викидів забруднюючих довкілля речовин у 10 разів, то стає зрозумілою наявність постійної екологічної загрози, пов'язаної з технічним виснаженням виробничих природоохоронних потужностей, зривом процесу заміни основних фондів.

Серйозною проблемою сьогодення, яка потребує негайного розв'язання, є практика фінансування екологічних програм та природоохоронних заходів. Ця проблема, на мій погляд, двостороння. З одного боку, вона виявляється як необхідність опрацювання дієвого механізму реалізації фінансування природоохоронних заходів; з другого – як питання про стан та обсяги фінансування заходів у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки.

Таким чином, облік витрат на природоохоронну діяльність є актуальною проблемою сьогодення.

Об'єктом дослідження курсової роботи є теоретичні проблеми креативного обліку.

Предмет дослідження – облік витрат на природоохоронну діяльність.

Метою курсової роботи є дослідження обліку витрат на природоохоронну діяльність.

Мета роботи передбачає виконання таких завдань:

– дослідити поняття природоохоронної діяльності та її необхідність на підприємстві;

– виявити особливості обліку витрат на природоохоронну діяльність.

Закрити

Облік витрат на природоохоронну діяльність

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.