Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 61

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ. 5

1.1. Основні засоби, їх класифікація та оцінка. 5

1.2. Облік наявності і руху основних засобів. 11

1.3. Бухгалтерські рахунки по обліку основних засобів. 18

1.4. Облік амортизації основних засобів. 20

1.5. Інвентаризація основних засобів. 27

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ДЖЕРЕЛ ЇХ ФОРМУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 31

2.1. Економічна характеристика основних засобів підприємства. 31

2.2. Аналіз динаміки та структури основних засобів. 34

2.3. Показники, що характеризують стан, рух і використання виробничих потужностей та виробничих фондів. 37

2.4. Аналіз ефективності використання основних засобів. 42

2.5. Джерела фінансових коштів, що використовуються для формування майна підприємств. 48

2.6. Основні напрями поліпшення використання основних фондів. 51

ВИСНОВКИ.. 55

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 57

ДОДАТКИ.. 59

ВСТУП

Розвиток виробництва є невіддільним від проблеми ефективного використання основних виробничих фондів.

Основні засоби підприємства це сукупність матеріально-речових цінностей, що діють у натуральній формі протягом тривалого часу як у сфері матеріального виробництва, так і в невиробничій сфері, і вартість яких поступово зменшується у зв'язку з фізичним та моральним зносом.

Виробничо-господарська діяльність та фінансовий стан підприємства багато в чому залежать від забезпеченості основними виробничими фондами та їх використання. Основні фонди (засоби) – це матеріальні активи, які підприємство утримує для використання їх у процесі виробництва, постачання товарів і послуг, надання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних функцій. Строк корисного використання (експлуатації) основних фондів перевищує один рік (операційний цикл, якщо останній є тривалішим за один рік).

Починати аналіз основних фондів слід з ознайомлення зі складом основних фондів у цілому на підприємстві і за окремими групами. При цьому виявляється рух і напрямок зміни основних фондів, питома вага промислових основних фондів, виробничих основних фондів в інших галузях і невиробничих основних фондів.

Вивчаючи зміну структури основних фондів у вартісному виразі, з'ясовують, за рахунок чого вона сталася - за рахунок зміни складу будівель і споруд чи складу машин, обладнання та інших груп основних засобів. Важливою умовою раціональної зміни складу будівель і споруд є зростання виробничої площі як порівняти з невиробничою, зокрема виробничої площі цехів, де відбу­ваються виробничі процеси.

Завдання аналізу стану та ефективності використання основних виробничих фондів можна визначити так:

а) виявлення забезпеченості підприємства та його структурних підрозділів основними фондами, тобто встановлення відповідності величини, складу та технічного рівня фондів виробничій програмі підприємства;

б) визначення рівня використання основних фондів і факторів, які впливають на нього;

в) установлення належної комплектності наявного парку обладнання;

г) з'ясування ефективності використання обладнання в часі та за потужністю;

д) розрахунок впливу використання основних фондів на обсяг продукції;

е) виявлення резервів підвищення ефективності використання основних фондів.

Таким чином, викладене вище зумовлює актуальність дослідження курсової роботи.

Об’єктом дослідження курсової роботи є теоретичні засади бухгалтерського обліку та економічного аналізу.

Предмет дослідження – основи побудови обліку та економічного аналізу основних засобів та джерел їх формування.

Метою курсової роботи є дослідження основ побудови обліку та аналізу основних засобів на підприємстві.

Мета роботи реалізується шляхом виконання таких завдань:

– дослідити основні засади обліку основних засобів;

– охарактеризувати облік руху основних засобів;

– проаналізувати облік зносу (амортизації) основних засобів

– здійснити економічний аналіз основних засобів та джерел їх формування.

Закрити

Облік і аналіз основних засобів і джерел їх формування

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.